Odla Symphosodon diskus Clownfish breeding
Odla Symphosodon diskus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odla Symphosodon diskus

Om du vill odla Symphosodon discus är det viktigt att du utgår ifrån fiskar av hög kvalité. Enklaste sättet att få ett par är att köpa en grupp unga fiskar och låta dem växa upp tillsammans. Undvik tillväxthämmade exemplar där ögonen är för stora i förhållande till kroppen, eftersom sådana exemplar inte har fått tillräckligt med näring under sin barndom och därför inte utvecklats som de ska. Köp bara välproportionerade diskusar med fint rundade kroppar och välj bort exemplar där fenorna inte matchar varandra eller har korsade filament.

Vatten

Temperatur

När en diskus placeras i ett nytt hem bör man hålla vattentemperaturen hög, uppemot 32 grader C, eftersom den förebygger sjukdom medan fisken anpassar sig till akvariet. Efter cirka två veckor kan man sänka temperaturen till cirka 30 grader, och efter ytterligare två veckor kan man sänka den ned till 28-29 grader.

Kemi

Diskus cikliderna kommer från mjuka och sura vatten och uppskattar därför sådana förhållanden i akvariet. Vildafångade exemplar kan behöva ett pH-värde på 5,0-6,0 och ett GH på under 1 grad för att leka, medan akvarieodlade exemplar brukar vara anpassade till hårdare och mindre surt vatten och därför föredra ett pH-värde på 6,5-6,8 samt ett GH upp till 5 grader.  

Organiskt (kväverikt) avfall

Att hålla halterna av organiskt (kväverikt) avfall nere i akvariet är extremt viktigt när man odlar Symphosodon diskus och kraftfull filtrering måste kombineras med frekventa vattenbyten. Det är vanligt att odlare byter cirka 10-15% av vattnet varje dag, samt 50% av vattnet två gånger i veckan. Överbliven mat måste tas bort direkt. Vattnet som används vid vattenbyten måste vara likt vattnet i akvariet för att undvika att diskusarna chockas. Snabba förändringar av vattentemperaturen är särskilt farliga.

Mat

Mata din diskus med en varierad kost för att nå optimal hälsa. De här fiskarna älskar olika sorters maskar och larver. Man kan använda en strutformad matningsbehållare för att slippa ha maskar och larver farandes omkring i hela akvariet. Mata dina diskus ciklider några gånger per dag istället för en stor matning, och se till att de verkligen äter den mat de får. Dålig aptit eller rena hungerstrejker måste undersökas och lösas för att förebygga allvarliga hälsoproblem.

Beteende

Diskus ciklider som hålls i grupp kommer att utveckla en hierarki. Den dominerande fisken kommer t ex att äta innan de undergivna får en chans, osv. Tills hierarkin har etablerats kan fiskarna vara tämligen aggressiva mot varandra. Så snart hierarkin har formats minskar vanligen mängden slagsmål och småbitande drastiskt.

Odla diskus

Lek och ägg

När dina diskusar börjar bli vuxna kommer de förhoppningsvis också börja bilda par. När ett par väl bildats kommer de två fiskarna vanligen göra några ”testkörningar” innan de verkligen leker. Under den riktiga leken kommer honan normalt börja med att lägga bara några få ägg, vilka omedelbart befruktas av hanen. Hon lägger sedan fler och fler ägg, medan hanen vaktar lekplatsen. När hanen simmar till lekplatsen för att befrukta äggen, tar honan över ansvaret för att vakta. 

I de flesta fall klara föräldrarna av att köra bort andra vuxna fiskar och se till att äggen inte äts upp. Om de vuxna fiskarna är för starka och föräldrarna för svaga kan det dock bli nödvändigt för akvaristen att ingripa så att äggen in slutar som mat. Att flytta alla vuxna fiskar utom föräldrarna från akvariet är inte en bra idé, för när ett diskuspar som inte har några fiender att köra bort kan det leda till att bandet mellan föräldrarna försvagas och de kan bli aggressiva mot varandra eller mot avkomman. Du kan istället använda en skiva plexiglas för att dela av akvariet. Då kan föräldrarna fortfarande se de andra fiskarna och uppleva dem som ett hot.

Yngelvård

Äggen kläcks vanligen efter 2-3 dygn om vattentemperaturen är 29 grader C, och ynglen börjar äta cirka 3 dygn senare. I det här stadiet är ynglen för små för att äta någonting annat än det slem som produceras av föräldrarnas hud. Ynglen stannar nära sina föräldrar och honan och hanen turas om att sköta om dem. När de byts av simmar den vårdande diskusen upp nära den andra föräldern och sticker sedan ifrån det lilla molnet av yngel snabbt som blixten. Ynglen upptäcker den andra föräldern och börjar äta från den istället. Slemmet är mycket näringsrikt och inom 5 dygn kommer ynglen ha blivit stora nog att äta nykläckt artemia. De kommer sedan att fortsätta äta både slem och artemia.

Sköta om diskus yngel

Många odlare väljer att separera ynglen från föräldrarna tidigare än i naturen, eftersom risken för att parasiter ska sprida sig från föräldrarna till ynglen ökar ju längre man låter dem dela akvarium. Vuxna diskusar kan bära på parasiter utan att bli sjuka, men samma parasiter kan vara dödliga för små yngel.

För att nå sin fulla storlek måste diskus yngel ges gott om näringsrik mat, och halterna av organiskt avfall i akvariet måste hållas riktigt låga. Det arbete du utför i det här skedet lägger grunden för resten av deras liv. Mata ynglen med nykläckt artemia tre gånger om dagen och byt 50% av vattnet varje dag. Inom fem veckor kommer ynglen vara stora nog att kunna äta många olika sorters mat, t ex larver och hackade maskar. De stora mängderna mat kan lätt dra ned vattenkvalitén och ibland kan det bli nödvändigt att byta vatten flera gånger per dag.

Gallra bland diskusynglen

I takt med att dina yngel växer sig större kommer det att bli möjligt att upptäcka medfödda skador och andra problem. Det är då dags att börja gallra bland ynglen och ta bort oönskade drag från gruppen. Var inte rädd för att be någon lämplig person om hjälp med gallringen, t ex någon från din lokala akvarieförening som har gott om erfarenhet av just diskus odling, för det kan vara riktigt svårt att upptäcka problem hos såhär små yngel. Om man vill gallra kullen vill man naturligtvis göra det så tidigt som möjligt, så man slipper lägga ned en massa tid, energi och plats på att ta hand om defekta fiskar. Genom att gallra bland ynglen ger du de friska individerna mer utrymme, vilket innebär att du ökar chansen för att de ska överleva och växa till sig på ett optimalt vis. Några av de saker man bör vara vaksam på hos diskusar är dålig kroppsform, fenor som inte matchar, korsade filament på fenorna, och ögon som är för stora i förhållande till kroppens storlek.  


Besläktade artiklar

Sköta Discus - Information om hur man håller och sköter diskus.
Odla Diskus - information om hur man odlar diskus och olika diskus sjukdomar.
Hur man odlar Diskus - En guide till hur man odlar diskus.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odla Symphosodon diskus