Odla diskus Clownfish breeding
Odla diskus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odla diskus

Fisken diskus har fått rykte om sig att vara kinkig, sjukdomsbenägen och svår att odla, men sanningen är att det egentligen är ganska enkelt att hålla och odla diskus så snart man lärt sig hur man håller vattenkvalitén mycket hög i akvariet. Om du inte lyckas med detta kommer du troligen få en anorektisk och sjuk diskus som vägrar att leka över huvud taget. Detta samma gäller yngelakvariet: diskusyngel som inte ges en bra vattenmiljö växer sällan till sig som de ska eftersom de inte äter tillräckligt. Innan du försöker odla diskus ska du därför se till att du både kan tillräckligt och är hängiven nog att hålla vattenkvalitén uppe konstant – inte bara då och då när du har lite extra tid för din hobby. Faktum är att diskusföräldrarna kommer att göra en stor del av jobbet med att driva upp diskusyngel åt dig, eftersom de både vaktar och matar sina yngel. Att du återgäldar dem med att lägga lite av din energi på frekventa vattenbyten är verkligen inte för mycket begärt.

Att få ett par

Om du vill kan du köpa ett etablerat diskuspar som redan lekt tillsammans tidigare. Ett sådan par kommer dock att vara dyrt, och de flesta akvarister som vill odla diskus köper därför istället en grupp unga diskus ciklider och låter dem växa upp tillsammans. Förhoppningsvis kommer åtminstone ett par bildas i gruppen när de blir könsmogna. Om du har tur kommer du att få flera par. Att skaffa minst sex stycken individer rekommenderas. Försök blanda diskusar från flera olika källor för att minska risken för att genpoolen ska visa sig vara starkt begränsad.  

Lekakvarium för diskus ciklid

När ett diskus par väl formats kommer de att lägga beslag på ett revir och försvar det mot alla de andra diskusarna. När du ser att så sker är det dags att flytta alla de andra fiskarna, eller ordna ett separat lekakvarium år paret. Ett 75-120 L akvarium är tillräckligt stort som lekakvarium och den enda obligatoriska inredningen är en vertikal flat lekplats. Det är dock bra att inkludera gömställen också, eftersom diskus par kan slåss tämligen våldsamt med varandra.

Vattnet i akvariet

Som redan nämnts i inledningen av denna artikel är det oerhört viktigt att hålla vattenkvalitén extremt hög när man håller och odlar diskus. Halterna av organiskt avfall måste hållas så nära 0 som bara går. Gör ett mindre vattenbyte varje dag i odlingsakvariet och använd din testutrustning för att hålla ögonen på halterna av ammoniak, nitrit och nitrat. Vilda diskus ciklider lever i mjukt och surt vatten, men om du har exemplar som odlats i akvarium kan de vara vana vid hårdare och mindre sura förhållanden. Den rekommenderade vattentemperaturen är 30 grader C.

Matning  

Att ge sina diskusar en varierad och näringsrik kost, samt att se till att alla fiskar faktiskt äter det man ger dem, är av avgörande betydelse för den som vill odla diskus. Dålig vattenkvalité kan orsaka dålig aptit hos diskus ciklider och måste därför till varje pris undvikas. Levande mat såsom vita och röda mygglarver rekommenderas definitivt, men glöm inte bort att levande mat som du inte odlar själv kan föra med sig sjukdom till akvariet. Du kan komplettera levande mat med fabrikstillverkad mat av hög kvalité för att se till att dina fiskar får i sig alla olika näringsämnen de behöver.

Lek och yngelvård

När paret väl har börjar leka kan du räkna med att en ny kull ägg läggs var eller varannan vecka upp till 15 gånger i rad. Ett friskt och välfungerande par kan gå igenom två sådana lekcykler per år. Äggen kläcks normalt inom två dygn och ynglen är frisimmande efter ytterligare tre dygn. De frisimmande ynglen kommer att simma till sina föräldrar och börja äta av en särskild sorts näringsrikt slem som produceras av föräldrarnas hud. De kan fortsätta äta från sina föräldrar i flera veckor, men du bör börja ge dem nykläckt artemia när de varit frisimmande i 5-6 dagar. 

Akvarium för diskus yngel

Ju längre du håller ynglen tillsammans med föräldrarna, desto högre är risken för att parasiter ska överföras från föräldrarna till ynglen. Ynglen kan också börja slita loss bitar av hud och kött från föräldrarna istället för att nöja sig med att äta slemmet, och detta kommer naturligtvis att försvaga föräldrarna rejält. De flesta odlar flyttar därför ynglen till ett separat yngelakvarium efter 2-3 veckor. Yngel som hålls utan sina föräldrar ska matas minst 6 gånger om dagen och kan till exempel ges mikromaskar (mikrolarver), nykläckt artemia och hackade maskar. Att hålla vattenkvalitén hög är naturligtvis extremt viktigt. Ge bara små portioner mat och gör minst ett vattenbyte per dag.

Besläktade artiklar

Odla Symphosodon discus - Information om hur man odlar Diskus framgångsrikt.
Sköta Discus - Information om hur man håller och sköter diskus.
Discus breeding and Discus diseases - Breeding discus. Raising the fry. Diseases and parasites.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odla diskus