Odla Cichla
Odla Cichla
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odla Cichla

Ciklider från släktet Cichla odlas idag både i dammar och i stora akvarier. De är mycket produktiva och en enda lek kan resultera i upp till 10 000 ägg. Vanligen lägger dock honan ungefär 2000-3000 ägg per lek. Cichlaciklider växer mycket fort och hanarna blir könsmogna när de är cirka 25-30 cm långa. Detta sker oftast under deras första levnadsår. Honorna är mindre och behöver uppemot två år för att bli könsmogna. Hanarna bruka utveckla en knöl på huvudet vilket gör det lätt att könsbestämma ciklider från det här släktet. Storleken mellan könen är naturligtvis också till hjälp, och man kan även titta på fiskarnas genitalier. 

Enklaste sättet att få ett lekande par att bildas är att köpa en grupp unga cichlaciklider och låta dem växa upp tillsammans och forma sina egna par. Så snart ett par har etablerats kan man flytta de övriga fiskarna från akvariet. Cichlas lägger ägg på plana ytor som har rengjorts ordentligt i förväg. Båda föräldrarna sköter om och beskyddar avkomman, och de är mycket aggressiva mot andra under den här perioden. Om man vill kan man låta cichlayngel växa upp helt utan föräldrarna, men man bör alltid lämna en liten grupp yngel hos föräldrarna så att de får utlopp för sina föräldrainstinkter. Föräldraparet kan börja slåss om alla yngel tas ifrån dem.

Cichlaciklider är vanligen mycket goda föräldrar och skyddar sina unga i 4 till 9 veckor. Efter den här tiden brukar ynglen ha hunnit bli ungefär 2.5-3.0 cm långa. Det är säkrast att separera yngel och föräldrar innan dess eftersom föräldrarna, när de slutar skydda ynglen, kommer att göra sitt bästa för att köra iväg dem. Om akvariet inte är tillräckligt stort för ynglen att ge sig av från föräldrarna kommer ynglen att bli dödade när föräldrarna vill leka på nytt. I naturen flyttar de bortkörda cichlaynglen till grunda områden med mycket vattenväxter.

Cichla yngel växer fort om man ger dem en bra kost. Under de första dagarna är nykläckt artemia bra, sedan kan man även börja ge mosade pellets och små bitar frusen mat. Ynglen trivs bäst i ett välplanterat akvarium som påminner om de välbevuxna grunda områden de skulle söka sig till om de var kvar i naturen. Hanarna växer normalt fortare än honorna, vilket innebär att man bör separera små och stora yngel från varandra om man vill undvika kannibalism. Om man inte separerar dem får man så småningom en väldigt sned könsfördelning i kullen. Det är också mycket viktigt att akvariet innehåller gömställen där svagare yngel kan känna sig säkra. En annan metod går ut på att hålla ett väldigt högt antal yngel tillsammans för att försöka minska aggressionerna.   

cichla monoculus picture
Cichla monoculus. Copyright www.jjphoto.dk


Besläktade artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odla Cichla