Olika sorters Crenicichla
Olika sorters Crenicichla
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Olika sorters Crenicichla

Släktet Crenicichla innehåller över hundra arter vilka delas in i nio huvudgrupper. Att artbestämma en crenicichlaciklid är ofta svårt och de nio huvudgrupperna är därför mycket användbara eftersom de baseras på lätt urskiljbara fysiska attribut. även en akvarist som är långt ifrån expert på släktet Crenicichla kan vanligen placera en ciklid i rätt grupp, trots att han eller hon skulle ha mycket svårt att avgöra vilken art fisken tillhör. 

Gruppen Crenicichla Acutirostris

Den här gruppen innehålller nio olika arter. Arterna i gruppen Acutirostris påminner något om de mer välkända cikliderna i gruppen Lugubris, men cikliderna i Acutirostris har smalare kropp och ett spetsigt huvud. Innan de blir vuxna har lugubriscikliderna prickar och ränder över kroppen, medan unga acutirostrisciklider saknar sådana tecken.

Gruppen Crenicichla Macrophthalma

Den här gruppen innehåller en enda art: Crenicichla macrophthalma. Crenicichla macrophthalma har märkligt nog blivit vald till exempelart för släktet Crenicichla, trots att det är en dvärgart. Trots att det är en dvärgart kan dock Crenicichla macrophthalma bli över 20 cm lång vilket gör den lika stor som många crenicichlaarter som inte räknas som dvärgarter, t ex medlemmarna i gruppen Saxatilis. Crenicichla macrophthalma känns lätt igen på sina enorma ögon. Den är bara aktiv på natten.

Gruppen Crenicichla Lacustris

Den här gruppen innehåller 13 crenicichla arter. Gruppen Lacustris är inte särskilt strikt definierad och det pågår just nu en vetenskaplig genomgång av den, så det kan hända att den ändras snart. I naturen hittar man ciklider från gruppen Lacustris i de sydöstra delarna av Brasilien. Alla arter saknar fläckar på översidan av kroppen nära gälarna. Båda könen uppvisar normalt en diagonal rand under ögonen. Hos många arter kan man lätt skilja honan från hanen eftersom honan har en svart prick på sin ryggfena. En majoritet av arterna i den här gruppen växer sig stora, men det finns undantag såsom Crenicichla jupiaensis vilken är en dvärgciklid.   

Gruppen Crenicichla Lugubris

Lugubrisgruppen är en av de största grupperna i släktet Crenicichla och innehåller 16 arter. Cikliderna i den här gruppen växer sig mycket stora och deras kroppar är täckta med små fjäll som ger dem ett mycket slätt utseende. Den unga lugubriscikliden uppvisar ett unikt mönster av prickar och linjer på sitt huvud. Vuxna lugubrisciklider brukar liknas vid salamikorvar.  

Gruppen Crenicichla Missioneira

Gruppen Missioneira består av 7 olika ciklidarter som hör hemma i floden Uruguay. Crenicichlaciklider från gruppen Missioneira kan kännas igen på sina extraordinära suborbitala markeringar vilka består av prickar. Honorna har ibland en fläck på ryggfenan.  

Gruppen Crenicichla Reticulata

Gruppen Reticulata innehållar 13 ciklidarter. De brukade räknas till släktet Batrachops, men har nu flyttats till släktet Crenicichla. Fyra av reticulatacikliderna är kända under det engelska namnet Froghead Pikes, vilket betyder grodhuvad gäddciklid. Dessa fiskar har mycket stora, runda huvuden. Deras vetenskapliga namn är Crenicichla cyanonotus, Crenicichla reticulate, Crenicichla semifasciata och Crenicichla stocki. De övriga medlemmarna i gruppen Reticulata har mer ihoptryckta huvuden, vilket är en anpassning till livet i snabbt rinnande vatten. Alla dessa 9 arter uppvisar en distinkt fläck vid stjärtfenans rot, men bara en av dem har en fläck på översidan av kroppen nära gälarna. Under lekperioden uppvisar honorna ett orangerött band på sidan av kroppen och ryggfenan. 

Gruppen Crenicichla Saxatilis

Det här är den största gruppen i släktet Crenicichla och innehåller 41 ciklidarter. Saxatilisciklider kallas för bandade gäddciklider och hanarna har flera vita eller gyllene band längs sidorna, därav namnet. Ibland syns band hos honor också. I gruppen Saxatalis uppvisar båda könen en fläck på översidan av kroppen, och ibland är denna fläck inringad.

Gruppen Crenicichla Scotti

Gruppen Scotti innehåller 3 arter, och alla tre är stora ciklider. Scotticiklider är grå och har ränder under ögonen och rader av linjer horisontellt längs med kroppen. Honorna i gruppen Scotti har en prick på ryggfenan.

Gruppen Crenicichla Wallaci

Gruppen Wallaci innehåller 11 arter, vilka alla är dvärgciklider. De når normalt en längd av 13 cm eller kortare. Honorna i gruppen Wallaci uppvisar ibland en inringad mörk prick på ryggfenan. Det finns dock många arter som saknar denna prick.   

Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Olika sorters Crenicichla