Skötselråd för scalar
Skötselråd för scalar
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Skötselråd för scalar

Scalaren är en popular akvariefisk som härstammar från långsamt strömmande floder och mindre vattendrag i Sydamerika. Dess vetenskapliga namn är Pterophyllum scalare och vi brukar därför kalla den scalar eller skalar på svenska. Om du villa hålla scalar bör du försöka skapa en miljö i akvariet som påminner om hur det är i scalarens naturliga hem. De långsamt strömmande vattendragen i Sydamerika där vi kan finna vilda scalarer är normallt fyllda med vattenväxter och alger, och scalarer mår därför bäst och känner sig tryggast i akvarium där det finns gott om gömställen – gärna i form av växter. Levande växter är att föredra eftersom de hjälper dig hålla vattenkvalitén uppe. Amazonsvärd (Echinodorus) kommer från scalarens naturliga miljö och är dessutom mycket lätt att sköta om, i alla fall om du väljer några av de tåliga arterna. Det finns över 50 olika arter av amazonsvärd. Eftersom scalar och amazonsvärd hör hemma i samma miljö uppskattar de samma vattenhårdhet, pH-värde, temperatur osv. Andra exempel på lämpliga vattenväxter som inte är svåra att sköta är javamossa (Vesicularia dubyana), javaormbunke (Polypodium pteropus) and flytormbunke (Ceratopteris).

Scalarer mår bäst när vattnet är svagt surt, helst mellan pH 6.5 och pH 6.9. Vattnet i deras naturliga miljö är extremt mjukt och idealet är dH 0.6-1.2. Det är också viktigt att vattenkvalitén hålls hög och regelbundna vattenbyten är viktigt så att inte halterna av organiskt avfall blir förhöjda. Levande växter kan användas som varningsklockor, eftersom det finns arter som är mer känsliga för dålig vattenkvalitet än vad scalarerna är. Om du märker att växterna börjar må dåligt har du en chans att göra vattenkvalitén god igen innan dina fiskar dör eller blir allvarligt sjuka. även en måttlig höjning av halterna av organiskt avfall i akvariet kan få scalarer att vägra äta, vilket gör dem svaga och känsliga för sjukdom.

Hur stort akvarium du behöver för scalarer beror på hur stora de individuella fiskarna är. Den vanliga scalaren kan bli över 15 cm, medan långfenade varianter kan ha ett ännu större spann mellan ändarna av den översta och understa fenan. Rekommenderad akvariestorlek beror också på hur många scalarer du vill hålla tillsammans, samt om du vill kombinera dem med några andra fiskar.

Scalarer mår bäst när de får en varierad kost. De brukar villigt äta de flesta sorters färdigmat, t ex flingfoder. Flingfoder eller liknande mat av hög kvalitet kan användas som bas, och sedan kan man lägga till köttig mat såsom larver, hackad daggmask, artemia, mygglarver osv. för att göra kosten mer varierad. Scalarer brukar också gilla malet oxhjärta blandat med gelatin, en sorts mat som är lätt att göra hemma och kan förvaras i småförpackningar i frysen. Det är viktigt att inte låta något fett följa med oxhjärtat eftersom det inte är nyttigt för scalaren.

Scalarer är kända för att hungerstrejka, särskilt om de hålls i akvarium där vattenkvalitén inte är tillräckligt hög. Om dina scalarer slutar äta eller äter mindre än normalt bör du därför omedelbart kontrollera vattenkvalitén och utföra en rad vattenbyten. även om du lyckas få ordning på vattenkvalitén kan det krävas lite övertalning för att dina scalarer ska börja äta igen. Försök locka dem med hjälp av levande föda, t ex artemia. Om dina scalarer har någon särskild favoritmat är givetvis denna också en bra idé.

svart scalar
Svart scalar. Copyright www.jjphoto.dk


Jämfört med många andra populära akvariefiskar är scalaren förhållandevis motståndskraftig mot sjukdomar. Två av de vanligaste problemen för scalarer är Ich och Exophthalmia. Ich är en vanligt förekommande fisksjukdom orsakad av en parasit vid namn Ichthyophthirius multifilis. Eftersom ett av symptomen är små vita prickar på fiskens hud brukar sjukdomen kallas vitaprick-sjuka. Ich går att behandla med särskild medicin. Prata med din djuraffär eller en veterinär. Det är viktigt att följa instruktionerna och att inte sluta medicinera för tidigt. Ichthyophthirius multifilis genomgår tre olika stadier i sin livscykel men är bara känslig för medicinering under ett av dem. I huden hos din sjuka scalar lever vuxna parasiter, vilka orsakar de vita prickarna genom att äta av fiskens kroppsvätskor och vävnader. Den mogna parasiten släpper så småningom taget om fisken och faller till akvariets botten. Där börjar parasiten föröka sig genom delning. En enda parasit kan ge upphov till över 2000 nya parasiter. De nya parasiterna simmar omkring i akvariet och försöker hitta en lämplig fisk att fästa sig vid, så att cirkeln kan sluta sig. Det är under detta frisimmande stadium som de enklast kan dödas med hjälp av medicinering. Man behöver därför normalt behandla akvariet flera gånger med lite tid mellan varje behandling för att vara säker på att man tagit kål på alla parasiter. Många akvarister höjer vattentemperaturen för att snabba på parasitens livscykel, men tänk på att alltför snabba förändringar kan göra en sjuk fisk ännu sämre.

Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Skötselråd för scalar