Ciklider Cichlid fish
Ciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Ciklider

Ciklider är fiskar tillhörande familjen Cichlidae och många av världens mest populära akvariefiskar är ciklider, såsom Oskar, Jack Dempsey, Skalar, och Diskus. I den här delen av artikelbiblioteket kan du hitta artiklar om många olika ciklider, från de allra vanligaste till riktigt ovanliga sorter. Familjen Cichlidae är en extremt varierad familj och du kan hitta ciklider i en otrolig mängd olika miljöer. Varje ciklidart har utvecklats för att passa sin egen specifika nisch och cikliderna varierar därför mycket när det kommer till storlek, temperament, matvanor, rekommenderad vattenkvalitet, och så vidare. Ciklider återfinns både i sötvatten och bräckt vatten. De lever i Asien, Afrika, Sydamerika, och söder om 30 grader N i Nordamerika (vilket inkluderar Centralamerika). Inom akvariehobbyn brukar man dela in cikliderna i tre större grupper: Afrikanska ciklider, Sydamerikanska ciklider, och ciklider från Central- och Nordamerika. De asiatiska cikliderna är fortfarande inte särskilt vanliga bland akvarister. Dvärgciklider omtalas ofta som en egen grupp, men alla nu kända dvärgciklider är antingen afrikanska eller amerikanska ciklider.

Idag finns det över 2000 vetenskapligt beskrivna ciklidarter och den siffran beräknas stiga rejält framöver. Ciklider lever i många sjöar och vattendrag som fortfarande inte utforskats noggrant av fiskexperter. Tyvärr är många ciklidarter utrotningshotade och man misstänker att många arter redan dött ut innan de blivit beskrivna och fått ett namn. Man vet till exempel att introduktionen av nya fiskarter i Victoriasjön i Afrika haft en stor påverkan på cikliderna i det ekosystemet.

På den afrikanska kontinenten är det östafrikanska riftsystemet med de stora sjöarna särskilt berömt för sin ciklidrikedom. Området har fascinerat akvarister sedan åtminstone 1960-talet och ett stort antal av de ciklidarter som lever där är endemiska och återfinns bara i sin specifika sjö. Afrikanska ciklider brukar delas in i fyra grupper baserat på var de härstammar från: ciklider från sjön Malawi, ciklider från sjön Tanganyika, ciklider från sjön Victoria, och övriga afrikanska ciklider. Alla tre sjöarna ligger i det östafrikanska riftsystemet.

Som nämnts tidigare har ciklider anpassat sig till en enorm mängd olika biotoper världen över och deras specialisering är ofta enastående. Det för med sig att vissa ciklider är mycket enkla att hålla i akvarium medan andra har väldigt specifika krav som kan vara svåra att nå upp till. För många arter är det själva storleken som gör dem svåra att hålla för hobbyakvarister och de största kända ciklidarterna blir 50-100 cm långa. Ett exempel på en sådan jätte är Boulengerochromis microlepis som kräver ett enormt akvarium för att kunna hållas i fångenskap. I andra änden av skalan hittar vi de små dvärgcikliderna från gruppen Apistrogramma. Dessa ciklider blir aldrig större än 3 cm och är därför populära bland akvarister. Du bör dock inte ha dem i ett alltför litet akvarium eftersom de är väldigt känsliga för höga halter av organiskt avfall i vattnet. I ett litet akvarium är det mycket svårare att hålla vattenkvalitén uppe, särskilt om du har många fiskar. Ibland kan det vara bättre att välja medelstora ciklider istället för dvärgciklider eftersom de generellt sett är mycket tåligare.  

Trots att de olika ciklidarterna ser enormt olika ut och har vitt skilda levnadsstilar finns det vissa saker som de alla har gemensamt. Hos alla andra fiskar som vetenskapen känner till löper tunntarmen ut på högra sidan av kroppen, men hos cikliderna sitter öppningen istället på vänstra sidan. Ciklider är också speciella genom att de bara har en enda näsborre, en kroppstyp som också återfinns hos de saltvattenslevande Frökenfiskarna. Värt att notera är även att ciklider är utrustade med tänder i både överkäken, underkäken och halsen!

Ciklid artiklar

Akvarium med afrikanska ciklider och växter - En introduktion till hur man kan hålla ciklider och växter från olika delar av Afrika i akvarium.
En introduktion till ciklider - En kort introduktion till ciklider för nybörjare
Röd papegojciklid - Information om hur man håller och odlar röd papegojciklid i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Hur man köper friska ciklider - Information om hur man köper friska ciklider. Att köpa friska fiskar minskar risken för sjukdom och andra problem i akvariet.
Ciklidernas evolution - Information om ciklidernas evolution.
Problemet med hybrider - Information om de problem som kan orsakas av hybridisering
Ditt första ciklidakvarium - Råd och tips för den som vill sätta upp sitt första ciklidakvarium, inklusive förslag på lämpliga artkombinationer för nybörjare.

Diskus artiklar

Odla Symphosodon discus - Information om hur man odlar Diskus framgångsrikt.
Sköta Discus - Information om hur man håller och sköter diskus.
Odla Diskus - information om hur man odlar diskus och olika diskus sjukdomar.
Hur man odlar Diskus - En guide till hur man odlar diskus.

Dvärg Ciklid artiklar

Apistogramma panduro - Information om hur man sköter om och odlar Apistogramma panduro i akvarium.
Apistogramma sp. Maulbrüter – den munruvande apistogrammacikliden - Information om hur man håller och odlar den munruvande apistogrammacikliden Apistogramma sp. Maulbrüter i akvarium.
Ciklider från släktet Apistogramma - Information om hur man sköter om och odlar Apistogramma i akvariet.
Att hålla och odla Apistogramma njesseni - Information om hur man håller och odlar Apistogramma njesseni i akvarium.
Afrikansk fjärilsciklid / Thomasi ciklid - Information om hur man sköter om och odlar den afrikanska cikliden Anomalochromis thomasi i akvarium.
Schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus filamentosa (Schackbrädesciklid) i akvarium.
Dvärgciklider från släktet Crenicichla - Information om hur man sköter om och odlar dvärgciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Dvärg gäddciklider - Information om hur man håller och odlar dvärggäddciklider i akvarium.
Att hålla och odla Boliviansk fjärilsciklid (Microgeophagus altispinosa) - Information om hur man sköter om och odlar Microgeophagus altispinosa i akvarium.
Att hålla och odla Taeniacara candidi - Information om hur man håller och odlar Taeniacara candidi i akvarium.
Att hålla och odla Apistogrammaciklider Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Apistogramma i akvarium.

Nord och Central Amerikanska Ciklid artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jack Dempsey Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Jack Dempsey i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Red Devil ciklider - Information om hur man håller och odlar Red Devil ciklider.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Salvini ciklid - Information om hur man sköter och odlar Salviniciklider.
Texasciklid - Information om hur man sköter och odlar texasciklider.
Dovii ciklid / Vargciklid - Information om hur man håller och odlar Dovii ciklid.

Syd Amerikanska Ciklid artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Odla Cichla - Information om hur man odlar ciklider från släktet Cichla i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.

Afrikanska Ciklid artiklar

Juvelciklid - Information om hur man sköter om juvelciklid i akvarium.
Röd ciklid - Information om hur man sköter om Röd ciklid i akvariet.
Pelvicachromis taeniatus "Nigeria green" -Information om hur man håller och odlar denna art.
Odla Stomatepia pindu - Information om hur man håller och odlar denna väst Afrikanska ciklid.

Malawi Ciklid artiklar

Aulonocara ciklider - Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Aulonocara - Information om hur man odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Otopharynx lithobates - Information om hur man sköter om och odlar Otopharynx lithobates i akvarium. .
Haplochromis - Information om hur man håller och odlar Haplochromis i akvarium.
Gör egna stenar till ditt Mbuna akvarium - Information om hur man gör sina egna stenar till sitt akvarium.
Skötsel av Pseudotropheus - Information om hur man sköter om Pseudotropheus i akvarium.
Malawiciklider - Information om ciklider från Malawisjön
Pseudotropheus - Information om Pseudotropheus
Odla Pseudotropheus - Information om hur man odlar ciklider från släktet Pseudotropheus i akvarium.
Introduktion till Pseudotropheus - Grundläggande information om denna ciklid grupp.

Viktoria Ciklid artiklar

Christmas Fulu, Haplochromis (Xystichromis) phytophagus - Viktoriacikliden Xystichromis phytophagus är enkel att hålla, mata och odla i akvarium, men arten är utrotningshotad i det vilda.
Odla Xystichromis nubilus - Odling av den aggressiva Xystichromis nubilus cikliden från Viktoriasjön.
Odling av viktoriaciklider - Information om hur man odlar viktoriaciklider i akvarium.
Lake Victoria - Information about Lake Victoria
Problem i Viktoriasjön - Information om de problem som omger Viktoriasjön i Afrika.
Nilabborre - Information om nilabborren
Miljöproblem i Viktoriasjön - Utförlig artikel om den nuvarande situationen i Viktorisjön, de problem den står inför och de goda nyheter som finns.a.

Tanganyika Ciklid artiklar

Prinsessan av Burundi - Neolamprologus brichardi - Information om hur man håller och odlar Prinsessan Av Burundi (Neolamprologus brichardi) i akvarium.
Odla Julidochromis - Information om hur man odlar Julidochromis i akvarium.
Mata Tanganyikaciklider - Information som hjälper dig att ge dina ciklider en god diet.
Skötsel och odling av Telmatochromis bifrenatus - Information om hur man sköter om och odlar Telmatochromis bifrenatus i akvarium.
äggömmande tanganyikaciklider - Information om hur man sköter om och odlar äggömmande ciklider från Tanganyikasjön i akvarium.
Julidochromis - Information om hur man sköter om och odlar Julidochromis-arter i akvariet.
Cyprichromis leptosoma - Information om hur man håller och odlar Cyprichromis leptosoma i akvarium.
Tanganyikaciklidernas underbart värld - En artikel om den mångfald av ciklider som återfinns i Tanganyika sjön.
Tanganyikasjön och dess ciklider - Information om Tanganyikasjön och de många oliak typerna av ciklider som återfinns där.
Tanganyikaciklider - Information om olika biotoper och hur man sköter ciklider som kommer från de biotoperna.
Munruvande tanganyikaciklider -Information om hur man sköter om munruvande ciklider från Tanganyikasjön.
snäcklekande tanganyikaciklider - Information om snäcklekande tanganyikaciklider och deras skötsel.
Odla Aulonocranus dewindti 'Ikola'' - Information om hur man sköter om och odlar Aulonocranus dewindti 'Ikola' i akvarium.
Odla Frontosa ciklid / Cyphotilapia frontosa - Information om hur man sköter om och odlar Frontosa ciklider (Cyphotilapia frontosa) i akvarium.
Tanganyika ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Tanganyikaciklider i akvarium.
Tanganyikaciklidernas olika habitat - Information om de olika habitaterna som återfinns i sjön.
Tropheus brichardi 'Mpimbwe' - Hur man håller och odlar denna vackra ciklid.
Tropheus duboisi 'Maswa' - Information om hur man sköter denna Tropheus variant.
Tropheus moorii - En guide till hur man håller och odlar Tropheus moorii.
Tropheus sp. - Information om hur man sköter olika Tropheus varianter.
Tropheus sp. Black Kiriza - En guide till hur man håller och odlar Tropheus sp. Black Kiriza.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Ciklider