Altumskalar Pterophyllum altum
Altumskalar
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Altumskalar

Vetenskapligt namn: Pterophyllum altum

Altumskalaren är en nära släkting till den vanliga scalaren och härstammar från området kring Rio Orinoco och Rio Negro i Brasilien, Venezuela och Colombia. Många tror fortfarande att altumskalarerna bara lever i Rio Orinoco, men studier av exemplar på olika museum världen över har bekräftat att de här fiskarna har samlats in från ett betydligt större område än enbart Rio Orinoco. ”Altum” betyder hög på latin och det är ett lämpligt namn för den här arten eftersom den har en mycket hög kropp som kan bli uppemot 30 cm från topp till botten, utan att vara längre än 15 cm från nos till stjärtfena. 

Altumskalaren är inte så vanlig i akvariehandeln som sin mer välkända släkting Pterophyllum scalare, framförallt på grund av att den är känsligare och svårare att odla i fångenskap. Att hålla altumskalarer är dock inte särskilt svårt så länge man är beredd att lägga ned lite extra energi på att hålla vattenkvalitén uppe. Altumskalaren är oftast betydligt dyrare än den vanliga skalaren, men du kan få en förhållandevis billig fisk om du är beredd att köpa en liten och låta den växa till sig. Det händer tyvärr att fiskaffärer blandar ihop Pterophyllum scalare och Pterophyllum altum, så det är viktigt att kontrollera att man verkligen får rätt fisk med sig hem. Det finns också en scalar som liknar Pterophyllum altum och som brukar kallas peruansk altum. Den har ännu inte undersökts vetenskapligt fullt ut, men man misstänker att den är en underart till Pterophyllum scalare eller en helt egen art.

Som nämnts tidigare är Pterophyllum altum känsligare än Pterophyllum scalare och bör ges samma höga vattenkvalitet som diskusfisk. Eftersom Pterophyllum altum är så hög behöver den ett högt akvarium – minst 30 cm och gärna ännu högre. Däremot behöver inte akvariet vara särskilt långt och 120 cm är tillräckligt även för fullvuxna altumskalarer. Inred gärna akvariet med rötter, gärna rötter som når hela vägen upp till vattenytan eftersom det påminner om altumskalarer naturliga miljö. Levande växter är också att rekommendera, gärna med stora blad såsom Amazonsvärd.

Vattnet bör vara extremt mjukt och tämligen surt när man håller altumskalar. Håll pH-värdet mellan 4.5 och 6.5. Altumskalarer uppskattar riktigt varmt vatten och vattentemperaturen bör därför ligga på 28-30°C. Håll halterna av organsikt avfall mycket låga. En långsam vattenström gör att miljön påminner om altumskalarens naturliga hemvist.

Altumskalar kan hållas med en lång rad olika lugna och fredliga fiskar, så länge de uppskattar samma miljö, temperatur, vattenkemi osv. Man kan t ex kombinera altumskalarer med tetror och diskus eftersom de kommer från samma del av världen och uppskattar ungefär samma förhållanden. Små fiskar kan dock ses som byten och t ex neontetra och kardinaltetra kan lätt sluta som lunch om man håller dem tillsammans med en större altumskalar. Man bör inte hålla altumskalar tillsammans med andra skalarer eftersom det kan leda till hybridisering.Altumskalar
Altumskalar – Pterophyllum altum. Copyright www.jjphoto.dk


Det är svårt att könsbestämma altumskalarer utanför lekperioden och de metoder som finns är inte särskilt pålitliga. Altumskalar har odlats i akvarium men det är inte lätt. Man gör på ungefär samma sätt som när man vill odla vanlig skalar eller den känsligare diskusfisken. Till att börja med måste ett par bildas, och det enklaste sättet att se till att så sker är att köpa en stor grupp bestående av 8-10 altumskalarer som sedan får bilda sina egna par. Paret måste sedan ges en näringsrik kost bestående av proteinrik mat. Ofta används både frusen och levande föda. Jämfört med den vanliga skalaren kräver altumskalaren mycket lägre halter av organiskt avfall i akvariet för att leka, och den förökar sig dessutom bara i vatten som är tillräckligt mjukt och surt. Föräldrarna vårdar sin avkomma och är vanligen bättre föräldrar än den vanliga scalaren. Ynglen kan matas med nykläckt artemia.  

Altumskalaren är känsligare är den vanliga skalaren och dessutom svårare att odla, men för många akvarister är den extra arbetsinsatsen absolut värt det.


Besläktade artiklar


Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Odla Cichla - Information om hur man odlar ciklider från släktet Cichla i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Altumskalar