Crenicichla sp.'Pacaya'
Crenicichla sp.'Pacaya'
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Crenicichla sp.'Pacaya'

Crenicichla är namnet på ett släkte i familjen Cichlidae. I detta släkte hittar du en sorts rovfiskar som kallas gäddciklider. De kan vara lite knepiga att hålla, men växer sig för närvarande mer och mer populära bland akvarister. Om du tar reda på fakta om den art du vill hålla är det egentligen inte särskilt svårt att uppfylla gäddciklidens krav.

Alla gäddciklider kommer från Syd- och Centralamerika där de lever i floder, strömmar, sjöar och pölar. Många arter lever i Amazonas, men du kan också hittar gäddciklider längre norrut sam hela vägen ned till centrala Argentina i söder. Guyana, Venezuela och Colombia är t ex kända för att ha några charmerande gäddciklider.

De flesta gäddciklider behöver riktigt varmt vatten i akvariet, men det finns flera viktiga undantag och man måste därför alltid ta reda på fakta om just den art man vill hålla innan man tar hem den. Gäddciklider från Argentina och Uruguay kan t ex vara vana vid förhållandevis svalt vatten. 

En annan viktig faktor som man måste ta reda på i förväg är artens maxstorlek. Dvärgarterna i släktet Crenicichla stannar normalt under 10 cm, medan de allra störa gäddcikliderna kan bli över 60 cm långa som vuxna och vara svår att hålla för den vanlige hobbyakvaristen. De flesta arter blir cirka 15-25 cm. Oavsett storlek är alla gäddciklider skickliga jägare som behöver köttig mat i akvariet. De älskar att jaga levande mat, men accepterar även frusen föda. I naturen består huvuddelen av deras kost av fisk och insekter. De jagar genom att hålla sig gömda nära en sjunken trädstam eller liknande, och gäddciklider mår därför bäst i ett väldekorerat akvarium där det finns gott om saker att gömma sig bakom. 

Att sätta upp ett odlingsakvarium för Crenicichla sp.'Pacaya'

Ett 120 L akvarium är stort nog som odlingsakvarium för ett Crenicichla sp.'Pacaya' par. Skapa gott om bra gömställen och lämpliga lekplatser genom att inkludera lerkrukor och PVC-rör i inredningen. Att lägga till växter, t ex Javamossa, är också uppskattat. Håll vattentemperaturen kring 28 grader C och pH-värdet svagt surt, kring pH 6.5. Vattnet ska vara tämligen mjukt och den totala mängden fasta ämnen som lösts i vattnet (TDS = Total Dissolved Solids) bör vara 40 ppm.  

Kost

Mata ditt Crenicichla sp.'Pacaya' par med olika sorters näringsrik mat, t ex ett bra flingfoder kombinerat med levande artemia. Levande mygglarver är också kända för att trigga lek hos Crenicichlaciklider.
Odla Crenicichla sp.'Pacaya'

Hos Crenicichla sp.'Pacaya' kan honan producera flera hundra ägg per lek och hon lägger dem ofta på mer än en lekplats. Inom några dagar kläcks äggen. Under de första dagarna stannar ynglen i eller nära lekplatsen, men så småningom kommer honan att börja valla dem runt i resten av akvariet. Honan ska alltså alltid få stanna med sin avkomma efter leken. När ljuset släcks på kvällen kommer honan att samla ihop ynglen och valla dem tillbaka till den säkra lekplatsen. Varje morgon släpper hon ut dem så att de kan äta. Mata ynglen med mikromaskar (mikrolarver), pulveriserat flingfoder och nykläckt artemia. I takt med att de växer sig större kan du ge dem större och större artemia. När Crenicichla sp.'Pacaya' yngel ges en näringsrik kost kan de växa till sig mycket fort.  

Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Crenicichla sp.'Pacaya'