Demonciklid / Satanoperca daemon
Demonciklid / Satanoperca daemon
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Demonciklid / Satanoperca daemon

Demoncikliden (Satanoperca daemon) är svår att hålla och ännu svårare att odla. Arten kan också vara svår att uppbringa eftersom den sällan erbjuds av djuraffärer eller på fiskauktioner. Demonciklid är en sydamerikansk ciklid som tillhör en grupp fiskar som brukar kallas ”jordätare”. Arten tillhör släktet Satanoperca, vilket för närvarande innehåller sju arter. De fyra medlemmarna Satanoperca jurupari, Satanoperca leucosticte, Satanoperca mapiritensis och Satanoperca pappaterra är medelsvåra att hålla och också enklare att få tag i än de tre andra arterna. På engelska kallas de ”Juruparoids”. Satanoperca acuticeps, Satanoperca deamon och Satanoperca lilith utgör den så kallade “fläckig demonfisk”-gruppen och anses mycket svåra att hålla i fångenskap. De rekommenderas bara för erfarna akvarister som är villiga att lägga ned mycket tid och energi på att uppfylla deras krav.  

Beskrivning

När Satanoperca daemon dyker upp i handeln beror det ofta på att den skeppats tillsammans med den vanligare Satanoperca jurupari. Att skilja de båda arterna åt när de anländer är inte svårt, eftersom de svarta fläckarna hos Satanoperca jurupari är begränsade till den övre halvan av stjärtspolen. Om du ser en fisk där fläckarna fortsätter ut på fenan är det istället en Satanoperca daemon. Hos Satanoperca daemon är fläcken inringad av en blåvit kant. Satanoperca daemon har också två svarta fläckar på flanken, precis bakom den laterala linjen. På engelska kallas fisken Spotted Demonfish på grund av dessa två fläckar. 

Akvarium för Satanoperca daemon

Eftersom demoncikliden är en jordätare tillbringar den större delen av sin tid nära substratet. Hur stor botten akvariet har är därför mycket viktigare än hur mycket vatten det rymmer. Om du vill hålla flera vuxna Satanoperca daemon tillsammans bör akvariet vara minst 120 cm långt, eftersom vuxna exemplar kan bli över 25 cm långa i fångenskap.

Försök härma den naturliga miljön för demonciklid när du ordnar akvariet. Satanoperca daemon hämtas oftast från tanninrika vatten i Colombia där fisken lever över sandbottnen längs den trädbevuxna flodkanten. Satanoperca daemon uppskattar därför rötter och flytande växter i akvariet, och kommer att tillbringa mer tid ute där man kan se den om det finns delar av akvariet där ytan täcks av vattenväxter. Satanoperca daemon har hittats bland fallna löv i det vilda, och det är därför möjligt att den uppskattar löv i akvariet. Löv kan också användas för att hålla pH-värdet nere.    

Demoncikliden äter genom att oförtröttligen söka igenom sanden i jakt på smådjur och det är därför den kallas ”jordätare”. Det är mycket viktigt att du ger din fisk möjlighet att utföra detta naturliga beteende i akvariet. Istället för vanligt grus eller akvariesand bör man köpa riktigt fin (=småkornig) sand av den typ som används i sandfilter. Täck bottnen med minst 5 cm sand. Fin sand är också nödvändig om man vill odla Demonciklid (du kan läsa mer om detta längre ned i artikeln).  

Vatten

Som nämnts ovan har de exemplar av Satanoperca daemon som dyker upp i handeln oftast infångats i tanninrika vatten i Colombia och de behöver därför sådana förhållanden i akvariet. De tanninrika vattnen i Colombia har surt och mycket mjukt vatten, dvs pH-värdet ligger på 3,5-5,3 och vattnets hårdhet är under 1 dH. Vattnet ser svart ut, ungefär som mörkt te,  eftersom det är så fyllt av lösta tanniner. Det finns flera olika metoder man kan använda för att göra kranvattnet mjukare. Man kan t ex använda sig av regnvatten eller vatten som filtrerats med hjälp av osmos (RO-water). Det går också bra att filtrera vattnet genom torv eller använda sig av kemikalier från djuraffären. Tanniner och humusämnen kan hämtas från torv, eklöv eller rötter. Tanniner och humusämnen kan också köpas från djuraffärer.    

Vid sidan av att hålla vattnet mörkt, surt och mjukt, måste du även se till att halterna av organiskt avfall hålls mycket låga. Alla Satanopercaciklider är mycket känsliga mot organiskt avfall och Satanoperca daemon är ännu känsligare än sina nära släktingar. Om du inte ser till att hålla vattenkvalitén uppe kan Satanoperca daemon drabbas av bukvattensot. Den rekommenderade vattentemperaturen är 29-31 grader C.

Andra fiskar i akvariet

Om man håller Satanoperca daemon i ett artakvarium ökar det risken för aggressivitet, men det brukar sällan leda till allvarliga slagsmål eller trakasserier. Att hålla Satanoperca daemon i artakvarium är därför vanligt, eftersom det gör det enklare att hålla vattenkvalitén riktigt hög. Demoncikliden är en fredlig ciklid, men den är inte särskilt skygg, särskilt inte i ett välinrett akvarium. Om du har hållt Satanoperca jurupari eller Satanoperca leucosticta tidigare blir du kanske överraskad av hur modig Satanoperca daemon är. Man behöver inte ha i ett stim extra modiga fiskar för att få Satanoperca daemon att våga visa sig i akvariet. 

Om man vill hålla Satanoperca daemon tillsammans med andra arter måste man välja sådana som uppskattar mörkt, surt och mjukt vatten. Demoncikliden verkar inte bryr sig nämnvärt om övrig fisk i akvariet och kan hållas med de flesta fiskar av andra arter. Man kan t ex välja små sydamerikanska ciklider som också kommer från mörkt, surt och mjukt vatten. Du bör dock komma ihåg att Satanoperca daemon är en jordätare och undvika arter som själva vill ta bottnen i besittning. Demoncikliden kan också drabbas av näringsbrist om den kombineras med snabba, tävlingsinriktade arter som äter upp all mat innan jordätaren har en chans att hitta den. Stora, snabbsimmande fiskar ur familjen Characidae kan t ex bli ett problem. Pterophyllumciklider är ett exempel på ett säkrare val eftersom de varken kommer att lägga beslag på all mat eller på bottenytan.

Kost

Demonciklid är enkel att mata i akvarium så länge du inte håller den tillsammans med snabbare arter. Små unga exemplar kan ges flingfoder, medan stora vuxna behöver större mat såsom sjunkpellets och matstickor. Frystorkad mat uppskattas också storligen.

Odla Satanoperca daemon

Att odla demonfisk är mycket svårt, och så vitt jag vet har det bara skett i akvarium några få gånger sedan arten började hållas av akvarister. Den räknas som en utmaning även för erfarna akvarister som är vana vid att hålla jordätare.

Könsbestämma Satanoperca daemon

Att könsbestämma Satanoperca daemon är svårt, men en frisk och välnärd hona är normalt något rundare än hanen. Om du ser att en fisk ägnar sig åt att gräva i substratet är det högst sannolikt en hona, och honorna är också kända för att aktivt uppvakta hanarna. Gropgrävande och uppvaktning kan naturligtvis bara iakttas under lekperioden. Under lekperioden ägnar hanen större delen av sin energi till att vakta det område där honan gräver. även i akvarium där man håller hanar kan två honor bilda par. En sådan parbildning resulterar naturligtvis inte i några yngel.  

Uppvaktning och iordningställande av lekplats

Som nämnts ovan gräver honan gropar och uppvaktar hanen, medan hanen blir mer aggressiv än normalt och med full kraft försvarar området där honan gräver. Så länge den övriga fisken i akvariet är smart nog att hålla sig undan från det området brukar våldet kunna begränsa sig till några få rispade fenor. Du kan behöva lägga mat i flera olika delar av akvariet för att försäkra dig om att all fisk kan nå den. Du bör också fundera på om du vill flytta den övriga fisken till ett annat akvarium för att undvika att de äter upp ägg och yngel för demoncikliderna.

Det är normalt honan som inleder uppvaktningen men efter hand kommer båda att visa upp sig för varandra och låsa käkar. Det är också vanligt att fiskarna skakar på huvudet och spärrar upp gälarna. Demoncikliden är känd för att ägna sig åt hängivet grävande och ett stort antal gropar kommer att produceras runt om i akvariet. Bli inte förvånad om din demonciklid gräver sig hela vägen ned till glasbottnen. Grävandet kan pågå i många dagar och sedan plötsligt sluta utan att någon äggläggning sker.

äggläggning och befruktning

Under själva leken lägger honan ett litet antal ägg i en grop varpå hanen befruktar dem. Honan lägger sedan en ny grupp ägg, och hanen befruktar dem också. Detta beteende upprepas om och om igen tills alla ägg har lagts och befruktats. Hela processen kan ta över en timme. Honor har setts lägga 15-20 ägg i taget tills nära 200 ägg har lagts i ett cirkelformat mönster, men eftersom det existerar så få rapporter om demonciklidlek är det omöjligt att svara på om detta är normalt eller inte. äggen är ovala, cirka 1 mm i diameter, självhäftande, och har en svag grå färg. 

Vård av ägg och yngel

Medlemmarna av släktet Satanoperca är primitiva munruvare, men Satanoperca daemon honan plockar inte upp äggen när hon lagt dem. Några timmar efter att äggen lagts täcks de istället över med uppemot 2,5-5 cm sand. Detta beteende har inte observerats hos några andra arter i släktet Satanoperca. När äggen har täckts över stannar honan i nära för att skydda dem. Hon använder sin bröstfena för att fösa friskt vatten över dem samtidigt som hon ligger på ena sidan. Hanen koncentrerar sig på att vakta reviret och skrämma bort inkräktare. äggen förblir täckta i flera dagar innan man kan se ytterst små yngel flyttas av sina föräldrar till en annan grop. Ynglen täcks sedan över igen. Flera dagar senare är ynglen stora nog att simma fritt. De kan dock fortfarande gömma sig själva i sanden om de blir skrämda.

Demonciklidyngel är ännu mer känsliga mot dålig vattenkvalité än sina ömtåliga föräldrar och halterna av organiskt avfall måste därför hållas extremt låga om du vill att ynglen ska överleva. När du börjar mata dem blir mycket frekventa vattenbyten en nödvändighet. Små och frekventa byten tros vara bättre än stora, eftersom ett stort vattenbyte kan chocka ynglen och skada dem.  

Tekniken med att munruva sin avkomma tycks att modifierats rejält av Satanoperca daemon. Det är också möjligt att fisken agerar annorlunda i fångenskap när det inte finns några andra fiskar i närheten, vilket det ju skulle finnas i naturen.

Att föda upp ynglen utan föräldrarna

Enligt de få rapporter som finns om att odla Satanoperca daemon verkar det vara förhållandevis vanligt att föräldrarna överger sin avkomma några få dagar efter att de begravt äggen i sanden. För att få äggen att utvecklas till yngel har akvarister därför försökt ta hand om äggen i ett separat akvarium och sköta om ynglen utan föräldrarna. Detta är svårt, men inte omöjligt. Att hålla vattenkvalitén uppe och se till att vattnet är mycket syrerikt är extremt viktigt (eftersom modern inte kommer att fösa friskt, syrerikt vatten över äggen).

Yngelmat

Nykläckt artemia fungerar bra som första mat åt Satanoperca daemon yngel.


Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Demonciklid / Satanoperca daemon