Pseudotropheus
Pseudotropheus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Pseudotropheus

Pseudotropheus är ett av de största släktena i familjen Cichlidae. Det är ett varierat släkte som innehåller många olika ciklidarter, men alla kommer de ifrån Malawisjön i östra Afrika. Cikliderna i Malawisjön brukar delas in i två grupper: Mbunaciklider vilka lever bland stenarna och Påfågelciklider som lever ute på öppet vatten. Alla Pseudotropheusciklider tillhör den första gruppen, Mbuna. Mbuna betyder stenlevande på ett av de lokala språk som talas kring Malawisjön. Vissa Pseudotropheus ciklider är mer aggressiva än Mbuna ciklider, medan andra är mer fredliga. Om du vill hålla förhållandevis fredliga Pseudotropheus arter är Pseudotropheus demasoni och Pseudotropheus saulosi två bra val. De arter som tillhör gruppen Pseudotropheus elongates är bland de mest aggressiva Pseudotropheus-fiskarna. Mellan dessa två extremer finns många Pseudotropheus arter som visserligen är aggressiva men ändå går att hålla tillsammans med andra fiskar. Den typ av Pseudotropheus ciklider hålls ofta i blandade Mbuna akvarier. Aggressiva Pseudotropheus ciklider ska alltid hållas i stora akvarier och aldrig tillsammans med fredligare arter eftersom dessa kommer att bli trakasserade. Du måste också inreda akvariet så att naturliga gränser bildas. Det är viktigt att fiskarna kan hålla sig ur synhåll för varandra för att undvika ständiga slagsmål. 

Gör i ordning ett akvarium och se till att halterna av nyttiga bakterier som bryter ned organsikt avfall växer till sig innan du tillsätter Pseudotropheus ciklider. För att snabba på processen kan du ta filtermassa från ett redan etablerat akvarium och använda det i det nya. Om du gör detta är det viktigt at det gamla akvariets vattenkemi liknar den som finns i Malawisjön. pH-värdet bör vara mellan 7,6 och 8,6 och vattnet måste också vara mycket hårt.

Pseudotropheus ciklider behöver en vattentemperatur på 25,5-28 grader C i akvariet. Det är bäst att lägga i alla Pseudotropheus cikliderna samtidigt eftersom de är revirlystna. En Pseudotropheus ciklid som tillsätts senare kommer alltid inkräkta på områden som någon redan har lagt beslag på och kommer därför ständigt att schasas bort. Om du vill lägga till en Pseudotropheus ciklid senare ska du helst köpa flera stycken och lägga i dem samtidigt. Varje nykomling kommer därigenom att utsättas för en mindre andel av aggressionen, eftersom de gamla invånarna kommer ha så många individer att jaga bort. Innan du lägger i de nya fiskarna bör du också ändra om inredningen helt så att gamla revirgränser bryts upp, eftersom det gör det lättare för de nya fiskarna att ta egna revir. Ett annat tips är att distrahera de gamla invånarna med mat medan man lägger i de nya.  

Eftersom alla Pseudotropheus arter tillhör den stenlevande Mbuna-gruppen ska akvariet inredas med gott om stenar, och helst ha en sandig botten eftersom det är så det ser ut i Malawisjön. Pseudotropheus ciklider mår bäst i ett akvarium där de finns gott om bra gömställen bland stenar. Det är också bra om det växer alger på stenarna eftersom det förser dina fiskar med en extra näringskälla och tillåter dem att beta precis som de skulle göra i det vilda. 

Vissa Pseudotropheus arter är kända för att ofta leka i akvarium, t ex Pseudotropheus demasoni. Ett stort vattenbyte räcker ofta för att trigga lek hos friska Pseudotropheus demasoni ciklider. Det är bäst att hålla en Pseudotropheus demasoni hane med flera honor, eftersom hanen kommer att jaga och trakassera honorna mycket under uppvaktningsperioden. Med flera honor i akvariet sprids aggressionerna ut och varje enskild hona utsätts för mindre stress. Hos Pseudotropheus demasoni cikliderna ruvar honan avkomman i munnen. Om du villa odla andra Pseudotropheus arter är det bäst att ta reda på mer om den specifika art du är intresserad av eftersom arternas behov och lekbeteende varierar mycket mellan olika Pseudotropheus arter. Om du t ex vill odla Psedotropheus crabro måste du ge dem en flat sten i akvariet som de kan lägga sina ägg på, medan en Pseudotropheus saulosi hona istället kommer att lägga sina ägg i en grop som hanen grävt ut i sanden.

Besläktade artiklar

Aulonocara ciklider - Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Aulonocara - Information om hur man odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Otopharynx lithobates - Information om hur man sköter om och odlar Otopharynx lithobates i akvarium. .
Haplochromis - Information om hur man håller och odlar Haplochromis i akvarium.
Gör egna stenar till ditt Mbuna akvarium - Information om hur man gör sina egna stenar till sitt akvarium.
Skötsel av Pseudotropheus - Information om hur man sköter om Pseudotropheus i akvarium.
Malawiciklider - Information om ciklider från Malawisjön
Odla Pseudotropheus - Information om hur man odlar ciklider från släktet Pseudotropheus i akvarium.
Introduktion till Pseudotropheus - Grundläggande information om denna ciklid grupp.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Pseudotropheus