Odla diskus och sjukdomar hos diskus Clownfish breeding
Odla diskus och sjukdomar hos diskus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odla diskus och sjukdomar hos diskus

Parbildning och lek

Det minst kostsamma sättet att få ett par är förmodligen att köpa ett grupp riktigt unga (c:a 3 cm i diameter) eller unga diskusar (stora som tennisbollar) och låta dem växa upp tillsammans. När de blir vuxna kommer förhoppningsvis minst ett par bildas i gruppen. Förse helst dina fiskar med flera lämpliga lekplatser att välja mellan, t ex en blomkruka, en flat sten och en växt med breda blad. Diskusciklider är dock kapabla att använda akvariets glas som lekplats också.

Ett par håller på att bildas när man kan se hur två diskusar simmar bort från den övriga gruppen och äter tillsammans. Med lite tur kommer de snart att börja vakta en del av akvariet och rengöra en lekplats. Efter en tid börjar de göra små övningsturer över lekplatsen och då är det bara en fråga om tid innan de börjar ägna sig åt riktig lek.

Under leken kommer diskus honan lägga en liten mängd ägg i en prydlig rad och hanen kommer att följa efter bakom henne för att befrukta dem. Honan kommer sedan att påbörja en ny rad och hanen kommer att befrukta dem också, och så vidare. Hela processen kan ta uppemot en timme.

När alla äggen har lagts och befruktats turas paret om att vakta lekplatsen och fösa friskt vatten över äggen. Äggen kläcks normalt inom två dygn och föräldrarna hjälper ynglen ut ur skalen och flyttar dem till en ny plats i akvariet.

Efter ytterligare två dagar börjar ynglen bli frisimmande. Föräldrarna är mycket upptagna med att fånga in de yngel som simmar bort från den övriga gruppen. De tar helt enkelt ynglet i munnen och spottar ut det bland syskonen. I takt med att fler och fler yngel blir frisimmande blir det till slut omöjligt för föräldrarna att hålla dem kvar på en plats. Ynglen bildar ett litet stim och börjar äta från sidorna av föräldrarna. Ibland svälter diskusyngel ihjäl för att de inte hittar sina föräldrar i tid när de behöver mat.

Vanliga problem rörande parbildning

Vissa fiskar vill aldrig leka, inte ens när de ges ypperliga förhållanden. Andra leker, men lyckas aldrig producera några frisimmande yngel. Det finns några saker du kan göra för att öka chanserna för framgångsrik lek, men det finns situationer då ingenting hjälper. Ibland måste man som akvarist helt enkelt inse att vissa exemplar inte kommer att leka och nöja sig med att hålla dem för de vackra fiskar de är.

Infertilitet kan ha flera olika anledningar, inklusive genetiska fel. Att fisken lekt för mycket, sjukdom, medicinering och näringsbrister är alla orsaker som kan leda till tillfällig infertilitet och som kan botas med vila, lämplig sjukdomsbekämpning, tid och en varierad, näringsrik kost. Permanent infertilitet är mycket mer allvarlig och kan till exempel bero på permanenta skador som orsakats av interna parasiter eller för stor användning av antibiotika.  

Det är tämligen vanligt att två diskus honor bildar par, även när det finns hanar i akvariet. Ett sådant par kommer att uppträda precis som ett heterosexuellt par, dvs äta tillsammans, vakta ett revir, rengöra en lekplats, och gå igenom lekrörelserna. Problemet är förstås att inga ägg kommer att bli befruktade. Vissa par släpper ut sina ägg samtidigt, medan andra byts av så att en hona lägger ägg ena veckan och den andra lägger sina nästa. Enda sättet att bryta bandet mellan dem är att dela på dem och presentera dem för hanar. 

Ett annat problem som kan förhindra framgångsrik lek är att paret slåss mycket och inte lyckas komma överrens. Ibland är slagsmålen förhållandevis ofarliga och du kan lugnt låta paret reda ut sina mellanhavanden på egen hand, men det finns också situationer där du måste vara beredd att separera fiskarna från varandra för att förebygga allvarliga skador. Prova att presentera dem för varandra igen efter några dagar och håll tummarna för att saker fungerar bättre då. Att låta dem stanna tillsammans och skada varandra bara för att du inte vill offra en kull ägg är inte en bra idé, eftersom ett par som slåss mycket vanligen brukar förlora sin avkomma ändå. 

Föda upp diskus yngel

Under de första dagarna äter diskusyngel bara slem från föräldrarna och det ända du kan göra är att se till att föräldrarna hålls välnärda samt utföra vattenbyten så att vattenkvalitén hålls hög. När ynglen är cirka 4-5 dagar gamla kan du börja ge dem nykläckt artemia. Börja med riktigt små portioner för att minska risken för dåligt vatten. Ynglen kommer att fortsätta äta slem från föräldrarnas sidor i åtminstone 2-3 veckor och artemia är därför bara ett komplement.

Ju längre du låter ynglen stanna hos föräldrarna, desto större är risken för att inre parasiter ska överföras från föräldrarna till avkomman. De flesta odlare låter därför inte ynglen stanna hos sina föräldrar så länge som de skulle i det vilda. Cirka 7-10 dagar efter att de blivit frisimmande är diskus yngel vanligen tillräckligt utvecklade för att överleva utan föräldrarna i ett separat yngelakvarium.

Mata ynglen med nykläckt artemia och komplettera med mikromaskar (mikrolarver) då och då för att göra kosten mer varierad. När ynglets mun växt sig större klarar den av att svälja daphnia, små mygglarver och liknande föda. Ge inte flingfoder förrän ynglen är åtminstone 4 veckor gamla. Att få dem att acceptera flingfoder tar vanligen lite tid. När dina diskusyngel är 15-20 mm i diameter är de stora nog att äta fruset malt oxhjärta. Börja med bara en portion per dag, och öka sedan gradvis till flera serveringar per dag. När dina fiskar har börjar acceptera flingfoder, oxhjärta och frusna maskar är det dags att börja vänja dem av från artemian.

Sjukdomar hos diskus

Precis som vilken fisk som helst kan diskusen utveckla en lång rad olika hälsoproblem. I den här artikeln kommer jag att nämna några av de vanligaste. Genom att identifiera hälsoproblem i ett tidigt skede ökar du chansen för att framgångsrikt behandla din diskus och få den frisk igen. Det bästa sättet att minska risken för sjukdom är att hålla din fisk i dess rekommenderade miljö (rätt temperatur, rätt vattenkemi, låga halter organiskt avfall, undvik snabba förändringar osv) och ge den en varierad kost.

Hål i huvudet

Hål i huvudet är en förhållandevis vanlig sjukdom hos vissa stora ciklider, inklusive diskusen. Tidig behandling är mycket viktigt eftersom sjukdomen blir svårare att bota ju längre du låter den fortskrida – den kan till och med vara dödlig. Även om fisken lyckas läka efter att ha behandlats kan såret lämna permanenta ärr. Att behandla såret medan det fortfarande är litet rekommenderas därför å det starkaste. En av de vanligaste behandlingsmetoderna för diskus ciklider med hål i huvudet är att öka vattentemperaturen från 30 grader C till 36 grader C över ett par dagars tid, och sedan hålla den där i 8-10 dagar. En ökad vattentemperatur måste alltid kombineras med ökad syresättning av vattnet för att hålla syrehalten uppe. Värmebehandling kan kombineras med medicin innehållandes den aktiva substansen metronidazole (säljs bl a under namnet Flagyl), särskilt vid svåra fall av hål i huvudet sjukan. Medicinen finns i en oral version som ska ges var tredje dag.

Gälparasiter

Gälparasiter är tyvärr ett vanligt problem hos diskus ciklider och är särskilt farliga för diskus yngel. Gälparasiter är externa parasiter som förstör gälarna. De orsakar andfåddhet och får fisken att simma konstigt och ryckigt. En angripen fisk kan också drabbas av spasmer eller bli helt förlamad och sjunka ned till bottnen. Gälparasiter kan dödas med hjälp av formalin, men att slippa använda det är naturligtvis eftersträvansvärt. Eftersom vuxna fiskar påverkas mindre av gälparasiter är angripna föräldrar ofta tillräckligt friska för att leka. När ynglen har blivit 15-20 mm stora blir gälparasiter som spritt sig från föräldrarna ett allvarligt problem. Gälparasiter kan undvikas genom att flytta ynglen till ett eget akvarium så snart de är stora nog att äta något annat än det slem som produceras av föräldrarna. Det är också viktigt att yngelakvariet inte är trångbott.

Vita prick sjukan, sammetssjuka och costia

Vita prick sjukan (Ich), sammetssjuka och costia är inte så vanliga hos diskus efter den höga vattentemperaturen i diskusakvarier skapar en miljö som inte gynnar dessa farliga mikroorganismer. Om dina fiskar utvecklar vita prick sjukan, sammetssjuka eller costia bör du öka vattentemperaturen till 34 grader C. Sammetssjuka utrotas vanligen efter 2-3 dagars värmebehandling och costia dör inom 4 dagar. Vita prick sjukan måste behandlas i 10 dagar, eftersom den Ich-parasit som orsakar de vita prickarna bara är känslig för värme under det frisimmande stadiet av dess liv.

Inre parasiter

En diskus kan ha inre parasiter utan att egentligen vara sjuk, men i vissa situationer kan dessa parasiter börjar växa till sig mycket hastigt och kan då utgöra ett allvarligt hot. Vanliga varningssignaler är avmagring och vit avföring. Det kan vara svårt att ställa en precis diagnos och fastslå exakt vilken parasit det rör sig om utan att utföra en obducering, men lyckligtvis är många olika parasiter känsliga mot metronidazole (Flagyl) behandling. Att öka vattentemperaturen och öka syresättningen rekommenderas också. Om din diskus fortfarande äter kan du göra i ordning en lösning bestående av 200 ml vatten och 10 ml Flagyl. Låt fiskens favoritmat, t ex levande maskar eller larver, ligga i blöt i lösningen i en timme. Mata din diskus med medicin-maten varannan eller var tredje dag under 10 dagars tid. Om din diskus har slutat äta är det mycket svårare att medicinera den eftersom du måste tvångsmata den med hjälp av en spruta där man tagit bort själva nålen. Blanda till en lösning bestående av en del flytande Flagyl, två delar flytande yngelmat och tre delar vatten. Den flytande yngelmaten används för att förhindra att fisken svälter ihjäl medan du behandlar den. Fyll sprutan med lösningen och placera din diskus på en blöt handduk. Använd sprutan för att tvinga ned 2 ml av lösningen i fiskens hals och vänta tills den svalt innan du lägger tillbaks den i akvariet. En stor del av lösningen kommer att rinna ut genom munnen och gälarna, men åtminstone lite grand kommer att sväljas ned. Du behöver mata din fisk med medicinlösningen två gånger per dag tills den börjar återhämta sig. Att utsättas för den här sortens behandling är naturligtvis mycket stressande för en fisk, och särskilt för en individ som redan är försvagad av parasiter. 

Bakterieinfektioner

Bakterieinfektioner är vanliga i akvarium som inte sköts ordentligt, men de kan hända även i ”perfekta” akvarium om man har otur. Det är naturligtvis omöjligt att identifiera exakt vilken bakterie det rör sig om utan tillgång till ett laboratorium, men det finns medicin som kan användas mot en lång rad olika bakterier. Du kan till exempel använda Chloromycetin. Köp det om möjligt i pulverform och använd 1 tesked per 100 liter vatten. Att räkna ut exakt hur mycket vatten det finns i ditt akvarium är mycket viktigt för att undvika överdosering. In många fall kan man se en rejäl förbättring redan inom 8 timmar. Chloromycetin bryts ned inom 12 timmar och du kan behöva ge akvariet en andra dos efter två dagar för att vara på den säkra sedan.  

Besläktade artiklar

Odla Symphosodon discus - Information om hur man odlar Diskus framgångsrikt.
Sköta Discus - Information om hur man håller och sköter diskus.
Hur man odlar Diskus - En guide till hur man odlar diskus.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odla diskus och sjukdomar hos diskus