Tropheus moorii
Tropheus moorii
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Tropheus moorii

Tropheus moorii kan vara svår att sköta om, men den hålls av många hängivna akvarister på grund av sin iögonfallande skönhet och intressanta beteende. Arten är också ganska lätt att få tag på i akvariehandeln eftersom den inte är svår att fånga i Tanganyikasjön. Tropheus moorii kommer i många olika färger och mönster och det finns för närvarande över 40 kända geografiska varianter av arten, t ex Tropheus moorii ‘Ilangi’, Tropheus moorii ‘Mpulungu’ och Tropheus moorii ‘Murango’. Alla varianter hör hemma i Tanganyikasjön i Afrika och arten kan hittas i alla steniga områden av sjön.

Att hålla Tropheus moorii

Tropheus moorii ska helst hållas i grupper som består av minst 12 exemplar, eftersom detta sprider ut aggressionerna. Det är en mycket hierarkisk art och ska därför bara hållas i proportioner lämpliga för en koloni. Olika akvarister har rapporterat mycket olika upplevelser, men många har nått framgång genom att hålla två hanar med minst tio honor.

Hanarna är alltid mycket revirlystna och varje hane måste ges möjlighet att ta ett eget revir i akvariet. Smart inredning är därför nödvändig. Akvariets inredning ska också innehålla gott om gömställen för alla fiskar. Honorna är bara revirlystna när de hålls i akvarium där det inte finns några hanar. Att ge varje hane en egen grotta är en bra idé, eftersom det ofta kommer att innebära att varje hane nöjer sig med att bara hålla sin egen grotta som revir.

Alla exemplaren måste placeras i akvariet samtidigt, annars kommer de första exemplaren lägga beslag på hela akvariet och våldsamt försvara det mot alla nykomlingar. Att tillsätta fler Tropheus moorii till en fungerande koloni är att be om problem, eftersom de gamla invånarna kanske inte bara nöjer sig med att trakassera nykomlingen. Denna nya källa till aggression kan mycket väl lösa upp hela den etablerade hierarkin i kolonin vilket kommer att leda till kaos och mycket våld.

Mata Tropheus moorii

Precis som alla andra Tropheus arter är Tropheus moorii en strikt herbivor som kommer att utveckla hälsoproblem om du ger den mat som innehåller mycket protein och lite fibrer. Tropheus moorii äter genom att skrapa alger från stenar och klippor, och det enklaste sättet att hålla en Tropheus moorii frisk och välmående i akvariet är att uppmuntra naturlig algväxt.

Starkt ljus rekommenderas i akvariet eftersom Tropheus moorii behöver stora mängder alger varje dag. även ett starkt upplyst akvarium kan se tämligen algfritt ut när det bebos av en koloni Tropheus moorii eftersom de äter mer alger än berömda algätare såsom Plecos. I naturen föredrar Tropheus moorii att leva kring rev eller i grunda vatten nära ytan i Tanganyikasjön där det finns ett överflöd av ljus och algerna frodas.

I fångenskap är den naturliga algväxten sällan tillräcklig för att hålla en koloni Tropheus moorii välnärda. Man bör därför komplettera deras kost med sallad och växtbaserat flingfoder. De älskar spirulinaflingor. Du kan också ge dem pellets, så länge du blöter upp pelletsen i förväg och väljer en sort som är lämplig för Tropheus moorii. Tropheus moorii ska bara ges mat där halten protein är låg och halten fiber hög. Undvik mjuk eller slemmig mat, t ex mygglarver, oxhjärta och artemia. Fabrikstillverkad mat som innehåller en hög halt vete eller fiskmjöl måste också undvikas. Tropheus moorii uppskattar att få köttig mat då och då, men bör bara ges cyklops eller mysis.

Många hälsoproblem hos Tropheus moorii beror på en felaktig kost. Om du ger dina fiskar mat som innehåller för mycket protein, för mycket fett, för lite fibrer, och som är för lätt att smälta, kommer dina fiskar att få irriterade tarmar. Detta kommer i sin tur öka risken för sjukdom, inklusive bukvattensot.   

Könsbestämma Tropheus moorii

Eftersom hanarna brukar bita tag om varandras läppar är det vanligt att deras läppar ser mer benvita ut än läpparna hos de lugnare honorna. Hanen har också en mer framträdande överläpp än honan. En annan metod för att avgöra könet hos Tropheus moorii är att se på nosen. är nosen vänd uppåt? Då är det troligen en hane du tittar på. är nosen förhållandevis rund och lutningen större? Då är fisken troligen en hona. Omogna hanar kommer vanligen att växa snabbare än omogna honor och börja visa sina vuxenfärger vid en lägre ålder. När fiskarna är könsmogna brukar hanarna ofta vara mer färgstarka och iögonfallande än honorna, samt ha djupare kroppar. Kroppen hos en hona är smalare och mer strömlinjeformad.

Odla Tropheus moorii

Att få hanar att leka i fångenskap är verkligen inte svårt, och om man ger dem ett tillräckligt stort harem kan de befrukta ägg var tredje dag. När de vill leka kommer de bli ännu mer aggressiva än normalt. Uppvaktningen består av att hanen dyker framför honan, skakar sin kropp och dansar tills hon beslutar sig för att hon vill leka med honom. Han kommer då att leda henne till sitt revir och fiskarna kommer där att ställa sig i den välkända T-positionen. Efter att paret har cirklat runt varandra och puffat lite på varandra, kommer honan att lägga äggen.  

Tropheus moorii är en honlig munruvare och honan kommer att plocka upp äggen så snart hon lagt dem. Hon kommer sedan att puffa på hanens könsöppning med munnen tills han befruktar äggen i hennes mun.

Tropheus moorii honan bär äggen i munnen i 3-4 veckor. Efter 10-15 dagars ruvning bör du helst flytta henne till ett eget akvarium där hanarna inte kan trakassera henne. I ett så begränsat utrymme som ett akvarium kan stressen av att bli trakasserad göra att hon spottar ut äggen. En Tropheus moorii hona kan äta trots att hon ruvar och ska därför ges gott om mat i sitt egna akvarie. Hon måste få ett eget akvarium – försök inte hålla henne tillsammans med någon annan ruvande Tropheus moorii hona. Två ruvande honor i samma akvarium utan någon hane kommer bara att resultera i massor av våld.  

äggen kläcks inne i honans mun och ynglen är rätt så stora när de släpps ut. Du kan börja mata dem med pulveriserat växtbaserat flingfoder. De är normalt inte stora nog att äta sallad förrän de blivit några månader gamla.

Besläktade artiklar

Fairy Cichlid - Neolamprologus brichardi - keeping Neolamprologus brichardi
Odla Julidochromis - Information om hur man odlar Julidochromis i akvarium.
Mata Tanganyikaciklider - Information som hjälper dig att ge dina ciklider en god diet.
Telmatochromis bifrenatus - Care and Breeding of Telmatochromis bifrenatus
Tanganyika Cichlids: Cavity brooders - Information about Cavity brooders
Julidochromis - Information om hur man sköter om och odlar Julidochromis-arter i akvariet.
Cyprichromis leptosoma - Information om hur man håller och odlar Cyprichromis leptosoma i akvarium.
Tanganyikaciklidernas underbart värld - En artikel om den mångfald av ciklider som återfinns i Tanganyika sjön.
Tanganyikasjön och dess ciklider - Information om Tanganyikasjön och de många oliak typerna av ciklider som återfinns där.
Tanganyikaciklider - Information om olika biotoper och hur man sköter ciklider som kommer från de biotoperna.
Munruvande tanganyikaciklider -Information om hur man sköter om munruvande ciklider från Tanganyikasjön.
snäcklekande tanganyikaciklider - Information om snäcklekande tanganyikaciklider och deras skötsel.
Spawning Aulonocranus dewindti 'Ikola Honey Strain' - Information on keeping and breeding this Lake Tanganyikan mouthbrooder.
Breeding Cyphotilapia frontosa - Breeding Cyphotilapia frontosa
Tanganyika ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Tanganyikaciklider i akvarium.
Tanganyikaciklidernas olika habitat - Information om de olika habitaterna som återfinns i sjön.
Tropheus brichardi 'Mpimbwe' - Hur man håller och odlar denna vackra ciklid.
Tropheus duboisi 'Maswa' - Information om hur man sköter denna Tropheus variant.
Tropheus sp. - Information om hur man sköter olika Tropheus varianter.
Tropheus sp. Black Kiriza - En guide till hur man håller och odlar Tropheus sp. Black Kiriza.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Tropheus moorii