Dvärg gäddciklider
Dvärg gäddciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Dvärg gäddciklider

Att hålla och odla dvärggäddciklider

Dvärggäddciklider har fått ett dåligt rykte och många akvarister tror att de här fiskarna är extremt känsliga och otroligt aggressiva varelser som glupskt slukar vilken fisk som helst, samtidigt som de är omöjligt att mata. Sanningen är att det inte är särskilt svårt att hålla dvärg gädd ciklider så länge man är villigt att ta reda på fakta om dem innan man skaffar dem. Många av de problem som folk associerar med dvärggäddciklider kan förebyggas av den välinformerade akvaristen.   

Precis som de stora och medelstora Apistogrammacikliderna är dvärggäddciklider skickliga jägare som håller sig till en typisk köttätarkost. Den är vackra och uppvisar en lång rad intressanta beteenden, och det är verkligen inte svårt at förstå varför tämligen många akvarister blir hängivna gäddciklidfantaster efter att ha skaffat sina första dvärggäddciklider.

Taxonomi

Precis som de övriga gäddcikliderna tillhör dvärggäddcikliderna släktet Crenicichla i familjen Cichlidae. Det här släktet har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna och att använda sig av äldre akvarielitteratur kan därför vara smått förvirrande.

Dvärggäddciklider i akvariet

Dvärggäddciklider kan anpassa sig till hårt och basiskt vatten, men de mår bäst i mjukt och surt vatten eftersom de är sådana förhållanden de har utvecklats i. Hårt och basiskt vatten kan till exempel minska chanserna för lek drastiskt. För närvarande är Crenicichla compressiceps den enda kända medlem av släktet Crenicichla som lekt i hårt och basiskt vatten.  

Alla dvärggäddciklider kommer från Amazonasflodbädden och uppskattar ett akvarium med liknande miljö. Använd gärna gott om rötter och flytande växter när du inreder akvariet. Det låga pH-värdet är olämpligt för många vattenväxter, men arter som härstammar från samma biotop som dvärggäddcikliderna uppskattar naturligtvis surt vatten. Du kan också använda växter som är kända för sin enastående anpassningsförmåga, t ex javamossa (Vesicularia dubyana) eller någon av de robusta Anubiasarterna.

Dvärggäddciklider är små och kan hållas i små akvarier, men bara om du är en skicklig akvarist som vet hur man håller vattenkvalitén hög även i ett litet akvarium där man ger levande mat. Dvärggäddciklider är mycket känsliga mot organiskt avfall och kommer att dö om du inte håller vattenkvalitén uppe. Tänk också på att det låga pH-värde som dessa fiskar behöver för att frodas kan minska effektiviteten hos den biologiska filtrationen i akvariet, vilket gör det svårare att hålla vattenkvalitén uppe.  

Att mata dvärggäddciklider

Vildfångade dvärggäddciklider brukar vara ovilliga att acceptera fabrikstillverkad mat som flingfoder och ciklidpellets. En metod för att få dem att inse att fabrikstillverkad mat faktiskt är mat är att hålla dem tillsammans med andra fiskar som glatt äter den typen av mat. även om du lyckas få dina dvärggäddciklider att acceptera fabrikstillverkad mat är det inte tillrådigt att hålla dem på en kost som enbart består av den sortens mat. Fabrikstillverkad mat ska alltid kombineras med levande, eller åtminstone frusen, mat. Ta reda på fakta om den specifika art du håller för att få reda på mera om vad den äter i naturen. 

Könsbestämma dvärg gädd ciklider

Du kan könsbestämma dvärggäddciklider genom att titta på kroppens markeringar. Exakt vad man ska leta efter varierar dock från art till art, och det finns tyvärr ingen generell markering som man kan leta efter hos alla arter för att könsbestämma dem.    

Hos Crenicichla compressiceps kan honan kännas igen på att analfenan inte är bandad. Om du håller Crenicichla notophthalmus, Crenicichla regani, Crenicichla wallaci eller Crenicichla sp. aff. Heckeli ska du istället leta efter en eller flera prickar (så kallade ocelli) på ryggfenan. Om du hittar en eller flera prickar är det en honan du tittar på. Prickarna är svarta och kan hittas på den bakre delen av ryggfenan. Hos Crenicichla regani har prickarna vita ringar kring sig, medan Crenicichla notophthalmus har en ensam prick med en röd ring runt. 

Om du håller dvärggäddciklider av arten Crenicichla heckeli eller Crenicichla urosema finns det inga prickar på ryggfenana att leta efter. Honans kännetecken är istället ett vitt band på ryggfenan. Detta kännetecken finns också hos honorna hos C. cf. regani, en fisk som lever i den nedre delen av floden Xingu och ännu inte har beskrivits vetenskapligt. 

Det är viktigt att komma ihåg att markeringarna kan variera något hos de olika individerna, t ex beroende på fiskarnas geografiska hemvist och vilken kull de tillhör. Man kan t ex hitta Crenicichla notophthalmus honor som har mer än en prick, och det finns flera rapporter om dvärggäddciklider från de ovan nämnda arterna där enskilda honor aldrig utvecklat några markeringar alls.

Crenicichla notophthalmus

Om du villa hålla en mycket vacker dvärg gädd ciklid kan du till exempel välja Crenicichla notophthalmus. Hos denna art är den bakre delen av honans ryggfena dekorerad med en enskild svart prick omringad av en starkt röd färg. Hos hanen är de första ryggfenstrålarna fristående och påminner något om hur det ser ut hos Mikrogeophagus ramirezi hanen. I fångenskap kan Crenicichla notophthalmus växa sig betydligt större än i naturen, och de störa exemplar man känner till är cirka 13-15 cm långa.  

Crenicichla notophthalmus härstammar från de nedre delarna av Rio Negro och dess omgivande floder, arten har t ex infångats i Rio Jatapu vilket är en mindre flod som rinner några hundra miles (100 miles = 16 svenska mil) öster om Rio Negro.    

Ett problem med Crenicichla notophthalmus är dess aggressiva temperament. Arten är t ex mycket mer våldsam än den mer frekvent hållna Crenicichla regain. Ett par Crenicichla notophthalmus kan hållas i ett välinrett akvarium på 200 liter, men ett större akvarium kommer att minska risken för slagsmål och skador. Att kombinera Crenicichla notophthalmus med andra arter fungerar vanligen bra, så länge fiskarna inte är små nog att ses som byten. Välj helst arter som inte alls påminner om dvärggäddciklider till utseendet.

Crenicichla compressiceps

Ett annat exempel på en intressant dvärggäddciklid är Crenicichla compressiceps. Den här arten hör hemma i forsar i östra Brasilien och kan hittar i de lägre delarna av floden Tocantins. En av anledningarna till att Crenicichla compressiceps blivit populär bland akvarister är att den gärna tillbringar dagarna ute där man kan se den istället för att gömma sig någonstans i akvariet. Crenicichla compressiceps är också känd för att kunna leka även i vatten som inte är surt. Undvik att hålla flera hanar i samma akvarium eftersom de kan vara mycket aggressiva mot varandra, såvida inte akvariet är mycket stort och inrett på rätt sätt. I naturen äter Crenicichla compressiceps ryggradslösa djur och de uppskattar därför att ges Artemia, daphnia och liknande i akvariet.

Om du vill odla Crenicichla compressiceps kan du placera ett par i ett 200 L akvarium. Du kan känna igen honan på att hon inte har några ränder på stjärtfenan och analfenan. Att använda ett mindre akvarium är inte en bra idé eftersom de gör det svårare för den svagare parten att söka skydd. Akvariet måste vara väl inrett med gott om gömställen. Försöka härma den naturliga miljön för Crenicichla compressiceps, bland annat genom att inkludera små och stora stenar i inredningen. Crenicichla compressiceps är en grottlekande art och ska därför helst ges flera olika lämpliga grottor i odlingsakvariet.

Crenicichla regani

Crenicichla regani är en av de mest populära dvärggäddcikliderna i USA. När man väl fått dem att acklimatisera sig till de nya förhållandena i akvariet brukar de normalt blir förhållandevis tåliga. De far ofta illa under transporten från Sydamerika och man kan behöva ge dem Naladixic-syra eller liknande för att förhindra sjukdom. Deras naturliga miljö är Amazonasregionen där de lever längs strandkanten i floder och sjöar. De uppskattar områden där de kan söka skydd under fallna löv och kommer att älska flytande vattenväxter i akvariet. Crenicichla regani äter småfisk och skaldjur, inklusive andra små Apistogrammaciklider.

Den naturliga miljön för Crenicichla regani består av riktigt mjukt och mycket surt vatten, vilket ofta är brunfärgat av tanniner. Håll pH-värdet under 6.0 i akvariet och låt aldrig vattnet bli hårdare än 50 microSiemens/cm. Den ideala vattentemperaturen beror på vilket område dina exemplar fångats i. Om du inte vet är cirka 26-27 grader C en hyfsat bra gissning. 

Crenicichla regani tycks vara en ettårig art i naturen eftersom fisken blir könsmogen så fort. Hos exemplar som odlats i akvarium kan man se skillnader mellan könen redan när de unga fiskarna är tre månader gamla, och det finns exemplar som lekt vid 3-4 månaders ålder. En av de mest iögonfallande skillnaderna mellan könen är den markanta svarta pricken som sitter på honans ryggfena. När Crenicichla regani hålls i akvarium blir den mycket större än i naturen. Hanen kan bli över 15 cm lång, vilket gör att han storleksmässigt påminner mer om en medelstor Apistogrammaciklid än en dvärgciklid.

Om du vill odla Crenicichla regani bör du börja med att ge fiskarna ideala förhållanden när det gäller vattenkemi, temperatur, osv. Du bör också ge fiskarna en eller flera grottor med riktigt små öppningar, precis stora nog för fisken att klämma sig igenom. Slutligen används stora portioner levande mat för att få Crenicichla regani i lekkondition. En fullvuxen hona kan producera cirka 150 ägg per lek.  


Besläktade artiklar

Apistogramma panduro - Information om hur man sköter om och odlar Apistogramma panduro i akvarium.
Apistogramma sp. Maulbrüter - munruvande Apistogramma -Information om hur man håller och odlar denna art.
Ciklider från släktet Apistogramma - Information om hur man sköter om och odlar Apistogramma i akvariet.
Att hålla och odla Apistogramma njesseni - Information om hur man håller och odlar Apistogramma njesseni i akvarium.
Afrikansk fjärilsciklid / Thomasi ciklid - Information om hur man sköter om och odlar den afrikanska cikliden Anomalochromis thomasi i akvarium.
Schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus filamentosa (Schackbrädesciklid) i akvarium.
Dvärgciklider från släktet Crenicichla - Information om hur man sköter om och odlar dvärgciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Juvelciklid - Information om hur man sköter om juvelciklid i akvarium.
Röd ciklid - Information om hur man sköter om Röd ciklid i akvariet.
Att hålla och odla Boliviansk fjärilsciklid (Microgeophagus altispinosa) - Information om hur man sköter om och odlar Microgeophagus altispinosa i akvarium.
Att hålla och odla Taeniacara candidi - Information om hur man håller och odlar Taeniacara candidi i akvarium.
Pelvicachromis taeniatus "Nigeria green" - En guide till hur man håller och odlar denna ovanliga palettciklid.
Att hålla och odla Apistogramma ciklider - Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Apistogramma i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Dvärg gäddciklider