Haplochromis
Haplochromis
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Haplochromis

Den kanske verkar konstigt att kalla en grupp Malawiciklider för Haplochromis när det inte finns några Haplochromis-arter i gruppen, men detta har sin historiska förklaring. När Malawicikliderna började bli populära bland akvarister ansågs fortfarande många av arterna tillhöra släktet Haplochromis. Efter att man undersökt fiskarna noggrannare fann man dock att dessa arter inte alls borde räknas till släktet Haplochromis, och idag har alla de Malawiciklider som tidigare ansågs vara Haplochromis flyttats till andra släkten. De sanna medlemmarna av släktet Haplochromis hittas inte i Malawisjön, utan i Viktoriasjön. Det är dock fortfarande vanligt att man kallar vissa sorters Malawiciklider för ”Haps” eller ” Haplochromis-ciklider” i vardagslag, och det finns en del djuraffärer som fortfarande använder de namnen på vissa Malawiciklider. Så kallade Haplochromis-arter i Malawisjön brukar delas in i tre huvudgrupper: Utaka, Rovgiriga Haps, och övriga Haps.

Namnet Utaka har lånats från ett av de lokala språk som talas kring Malawisjön, och alla Utaka-arter tillhör släktet Copadichromis. I Malawisjön lever Utakacikliderna det öppna vattnet, men föredrar att stanna tämligen nära klipporna. De lever i stim och äter djurplankton. För att effektivt få i sig så mycket plankton som möjligt har deras munnar en framskjutande form. 

Utakaciklider är populära bland akvarister och om man håller många honor tillsammans bildar de ett vackert stim. Utakaciklider är också uppskattade som mat. De är förhållandevis fredliga och kan hållas tillsammans med Mbunaciklider, så länge du väljer någon av de lugnare Mbuna-arterna och undviker de extremt aggressiva. Att hålla olika Utakaciklider tillsammans kan leda till hybridisering, men du kan minska risken genom att välja arter som ser väldigt olika ut.

Akvariet där man håller Utaka ciklider ska helst vara högt och innehålla ett stort område med öppet vatten där Utaka cikliderna kan simma runt. Utaka ciklider accepterar torkad mat, men de mår mycket bättre om man ger dem små skaldjur, t ex Cykloper. En varierad och näringsrik kost är nödvändig om du vill att dina Utaka ciklider ska uppvisa riktigt fina färger.

Alla Utakaciklider är munruvare, men deras reproduktionsvanor varierar stort. Vissa Utakaciklider leker bara under en viss säsong, medan andra kan föröka sig året runt. Vissa Utakaciklider bygger bon på den sandiga bottnen, vissa leker ute i det öppna vattnet, och en tredje grupp föredrar klippor som lekplatser. En kull innehåller normalt 30-80 ägg. Om de Utakaciklider du håller har fångats i det vilda kommer det troligen ta ganska lång tid innan de känner sig säkra nog för att leka i akvariet. Om de bara leker under en viss säsong i Malawisjön håller de sig förmodligen till denna vana även i fångenskap. Om dina Utakaciklider är akvarieodlade kommer de troligen att kunna leka året runt, även om arten bara leker under en viss säsong i naturen. En säsongslekande hane kommer bara att försvara ett revir under lekperioden, och det är bara under denna period som han uppvisar sin lekdräkt.    

Haplochromis latifasciatus
Haplochromis latifasciatus. Copyright www.jjphoto.dk


Den andra gruppen består av rovgiriga Haps. En typisk medlem av denna grupp är stor och äter andra Malawiciklider. I Malawisjön lever inte rovgirig Haps i någon särskild biotop utan besöker många olika områden i jakt på föda. Exempel på arter som tillhör denna grupp kan man hitta i släktena Tyrannochromis, Naevochromis, Nimbochromis, Aristochromis, Dimidiochromis, Taenochromis, Champsochromis, Exochochromis, Hemitaeniochromis, Lichnochromis, Buccochromis och Stigmatochromis. Alla rovgiriga Haps är munruvare, och det är ovanligt att de leker i akvarium. En kull innehåller normalt 50-250 ägg. Antalet ägg beror både på arten och på hur stor honan är. 

Om du vill hålla rovgiriga Haps från Malawisjön behöver du ett stort akvarium. Flera honor fungerar bra ihop, medan två eller flera hanar kommer att slåss konstant och inte bör hållas i samma akvarium. Rovgiriga Haps kommer ofta överrens med Mbunaciklider, så länge akvariet har gott om gömställen och naturliga gränser som gör det möjligt för fiskarna att hålla sig ur varandras åsyn. Mindre fiskar ska aldrig hållas tillsammans med rovgiriga Haps eftersom de kommer att bli uppätna förr eller senare.   

Haplochromis phenochilus
Haplochromis phenochilus. Copyright www.jjphoto.dkRovgiriga Haps uppskattar levande fisk, men att mata med levande fisk kan ibland göra dem mer aggressiva. Om du inte vill mata med levande fisk kan du ge cikliderna stora skaldjur istället. Rovgiriga Haps äter torkad fabrikstillverkad mat också, men om man bara ger dem torkad mat kan de lätt bli överviktiga. Honor som bara får torkad mat leker sällan i akvariet. Man bör inte ge sina rovgiriga Haps mer än en (liten) portion torkad mat per dag.

Den tredje gruppen Haps i Malawi är en mycket bred och varierad grupp, eftersom den innehåller alla de Malawi-Haps som inte tillhör någon av de andra två grupperna (Utaka och Rovgiriga Haps). Gruppen kallas helt enkelt övriga Haps och innehåller släkten såsom Fossorochromis, Otopharynx, Cheilochromis, Tramitichromis, Chilotilapia, Protomelas, Cyrtocara, Taeniochromis, Mylochromis, Placidochromis, Hemitaeniochromis, Ctenopharynx, Hemitilapia och Sciaenochromis. Det sistnämnda släktet, Sciaenochromis, består av rovciklider men räknas ändå inte till gruppen Rovgiriga Haps eftersom Sciaenochromis-arterna är mycket mindre och också mindre aggressiva.

Gruppen övriga Haps inkluderar både herbivora fiskar såsom Hemitilapias, och insektsätare såsom Placidochromis. Fiskar från denna varierade grupp är generellt sett matglada i akvariet. De accepterar torkad mat, men man bör alltid lägga till mat som påminner mer om den typ av mat som cikliderna skulle äta i naturen. En portion torkad mat varje dag plus frusen mat är oftast en bra kost. Var försiktig så du inte ger för mycket mat, eftersom för mycket mat kan göra så att hanarna förlorar sina vackra färger. Ett stort akvarium är nödvändigt för de flesta arter. Använd stenar för att skapa gömställen. Undvik att hålla mer än en hane i akvariet eftersom hanar slåss mycket med varandra. Alla ciklidarter i den här gruppen är munruvare.      

Besläktade artiklar

Aulonocara ciklider - Information om hur man sköter om och odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Aulonocara - Information om hur man odlar ciklider från släktet Aulonocara i akvarium.
Odla Otopharynx lithobates - Information om hur man sköter om och odlar Otopharynx lithobates i akvarium. .
Gör egna stenar till ditt Mbuna akvarium - Information om hur man gör sina egna stenar till sitt akvarium.
Skötsel av Pseudotropheus - Information om hur man sköter om Pseudotropheus i akvarium.
Malawiciklider - Information om ciklider från Malawisjön
Pseudotropheus - Information om Pseudotropheus
Odla Pseudotropheus - Information om hur man odlar ciklider från släktet Pseudotropheus i akvarium.
Introduktion till Pseudotropheus - Grundläggande information om denna ciklid grupp.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Haplochromis