Mata Tanganyikaciklider
Mata Tanganyikaciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Mata Tanganyikaciklider

Under miljontals år har cikliderna i Tanganyikasjön utvecklats och anpassat sig till den myriad av olika kostnischer som finns i sjön. En majoritet av arterna uppvisar en hög grad av specialisering och passar perfekt i en viss nisch. Detta är viktigt att tänka på när man håller tanganyikaciklider i akvarium.

Om du stöter på ett problem i akvariet, t ex för tidig fiskdöd, fiskar som vägrar leka, eller en ovanligt långsam tillväxttakt, kan det bero på att du inte låter dina fiskar utföra sina normala ätbeteenden i fångenskap och äta sådan mat som deras kroppar är anpassade till. Ta alltid reda på fakta om de arter du håller och lär dig om hur man sköter om dem på rätt sätt och vilken sorts kost som kommer att hålla dem friska och välmående på lång sikt. Att en fisk accepterar en viss sorts mat innebär inte automatiskt att maten är hälsosam för den. Det finns gott om människor världen över som accepterar en kost bestående av fet mat, kakor och läsk.  

I den här artikeln kommer vi att beskriva några av de födonischer som tanganyikaciklider kan tillhöra.

Köttätare

Makro-köttätare 
Makro-köttätare (makro=stor) attackerar huvudsakligen andra fiskar. Hos de tanganyikaciklider som är makro-köttätare är det vanligt att äta i princip vilken fisk som helst så länge den är liten nog att få in i munnen. Detta måste naturligtvis hållas i åtanke när man väljer vilka fiskar man ska kombinera i akvariet.

Fjällbitare
Fjällbitare är en grupp mycket specialiserade köttätare. Dessa tanganyikaciklider försöker aldrig svälja en hel fisk, istället livnär de sig på att slita fjäll från andra fiskar och ta tillvara näringen från hud, kött och slem. Fjällbitare kan också hålla sig nära öppna sår och äta från dem. På grund av sättet de äter kan fjällbitare bli ett problem för andra fiskar i akvariet.

Köttätande fiskar som äter av biolagret (carnivorous biocover peckers)
Köttätande fiskar som äter av biolagret misstas ibland för algätare, eftersom de tillbringar större delen av sin tid med att söka igenom Tanganyikasjöns tjocka matta av alger. Sanningen är dock att de livnär sig på små skaldjur och andra smådjur som de hittar bland algerna. De är därför köttätare, inte algätare, och måste ges en köttig kost i akvariet.

Köttätande fiskar som äter av djurbiolagret (carnivorous zoobiocover peckers)
Köttätande fiskar som äter av djurbiolagret påminner om de som äter av biolagret, men istället för att leta efter sin mat bland algerna letar de här fiskarna upp små skaldjur och larver i de håligheter som finns på ytan av stenar i sjön.

Djurplankton-ätare
Dessa fiskar är köttätare som lever på djurplankton (zooplankton) som de hittar mitt i vattenpelaren eller nära botten.

Skalkrossare (bivalve shell crushers)
Skalkrossare äter små mollusker som har två skaldelar som hänger ihop, t ex små ostron- och musselliknande djur. Cikliderna i den här gruppen har speciellt anpassade käkar som gör det möjligt för dem att krossa skalen.

Sandsilare
Sandsilande tanganyikaciklider äter genom att ta in sand i munnen och sila den ut genom gälarna. Skaldjur och andra små varelser som gömmer sig i sanden fastnar och blir uppätna. Du kan känna igen sandsilare på deras framåtlutande tänder.   

Diatom-ätare
Diatom-ätande ciklider leta upp förmultnande organsikt avfall, eftersom det lockar till sig diatomer och räkor. Diatom-ätare hittas vanligen på Tanganyikasjöns botten och kan dyka djupt ned, så länge det finns tillräckligt med syre för att de ska överleva.  

Insektivora fiskar / insektsätare (insectivorous)
Fiskar som äter insekter är en sorts köttätare, men man brukar ofta lägga dem i en egen kategori. I Tanganyikasjön kan man se insektsätande fisk nära vattenytan där de äter insekter och larver. Vissa äter bara insekter som fallit i vattnet, medan andra är duktiga hoppare som kan fånga insekter långt ovanför ytan. Många insektsarter lägger sina ägg i vatten och larverna är därför vattenlevande och blir enkla byten för insektsätande ciklider.

Herbivora fiskar (växtätare) 

Plantätare
Plantätande fiskar äter av vattenväxterna i Tanganyikasjön.

Herbivora stenbetare
Herbivora stenbetare äter av den växtmatta som finns ovanpå stenarna i Tanganyikasjön. Att hålla dem på en kost som består till 100 procent av växtbaserad mat i akvariet är dock inte en bra idé. I naturen kommer herbivora stenbetare alltid få i sig smådjur av olika slag som gömmer sig i växtmatten. I ett akvarium där det inte finns några sådana djur kan dessa fiskar därför drabbas av bristsjukdomar (särskilt proteinbrist) om akvaristen inte ser till att de då och då får små överraskningar i form av köttig mat.

Phytoplankton-ätare (planktivores)
Cikliderna i den här gruppen lever huvudsakligen på kringflytande phytoplankton som de hittar i vattnet. Eftersom phytoplankton utför fotosyntes är de ciklider som lever av phytoplankton en typ av växtätare, men phytoplanktivorer brukar läggas i en egen kategori.

Asätare

Asätare kan hjälpa dig hålla akvariet rent genom att äta dött och förmultnande organiskt material. De asätande cikliderna i Tanganyikasjön äter huvudsakligen döda eller sjuka/skadade fiskar. De kan därför ses som en typ av köttätare, och påminner på sätt och vis om fjällbitarna, men de asätande cikliderna attackerar aldrig en fisk såvida den inte redan är allvarligt sjuk eller skadad. Asätare kan därför hållas tillsammans med de flesta fiskarter i akvariet.

Besläktade artiklar

Prinsessan av Burundi - Neolamprologus brichardi - Information om hur man håller och odlar Prinsessan Av Burundi (Neolamprologus brichardi) i akvarium.
Odla Julidochromis - Information om hur man odlar Julidochromis i akvarium.
Skötsel och odling av Telmatochromis bifrenatus - Information om hur man sköter om och odlar Telmatochromis bifrenatus i akvarium.
äggömmande tanganyikaciklider - Information om hur man sköter om och odlar äggömmande ciklider från Tanganyikasjön i akvarium.
Julidochromis - Information om hur man sköter om och odlar Julidochromis-arter i akvariet.
Cyprichromis leptosoma - Information om hur man håller och odlar Cyprichromis leptosoma i akvarium.
Tanganyikaciklidernas underbart värld - En artikel om den mångfald av ciklider som återfinns i Tanganyika sjön.
Tanganyikasjön och dess ciklider - Information om Tanganyikasjön och de många oliak typerna av ciklider som återfinns där.
Tanganyikaciklider - Information om olika biotoper och hur man sköter ciklider som kommer från de biotoperna.
Munruvande tanganyikaciklider -Information om hur man sköter om munruvande ciklider från Tanganyikasjön.
snäcklekande tanganyikaciklider - Information om snäcklekande tanganyikaciklider och deras skötsel.
Odla Aulonocranus dewindti 'Ikola'' - Information om hur man sköter om och odlar Aulonocranus dewindti 'Ikola' i akvarium.
Odla Frontosa ciklid / Cyphotilapia frontosa - Information om hur man sköter om och odlar Frontosa ciklider (Cyphotilapia frontosa) i akvarium.
Tanganyika ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Tanganyikaciklider i akvarium.
Tanganyikaciklidernas olika habitat - Information om de olika habitaterna som återfinns i sjön.
Tropheus brichardi 'Mpimbwe' - Hur man håller och odlar denna vackra ciklid.
Tropheus duboisi 'Maswa' - Information om hur man sköter denna Tropheus variant.
Tropheus moorii - En guide till hur man håller och odlar Tropheus moorii.
Tropheus sp. - Information om hur man sköter olika Tropheus varianter.
Tropheus sp. Black Kiriza - En guide till hur man håller och odlar Tropheus sp. Black Kiriza.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Mata Tanganyikaciklider