Spadstjärtad schackbrädesciklid
Spadstjärtad schackbrädesciklid  /  Dicrossus maculatus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Spadstjärtad schackbrädesciklid / Dicrossus maculatus

Inledning

Dicrossus maculatus är en sydamerikansk gäddciklid tillhörandes gruppen Saxatilis. Gruppen Saxatilis innehåller en lång rad olika arter och artvarianter, och informationen i den här artikeln är sann inte bara för Dicrossus maculatus utan för många andra arter i gruppen också. Jag kommer därför att i den här artikeln ofta tala generellt om Saxatilisciklider.

Saxatilisciklider är inte så svåra att sköta om, men du måste vara villig att skaffa information om den art du håller samt efterlikna dess naturliga miljö i akvariet. Precis som för övriga gäddciklider är det oerhört viktigt att hålla halterna av organiskt avfall mycket låga. Om de får lämpliga förhållanden är Saxatilisciklider lättlekta i akvarium. De bör dock bara hållas av akvarister som är villiga att byta vatten ofta eftersom de lätt dör när de hålls av akvarister som byter vatten ”nästa gång jag får tid”. 

Akvarium för Spadstjärtad schackbrädesciklid

Försök härma den naturliga miljön för den spadstjärtade schackbrädescikliden i akvariet och inkludera gott om tätvuxna vattenväxter. Gömställen är viktiga och man kan till exempel använda sig av några lerkrukor och en klump javamossa. Det är också bra att inkludera några växter med breda blad eftersom de kan användas som lekplatser. Saxatilisciklider är skygga varelser och de kommer inte att visa sig mycket i akvariet såvida de inte känner sig helt trygga och vet att de har tillgång till många bra gömställen. Kraftfull mekanisk och biologisk filtrering hjälper dig att hålla vattenkvalitén uppe.  

Vatten

Saxatilisciklider behöver mjukt och surt vatten för att trivas och leka, men om de tidigare har hållits i hårdare och mindre surt vatten är det viktigt att göra övergången till bättre förhållanden långsam och gradvis. Om du vill att dina fiskar ska leka är det ännu viktigare med riktigt mjukt och surt vatten. Man kan t ex använda torv, regnvatten eller vatten som filtrerats med hjälp av omvänd osmos (RO-water) för att sänka pH-värde och hårdhet i akvariet.

Kost

Vildfångade Saxatilisciklider behöver oftast lite träning innan de förstår att död mat verkligen är mat. även Saxatilisciklider som glatt accepterar död mat bör inte hållas på en kost som består enbart av död föda, de behöver levande mat också. Man kan t ex använda ett bra flingfoder som bas och servera levande daphnia, artemia och liknande då och då. 

Odla Spadstjärtad schackbrädesciklid

Hos Saxatilisciklider är honan vanligen mindre än hanen och eftersom han kan bli aggressiv mot henne under uppvaktningsperioden är det viktigt att akvariet innehåller gott om gömställen där honan kan söka skydd och vila sig.

Saxatilisciklider väljer ofta växter med breda blad att leka på och honan kan producera upp till 150 ägg per lek. Under sin första lek producerar hon vanligen ett betydligt lägre antal ägg. Ge inte upp om de första kullarna blir uppätna, det är vanligt att det händer med Saxatilisciklider. När äggen har ätits upp kommer föräldrarna högst troligen leka igen inom 2-3 veckor. Om du låter äggen vara kvar hos föräldrarna brukar saxatilisciklider oftast få ordning på det efter hand. Honan vaktar hängivet äggen mot alla inkräktare, inklusive fadern.

Saxatilisägg brukar vanligen kläckas inom 72 timmer (den exakta tiden beror på vattnets temperature). Ynglen stannar till en början nära lekplatsen, såvida inte modern beslutar sig för att flytta dem till en säkrare plats. Under nätterna gömmer hon dem nära bottnen. Du kan mata ynglen med nykläckt artemia och pulveriserat flingfoder. Inom kort är ynglen stora nog att bilda ett litet stim och följa sin moder runt i akvariet.

Saxatilisyngel är känsliga mot dålig vattenkvalité och snabba svängningar i vattenkemin. Säkrast är därför att göra ett litet vattenbyte vare dag och noggrant ta bort all överbliven mat efter varje matning.

Innan ynglen blir alltför stora bör de ges ett eget akvarium. I takt med att de blir äldre blir de mer och mer äventyrliga och när de simmar långt ifrån sin mor blir de lätt uppätna av vuxna fiskar i akvariet. Modern kan också döda dem om hon leker igen, eftersom hon vill skydda sin nya kull. Att låta Saxatilisyngel stanna i akvariet längre än fem veckor är därför riskabelt. Om du inte vill utsätta ynglen för den stress det innebär att flyttas kan du flytta de vuxna fiskarna istället.  

Spadstjärtad schackbrädesciklid  /  Dicrossus maculatus
Spadstjärtad schackbrädesciklid / Dicrossus maculatus
Copyright www.jjphoto.dk


Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Spadstjärtad schackbrädesciklid / Dicrossus maculatus