Nyckelhålsciklid Cleithracara maronii
Nyckelhålsciklid
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Nyckelhålsciklid

Cleithracara maronii  

Information om nyckelhålsciklid

Vetenskapligt namn:           Cleithracara maronii
Trivialnamn: Nyckelhålsciklid
Maximal storlek:                 12,5 cm
pH-intervall:                       6,0-8,0
dH-intervall:                       20
Temperaturintervall:           22-27 grader C

Nyckehålscikliden är en tämligen fredlig ciklid som kan hållas tillsammans med en lång rad fredliga arter. Eftersom den dessutom är förhållandevis liten och normalt lämnar växter ifred är den en utmärkt art för sällskapsakvarium. Nyckelhålsciklider kan vanligen hållas tillsammans med tetror och andra små fiskar, men vissa exemplar är för aggressiva för att kunna hållas med tetror. Nyckehålscikliden har varit en omtyckt fisk i akvariehobbyn under mycket lång tid och var tidigare känd under namnet Aequidens maronii. Det är mycket lätt att sköta om och odla nyckelhålsciklider. De flesta man hittar i handeln idag har odlats i fångenskap för akvariemarknaden.

Habitat och utbredningsområde för nyckelhålciklid

Nyckelhålcikliden är en sydamerikansk bentopelagisk art som framförallt lever i långsamt strömmande och klara vatten. Man hittar dem ofta i små sötvattensbäckar nära kusten. De störa populationerna lever i Orinocos flodbassäng och i ett antal floder mellan Rio Barima i Guyana och Rio Ounary i Franska Guiana, samt i Venezuela. Det finns också mindre populationer i Trinidad och Tobago. 

Trivialnamn för nyckelhålsciklid   

I handeln säljs nyckelhålsciklid under flera olika namn, men nyckelhålsciklid är det allra vanligaste namnet. Ibland kallas de Acaras, vilket beror på att deras vetenskapliga namn brukade vara Acara maronii. I sitt naturliga utbredningsområde har nyckelhålscikliden fått många olika namn eftersom det talas så många olika språk i regionen. Exempel på sådana namn är Prapra, Pakawété boko olékopo, Awalipa och Awifi.

Beskrivning av nyckelhålsciklid

Nyckelhålscikliden är inte särskilt färgstark, men den är ändå ett vackert tillskott till akvariet eftersom den har ett så fint mönster. Kroppen är gulaktigt gräddvit men övergår mer åt det bruna hållet om fisken blir stressad. Det finns en svart fläck på mitten av kroppen som ser ut som ett nyckelhål, vilket gett fisken dess namn. Fläcken ser inte alltid ut som ett nyckelhål; hos vissa exemplar ser den mer ut som en vanlig svart fläck. Den svarta fläcken kan övergå i band över fisken när den blir stressad. Färgen på fenorna kan variera mellan de olika populationerna och kan vara allt från milt gul till neonblå. De flesta populationer har lite blått i sin fenfärg men inte alla. Nyckelhålscikliden har en oval kroppsform och är rundare än många andra ciklider.    

Akvarium för nyckelhålsciklid  

Nyckelhålsciklider ska inte hållas i akvarium mindre än 100 L, och minst 150 L rekommenderas. Akvariet ska inredas med växter, stenar och rötter. Flata ytor såsom platta stenar är nödvändigt om du vill att dina nyckelhålciklider ska kunna leka. Sådana ytor är inte nödvändiga om du inte vill att de ska leka. Det huvudsakliga syftet med inredningen är att få fisken att känna sig trygg i akvariet, samtidigt som akvariet ser vackert ut för den som tittar på det. Ett bra sätt att uppnå detta är att skapa många olika gömställen bland växter och stenar. Om man inreder akvariet så att fiskarna inte bara kan gömma sig från varandra utan även från åskådaren känns akvariet mer levande eftersom en fisk plötsligt kan dyka upp från ingenstans. En sådan inredning gör också att fiskarna känner sig säkrare. Du kan välja vilka växter som helst eftersom nyckelhålcikliden låter växter vara ifred. Det är viktigt att lämna några områden öppna för simning.   

Nyckelhålciklider föredrar svaga strömmar och starka strömmar ska därför undvikas. Eftersom nyckelhålscikliden kan tolerera ett så brett spann av pH-värden kan man låta de övriga fiskarna i akvariet avgöra exakt var pH-värdet ska ligga, så länge man håller det inom intervallet pH 6.0 till 8.0.  

Kombinera nyckelhålsciklid med andra arter 

Nyckelhålsciklid
Nyckelhålsciklid . Copyright www.jjphoto.dk

Som tidigare nämnts är nyckelhålscikliden ett lämpligt val för sällskapsakvarium och kan hållas med de flesta lugna arter. Du bör dock undvika kombinationen små tetror och stora nyckelhålsciklider eftersom tetrorna kan bli uppätna. Försök hitta lugna arter som uppskattar samma miljö som nyckelhålsciklider, dvs. samma pH-värde, vattenhårdhet, temperatur osv. Jag rekommenderar att man håller nyckelhålsciklider i par och det bästa sättet att få par att bildas är att låta 6-8 unga fiskar växa upp tillsammans och bilda sina egna par. Du kan flytta de övriga fiskarna från akvarie tom du bara vill ha ett par. Om ditt akvarium inte är stort nog för 6-8 unga fiskar kan du prova att köpa en fisk av varje kön och hålla tummarna. Det går att hålla en ensam nyckehålsciklid, men det är verkligen inget jag rekommenderar eftersom det omöjliggör för cikliden att leva ut och visa upp en lång rad av sina naturliga beteenden.  

Skötsel av nyckelhålciklid

Nyckelhålscikliden är ett av de bästa valen för en nybörjare eftersom den är lätt att sköta om och har ett lugnt temperament. Nyckelhålsciklider anpassar sig till de flesta sorters vatten så länge man undviker extremerna. De har hög motståndskraft mot sjukdom, vilket dock naturligtvis inte är samma sak som total immunitet. De kan bli sjuka och du behöver som vanligt vara vaksam på sjukdomstecken i akvariet.

Nyckelhålscikliden är vanligen glad och nöjd så länge du håller halterna av nitrat och nitrit inom acceptabla gränser och kan till och med överleva i låg vattenkvalité även om detta förstås ska undvikas eftersom det ökar risken för sjukdom. Cykla (etablera ett biologiskt filter i) akvariet innan du tillsätter nyckelhålscikliderna och utför regelbundna vattenbyten. Att dagligen ta bort skräp från vattnet rekommenderas starkt för den som håller nyckelhålsciklider eller någon annan fiskart.

Se till att pH-värdet ligger mellan 6,0 och 8,0 och undvik hastiga förändringar. Nyckelhålsciklider mår bäst när vattentemperaturen är 25 grader C, men de kan tolerera temperaturen från 22 till 27 grader C.

Kost för nyckelhålsciklid

Nyckelhålscikliden accepterar de flesta sorters mat och är en allätare i naturen. I det vilda lever den främst av små skaldjur, insekter, larver, och maskar, och i viss utsträckning även av fiskyngel och växtdelar. Nyckelhålsciklider är enkla att utfodra och kan ges flingfoder, pellets och frusen mat. Det är viktigt att hålla dem på en varierad kost. Man kan använda pellets som bas och komplettera med olika sorters frusen mat och räkor. Det är också bra om kosten innehåller en liten mängd vegetarisk föda, t ex växtbaserat flingfoder. 

Nyckelhålsciklider äter vanligen inte upp dina växter eller alger. De äter fiskyngel (inte sina egna) och småfisk om de hållas i samma akvarium. Det här är dock sant för de flesta fiskarter. Nyckelhålscikliden är inte en utpräglad jägare, men det hindrar den inte från att mumsa i sig ett yngel eller annat djur av lämplig storlek som råkar simma förbi rakt framför den.

Att odla nyckelhålsciklid

Nyckelhålsciklid är enkel att odla och kommer att sköta om sin egen avkomma precis som de flesta andra ciklider gör. Nyckelhålsciklider lägger sina ägg på en flat yta som de har rengjort i förväg. Varje lek kan resultera i uppemot 300 ägg. Föräldrarna samarbetar för att skydda avkomman. Honan vaktar vanligen äggen medan hanen vaktar reviret kring äggen. De kommer fläkta friskt syrerikt vatten över äggen och ta bort eventuella obefruktade ägg från lekplatsen. Detta förhindrar mögelangrepp. Unga föräldrar misslyckas ofta med sina första lekar och äter upp sina ägg. Detta är vad man kan förvänta sig och de kommer snart att leka igen med bättre resultat. Nyckelhålciklidens ägg kläcks efter 3-5 dagar och ynglen är frisimmande efter ytterligare några dagar. Ynglen kan matas med nykläckt artemia så snart de är frisimmande. Nyckelhålsciklider är vanligen bra föräldrar som vaktar sina yngel i upp till ett halvår.


Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Odla Cichla - Information om hur man odlar ciklider från släktet Cichla i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Nyckelhålsciklid