Tanganyika ciklider
Tanganyika ciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Tanganyika ciklider

Tanganyikaciklider är populära bland akvarister och kommer i alla möjliga varianter, färger och storlekar. Tanganyikasjön är den näst djupaste sjön i världen och ligger i Afrika. Den är också en världens äldsta sjöar och dess förhållandevis stora isolering från andra vatten har gjort att en rik samling endemiska arter har bildats under sjöns långa historia.

Cikliderna i Tanganyikasjön har anpassat sig för att kunna leva i de olika miljöer som finns i sjön och skillnaden mellan olika tanganyikaciklider är häpnadsväckande. över 150 olika tanganyikaciklidarter är vetenskapligt erkända och det finns troligen ännu fler arter som väntar på att bli upptäckta. Tanganyikasjön är fortfarande tämligen outforskad av vetenskapen, trots att det är en populär sjö bland både akvarister och fiskare. 98 procent av de vetenskapligt beskrivna tanganyikaciklidarterna är endemiska och kan inte hittas någon annan stans i världen. I den här artikeln hittar du generella tips på vad man bör tänka på när man håller Tanganyikaciklider, men glöm inte bort att de är en högst varierad grupp som återfinns i många olika miljöer. En enskild tanganyikaciklidart kan därför ha sina egna specifika krav. Det är alltid tillrådligt att skaffa fakta om den speciella art eller ciklidgrupp man är intresserad av att hålla. Eftersom alla tanganyikaciklider lever i samma sjö uppskattar de dock samma förhållanden när det gäller vattenkemi, temperatur och liknande.    

Tanganyika ciklid arter har mycket olika maxstorlek. En majoritet av de arter som oftast hålls av akvarister kommer dock att hålla sig inom 5-35 cm intervallet. Ett 80 cm långt eller 120 L akvarium är därför stort nog som sällskapsakvarium för små eller medelstora ciklider. Om du vill hålla fiskar från olika biotoper i samma akvarium behöver du ofta mer plats.

Det är vanligt att flera olika arter av tanganyikaciklid hålls i samma sällskapsakvarium. Se till att fiskarna är av ungefär samma storlek. Om du vill hålla tanganyikaciklider från flera olika biotoper behöver du ett större akvarium. Se till att inredningen innehåller lämpliga områden för alla ciklidtyperna. Stenlevande ciklider måste ges grottor, sandlevande ciklider måste förses med sand och snäckskal, och så vidare.

Tanganyikaciklider kan också kombineras med många andra fiskar, inklusive många sorters ciklider. Välj robusta fiskar av ungefär samma storlek, och se till att de har liknande krav på vattentemperatur, vattenkemi osv. Ciklider från en annan stor afrikansk sjö vid namn Malawi hålls ofta framgångsrikt tillsammans med tanganyikaciklider. Mbuna-ciklider från Malawisjön är dock för aggressiva och tävlingsinriktade när det gäller mat, och är därför inte lämpligt sällskap åt tanganyikaciklider. Mindre aggressiva malawiciklider, t ex de från släktet Aulonocara, är mycket bättre. Tanganyikaciklider är också kända för att fungera bra ihop med malar, regnbågsfiskar från Australien och Nya Guinea, samt killifisk och pilnäbbar från Tanganyika.   

Tanganyikaciklider kan vara mycket aggressiva både mot varandra och mot andra arter. De finns dock flera metoder kan man tillgripa för att minska mängden våld och göra så att undergivna fiskar känner sig mindre stressade i akvariet. Se alltid till att akvariet är fyllt med gott om fisk. Om du håller många fiskar sprids attackerna från de dominanta exemplaren ut över många olika individer och varje fisk upplever en mindre mängd stress och skada. Våldsamma slagsmål är generellt sett vanligare i akvarium som bara innehåller några få ciklider. Det är också mycket viktigt att ge varje fisk flera bra gömställen i akvariet. De mest dominanta fiskarna kommer troligen att ta de ”bästa” platserna, och det är därför viktigt att du skapar flera platser i akvariet för varje fisk.  

tropheus sp black bulu point
Tropheus sp black bulu point - en munruvande Tanganyika ciklid
Copyright www.jjphoto.dk


När du inreder akvariet är det alltid bra att försök efterlikna den naturliga miljön för dina ciklidarter. Många av de poplära tanganyikacikliderna är stenlevande arter som i naturen står att finna längs Tanganyikasjöns klippiga stränder, men det finns också många populära arter som lever nära sandbottnen. Om dina ciklider är stenlevande kommer de uppskatta ett akvarium som har mycket stenar i sig och gömställen i form av grottor, skrevor, överhängande stenformationer, tunnlar osv. Du kan använda korallsand eller liknande som bottensubstrat för att buffra pH-värdet. Grottor är oerhört viktiga om du vill att dina grottlekande fiskar vill leka. En större grotta kan också användas för att minska den stress som undergivna fiskar utsätts för i akvariet. Om du bygger en fin grotta kommer den dominerande tanganyikacikliden med största säkerhet att lägga beslag på den, och så länge den dominanta cikliden håller sig i sin grotta kommer de övriga cikliderna kunna känna sig mer avslappnade i resten av akvariet. Det är också viktigt att skapa många gömställen för de undergivna cikliderna i akvariet. Om du skapar naturliga gränser som delar in akvariet i olika regioner blir det enklare för varje ciklid att ta ett eget revir, och detta minskar mängden våld mellan cikliderna. Om du håller sandlevande ciklider är det viktigt att akvariets botten är täckt av sand. Om du vill använda koraller för att buffra pH-värdet kan du köpa korallsand. Precis som stenlevande ciklider mår sandlevande ciklider mycket bättre när det finns många gömställen i akvariet. Sandlevande ciklider tycker om att gömma sig i och bland övergivna snäckskal som lagts ut på sanden. Tomma snäckskal används också som lekplatser. Oavsett om du håller stenlevande eller sandlevande ciklider behöver de ett stort öppet område i akvariet att simma runt i.    

cyphotilapia frontosa
Cyphotilapia frontosa - en annan Tanganyika ciklid
Copyright www.jjphoto.dk


Det är mycket viktigt att du håller vattenkemi på lämpliga nivåer och utför regelbundna vattenbyten. Tanganyikaciklider är mycket känsliga, och är till exempel inte alls lika tåliga som malawiciklider. Om du låter halterna av giftiga ämnen öka i akvariet kommer dina tanganyikaciklider snart att börja visa sjukdomssymptom eller helt enkelt dö. Massiva vattenbyten är inte att rekommendera när man håller tanganyikaciklider eftersom det kan skada dem. Små, frekventa vattenbyten är idealt. Tanganyikasjön har väldigt lite strömmar och det är därför inte tillrådligt att använda ett filter som skapar en stark ström i akvariet. Från Tanganyikasjön är cikliderna vana vid att pH-värdet ligger mellan 7,8 och 8,8. När de hålls i akvarium brukar de flesta arter tolerera ett pH-värde på 7,5-9,0. Det samma är sant för vattnets hårdhet. I Tanganyikasjön är vattnet alltid medelhårt, 7-11 dH, men i fångenskap kan de flesta tanganyikaciklider tolerera upp till 18 dH. En majoritet av tanganyikacikliderna lever i delar av sjön där vattentemperaturen håller sig mellan 24 och 29 grader C, och denna temperatur är därför att rekommendera i akvariet.     

cyprichromis leptosoma
Cyprichromis leptosoma är en ytlevande Tanganyika ciklid
Copyright www.jjphoto.dk


När det gäller mat är vissa tanganyikaciklider mycket specialiserade, t ex de ciklider som får i sig näring genom att äta från fjäll och fenor på andra fiskar. Andra arter är mer opportunistiska och kan tränas till att acceptera många olika sorters mat i akvariet. Det är alltid viktigt att ta reda på vilken sorts tanganyikaciklid det är man håller och vilken ekologisk nisch den fyller i naturen. De flesta tanganyikaciklider föredrar levande mat och kommer må bra på en kost av insektslarver, skaldjur, vattenlevande insekter och liknande. Det finns också många algätande tanganyikaciklider, och de vill förstås ha alger i akvariet och kan tränas att acceptera färdigjord mat som är baserad på grönsaker eller alger. Det är vanligen enkelt att få båda typerna av tanganyikaciklid att acceptera flingfoder, pellets och andra sorters torkad mat. Ge alltid dina tanganyikaciklider en varierad och välbalanserad kost så att de verkligen får i sig alla näringsämnen de behöver. Tanganyikaciklider överlever ofta på en ensidig kost, men de kommer inte att frodas och de kommer att vara mer känsliga för sjukdom.    

Besläktade artiklar

Prinsessan av Burundi - Neolamprologus brichardi - Information om hur man håller och odlar Prinsessan Av Burundi (Neolamprologus brichardi) i akvarium.
Odla Julidochromis - Information om hur man odlar Julidochromis i akvarium.
Skötsel och odling av Telmatochromis bifrenatus - Information om hur man sköter om och odlar Telmatochromis bifrenatus i akvarium.
äggömmande tanganyikaciklider - Information om hur man sköter om och odlar äggömmande ciklider från Tanganyikasjön i akvarium.
Julidochromis - Information om hur man sköter om och odlar Julidochromis-arter i akvariet.
Cyprichromis leptosoma - Information om hur man håller och odlar Cyprichromis leptosoma i akvarium.
Lake Tanganyika and its Diverse Cichlids - An award-winning detailed article about this "cichlid paradise."
Tanganyikasjön och dess ciklider - Information om Tanganyikasjön och de många oliak typerna av ciklider som återfinns där.
Tanganyikaciklider - Information om olika biotoper och hur man sköter ciklider som kommer från de biotoperna.
Munruvande tanganyikaciklider -Information om hur man sköter om munruvande ciklider från Tanganyikasjön.
snäcklekande tanganyikaciklider - Information om snäcklekande tanganyikaciklider och deras skötsel.
Odla Aulonocranus dewindti 'Ikola' - Information om hur man sköter om och odlar Aulonocranus dewindti 'Ikola' i akvarium.
Odla Frontosa ciklid / Cyphotilapia frontosa - Information om hur man sköter om och odlar Frontosa ciklider (Cyphotilapia frontosa) i akvarium.
Tropheus brichardi 'Mpimbwe' - Hur man håller och odlar denna vackra ciklid.
Tropheus duboisi 'Maswa' - Information om hur man sköter denna Tropheus variant.
Tropheus moorii - En guide till hur man håller och odlar Tropheus moorii.
Tropheus sp. - Information om hur man sköter olika Tropheus varianter.
Tropheus sp. Black Kiriza - En guide till hur man håller och odlar Tropheus sp. Black Kiriza.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Tanganyika ciklider