Sydamerikanska dvärgciklider
Sydamerikanska dvärgciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Sydamerikanska dvärgciklider

Om du vill hålla dvärgciklider från Sydamerika kan du välja mellan släktena Apistogramma, Apistogrammoides, Crenicara, Microgeophagus och Nannacara. Vissa akvarister anser också att de minsta medlemmarna av släktet Aequidens tillhör gruppen sydamerikanska dvärgciklider eftersom de inte blir större än 10 cm.

Akvarium

Dvärgciklider är visserligen små, men ett förhållandevis stort akvarium rekommenderas ändå eftersom det är enklare att hålla vattenkvalitén uppe i ett stort akvarium. Sydamerikanska dvärgciklider är mycket känsliga mot organsikt avfall så om du väljer att hålla dem i ett litet akvarium måste du skaffa mycket bra filtrering och utföra vattenbyten flera gånger i veckan. Ett större akvarium gör det också möjligt för varje fisk att ta ett eget revir där den kan känna sig lugn. Ett akvarium som mäter minst 60 cm x 60 cm rekommenderas. Om du har en ensam hane och några honor och vill ge dem ett separat lekakvarium är 45 cm x 45 cm stort nog. Om du har ett stort 60 cm x 90 cm akvarium kan du hålla tre hanar och över ett dussin honor tillsammans utan problem, och detta göra det möjligt för dig att uppleva mer intressanta revirritualer och uppvisningar. En hona kan till exempel etablera sitt eget revir mellan två hanar och leka med båda två i smyg utan att de upptäcker varandra. 

Akvarieinredning

Det är viktigt att akvariet innehåller gott om gränser och skyddade platser. Man kan t ex använda sig av rötter, stenar, grottor och växter. Dvärgciklider som hålls i ett kalt akvarium blir mycket skygga, medan dvärgciklider som hålls i välinredda akvarier med gott om gömställen i slutändan tillbringar väldigt lite tid gömda. Om du ser till att det finns gömställen nära bottnen, i mitten av akvariet, samt nära ytan, kommer dina dvärgciklider att våga befinna sig i alla delar av akvariet. Undvik material som kan göra vattnet hårdare och mindre surt. Tunga objekt måste placeras direkt på glaset eftersom de här dvärgcikliderna är förtjusta i att gräva. På grund av grävandet är flytande växter och växter som kan sättas fast på stenar och rötter är enklare att hålla än växter som måste planteras i substratet. Flytande växter uppskattas också av cikliderna eftersom de gör ljuset mindre skarpt.

Vatten

Vattnet ska vara så mjukt som möjligt när man håller sydamerikanska dvärgciklider och aldrig överstiga 5 dH av generell hårdhet (90 ppm GH) eller 3 dH av karbonathårdhet (55 ppm KH). pH-värdet bör hållas i intervallet 6,0-7,5 och vattentemperaturen kring 26 grader C. Halterna av ammoniak och nitrit ska vara så låga att de inte ger utslag när man mäter, och man måste även hålla halten av nitrat mycket låg. Små och frekventa vattenbyten är bättre än några få stora, eftersom dvärgciklider inte hanterar snabba förändringar väl. Att byta 5-10% av vattnet varannan dag är idealiskt. 

Kost

Använd ett flingfoder av hög kvalité som bas och lägg till artemia, mygglarver och andra sorters köttig mat. Dvärgciklider behöver också lite vegetarisk mat, t ex i form av ett växtbaserat flingfoder och/eller kokta gröna ärtor.

Odla sydamerikanska dvärgciklider

Förberedelser och triggning 

Om du vill odla sydamerikanska dvärgciklider måste du börja med att se till att de hålls i en perfekt miljö, samt att de är friska och välnärda. Om du behöver trigga lek kan du prova att öka temperaturen några få grader och samtidigt utföra ett vattenbyte. Om dina Dvärgciklider ändå inte leker kan du försöka efterlikna en torrsäsong med påföljande regnsäsong. Minska underhållsarbetet ned till miniminivån och mata inte fiskarna oftare än varannan dag under 6 veckors tid. Efter 6 veckor börjar du mata dina fiskar med gott om mat tre gånger per dag i 2 veckor. Nästa steg är att utföra ett 50% vattenbyte och öka vattentemperaturen med några få grader. Under nästkommande vecka ska 10% av vattnet bytas varje dag. Ge fiskarna mat många gånger per dag och se till att de får mycket mat. Gör ett 25% vattenbyte i slutet av veckan. Detta brukar trigga de flesta sydamerikanska ciklider till lek.

äggen

När du fått ägg i akvariet måste du bestämma om du vill lämna dem hos föräldrarna eller flytta dem till ett separat akvarium. Föräldrarna kommer normalt att vakta sin avkomma och äter inte sina egna ägg eller yngel, men det kan vara svårt för dem att försvara avkomman mot andra stora fiskar i akvariet. Att flytta sådana stora och hungriga fiskar till ett annat akvarium är förstås också en möjlighet. Under de första lekarna kan det hända att modern äter upp äggen, men om hon får fortsätta leka brukar hon få det rätt så småningom. Att låta äggen stanna hos föräldrarna är det enklaste sättet att föda upp avkomman, eftersom äggen måste fläktas konstant med friskt vatten för att utvecklas. Föräldrarna kommer också att ta bort obefruktade ägg och smuts, och förebygga attacker från svamp och bakterier. 

Det är viktigt att hålla pH-värdet lågt och vattnet riktigt mjukt. Hårt vatten som inte är tillräckligt mjukt kommer att hindra äggens utveckling och snart kommer de vara täckta av mögelsvamp. De flesta dvärgciklider lägger ägg som behöver ett pH-värde på 5,5-6,5 och en vattenhårdhet under 2 KH. 

Ynglen

De flesta dvärgciklidarter producerar yngel som är stora nog att äta mikromaskar (mikrolarver) och nykläckt artemia som första mat. Du måste se till att vattenkvalitén hålls uppe när du föder upp yngel, för de är extremt känsliga mot organiskt avfall. Undvik stora vattenbyten eftersom hastiga förändringar av vattenkemi och/eller temperatur kan skada ynglen. När ynglen är några veckor gamla kan du börja mata dem med pulveriserat flingfoder, mygglarver och liknande. 


Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Sydamerikanska dvärgciklider