Apistogramma
Apistogramma
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Apistogramma

Inledning

I släktet Apistogramma finner vi de charmerande små dvärgcikliderna. Dessa dvärgciklider hör hemma i Sydamerika, från kontinentens norra delar ned till norra Argentina. En majoritet av arterna lever i mjukt vatten, men det finns viktiga undantag. De apistogrammaciklider som lever i Anderna är t ex vana vid betydligt hårdare vatten. Om du vill hålla Apistogramma är det därför viktigt att försöka ta reda på information om just den art du är intresserad av, eftersom generella skötselråd kanske inte alls stämmer för just den arten.

Akvariet

Apistogrammaciklider är små och kan hållas i små akvarier, förutsatt att du klarar av att hålla vattenkvalitén mycket hög även i ett litet akvarium. Att hålla vattenkvalitén på en hög och jämn nivå är mycket svårare i ett litet akvarium än i ett stort, så det säkraste valet är att skaffa ett medelstort akvarium till sina apistogrammaciklider. Om du är bra på att hålla vattenkvalitén hög och stabil även i små akvarier kan du utan problem hålla 6-8 apistogrammaciklider i ett akvarium på 40 liter. Använd bra filtrering och genomför frekventa vattenbyten. Det är också bra att låta fiskar såsom pansarmal eller liknande flytta in eftersom de kommer att leta upp överbliven mat och äta upp den innan den hinner börja försämra vattenkvalitén.

Ciklider från släktet Apistogramma känner sig inte säkra i ett kallt akvarium och du bör därför inreda akvariet ordentligt och se till att det finns gott om gömställen. Varje apistogramma bör ges minst en egen grotta, t ex i form av en uppochnedvänd blomkruka i lämplig storlek (5-10 cm). Om du vill odla Apistogramma blir det ännu viktigare med skrevor, grottor och flytande/överhängande plantor som ger insynsskydd ovanifrån. Om du vill använda dig av lekmoppar spelar det ingen roll om de är flytande eller sjunker. 

Parbildning

Den enklaste metoden är att köpa en grupp unga apistogrammaciklider och låta dem växa upp tillsammans. De kan då fritt välja sina egna partners ur gruppen. I takt med att de blir äldre kommer de att börja bråka med varandra inom gruppen, så det är viktigt att varje individ har tillgång till minst en egen grotta. Våldsamma slagsmål är ovanliga bland apistogrammas, särskilt i akvarium där varje fisk har en egen säker plats att retirera till.

Vatten

Det rekommenderade vattentemperaturen är 24-26 grader. Regelbundna vattenbyten är nödvändiga för att hålla vattenkvalitén uppe. Det är inte omöjligt att få apistogrammaciklider att leka i vanligt kranvatten, så länge ditt kranvatten inte är extremt på något sätt. Många akvarister använder sig dock av så kallat RO-vatten, det vill säga vatten som genomgått reversed osmosis (omvänd osmos). Det finns även andra sätt att förändra vattnets hårdhet och pH-värde i akvariet, t ex regnvatten, torv eller någon av de olika kemiska blandningar som säljs i akvariebutiker.

Kost

Om du vill odla Apistogramma är det bra att ge dem gott om levande mat, t ex artemia. Du kan kombinera den levande maten med ett flingfoder av hög kvalité för att öka variationen och minska risken för olika näringsbrister.

Lekande apistogrammaciklider

Själva äggläggningen och befruktningen är lätt att missa. Hos vissa arter kan man misstänka att äggen lagts någonstans i akvariet när honan plötsligt blir mycket färggrann och utvecklar markanta svarta markeringar på kroppen. Håll koll på henne och se vilken av grottorna hon verkar vara mest intresserad av, troligen ligger äggen där. Lyft försiktigt på grottan. Om du kan se ägg, flytta alla andra vuxna fiskar från akvariet för att hindra dem från att äta upp ägg och yngel. Modern ska stanna kvar eftersom hon tar hand om äggen och inte äter upp dem. Om du ser honan äta sina egna ägg beror det på att äggen aldrig befruktades eller att de blivit övervuxna med mögelsvamp. Befruktade apistogrammaägg är färggranna, vanligen röda. Obefruktade ägg förblir vita eller genomskinliga. Om modern äter sina egna ägg kommer hon troligen att leka igen inom kort, och det är vanligt att den andra eller tredje kullen är mer framgångsrik än den första. Apistogrammaägg behöver vanligen ungefär 10 dagar på sig innan de kläcks.

Att använda RO-vatten

RO-vatten kan användas för att uppmuntra lek hos många arter i släktet Apistogramma. Om många lekar misslyckats i akvariet kan du också börja överväga att använda RO-vatten för att förändra vattenkemin. Förkortningen RO står för Reversed Osmosis, dvs omvänd osmos. På svenska kallas vattnet ibland för osmosvatten. Osmosis används för att rena vattnet från molekyler som inte är vattenmolekyler, t ex kalk. Du kan föra in RO-vatten gradvis genom att använda det vid vattenbyten. Sifonera ut ungefär 5 cm vatten från akvariet och ersätt med RO-vatten. RO-vattnet får gärna vara något kallare än vattnet i akvariet eftersom kombinationen av sänkt pH-värde, sänkt hårdhet och sänkt temperatur får fiskarna att tro att regnsäsongen precis startat. Vattnets hårdhet bör sänkas ned till 20 ppm och pH-värdet bör inte ligga över 6.0.     


Besläktade artiklar

Apistogramma panduro - Information om hur man sköter om och odlar Apistogramma panduro i akvarium.
Apistogramma sp. Maulbrüter - munruvande Apistogramma -Information om hur man håller och odlar denna art.
Att hålla och odla Apistogramma njesseni - Information om hur man håller och odlar Apistogramma njesseni i akvarium.
Afrikansk fjärilsciklid / Thomasi ciklid - Information om hur man sköter om och odlar den afrikanska cikliden Anomalochromis thomasi i akvarium.
Schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus filamentosa (Schackbrädesciklid) i akvarium.
Dvärgciklider från släktet Crenicichla - Information om hur man sköter om och odlar dvärgciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Dvärg gäddciklider - Information om hur man håller och odlar dvärggäddciklider i akvarium.
Juvelciklid - Information om hur man sköter om juvelciklid i akvarium.
Röd ciklid - Information om hur man sköter om Röd ciklid i akvariet.
Att hålla och odla Boliviansk fjärilsciklid (Microgeophagus altispinosa) - Information om hur man sköter om och odlar Microgeophagus altispinosa i akvarium.
Att hålla och odla Taeniacara candidi - Information om hur man håller och odlar Taeniacara candidi i akvarium.
Pelvicachromis taeniatus "Nigeria green" - En guide till hur man håller och odlar denna ovanliga palettciklid.
Att hålla och odla Apistogramma ciklider - Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Apistogramma i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Apistogramma