Jack Dempsey Ciklider
Jack Dempsey Ciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Jack Dempsey Ciklider

Jack Dempsey cikliden har fått sitt namn från Jack Dempsey, en mästare i tungviktsboxning, eftersom detta är en mycket stark och energisk fisk. Det är en robust art som är enkel att ta hand om, men eftersom den är aggressiv rekommenderas den inte för nybörjare. I spansktalande delar av världen kallas fisken inte Jack Dempsey utan Mojarra castarrica eller Riquiraqui. I Polen kallas den Pielegnica niebieskoluska, tysktalande säger Achtbindenbuntbarsch, och i Finland heter fisken Helmikirjoahven. Det vetenskapliga namnet är Cichlasoma octofasciatum och arten tillhör släktet Cichlasoma i familjen Cichlidae.

Vilda Jack Dempsey ciklider återfinns i Nordamerika och Centralamerika där de lever i en region som sträcker sig från floden Papaloapán i södra Mexico till floden Ulua i Honduras. Jack Dempsey cikliden lever framförallt i små leriga vattendrag, dräneringsdiken och våtmarker eftersom den uppskattar grumligt och långsamt flytande vatten. Längs den centralamerikanska kusten finns gott om varma och långsamt flytande vattendrag som är ideala för Jack Dempsey cikliden. Eftersom Jack Dempsey cikliden lever i vatten där bottnen består av lera eller sand uppskattar den liknande substrat i akvariet.

Idag har människan spritt Jack Dempsey cikliden till många platser utanför dess naturliga utbredningsområde och det finns etablerade populationer i USA, Australien och Thailand. I Thailand odlas Jack Dempsey kommersiellt för akvariehandeln och från dessa odlingar har fiskar rymt ända sedan de första odlingarna grundades i Thailand under 1950-talet. I USA och Australien beror Jack Dempsey populationerna troligen på att akvarister släppt ut sina fiskar i det vilda. De varma vattnen i Florida är idag hem åt en lång rad olika tropiska akvariefiskar från hela världen, inklusive Jack Dempsey cikliden. I Australien finns de störta Jack Dempsey populationerna i avrinningsbäckar i staten Victoria samt i kylvattendammar i anslutning till kraftverk. Jack Dempsey populationerna i Australien visar dock tecken på att minska.

Jack Dempsey cikliden är inte utrotningshotad och ingår inte i IUCN Red List of Threatened Species. I deras naturliga utbredningsområde finns många välmående populationer. Eftersom en population av Jack Dempsey kan dubbleras på under 15 månader är arten motståndskraftig mot fiskning. I akvariehandeln är det idag vanligt med kommersiellt odlad Jack Dempsey. 

Som nämnts ovan är Jack Dempsey cikliden lätt att sköta om men anses inte lämplig för nybörjare eftersom det kan vara svårt för oerfarna akvarister att hantera fiskens aggressiva temperament och våldsamma beteende. Jack Dempsey ciklider brukar hållas i egna akvarier snarare än i sällskapsakvarium och biotopakvarium, men det går att hålla Jack Dempsey med andra fiskar om man väljer arter med omsorg. Undvik de vanliga akvariearterna eftersom de tenderar att vara fredliga arter som kommer att bli trakasserade av Jack Dempsey cikliden. Aggressiva arter av ungefär samma storlek som kan ta vara på sig själva är ett mycket bättre val. Undvik att hålla mer än en Jack Dempsey i akvariet, och undvik även arter som liknar Jack Dempsey cikliden till utseendet eftersom din Jack Dempsey kan uppfatta dem som fiender. Det är också mycket viktigt att använda ett akvarium som är stort nog för en Jack Dempsey ciklid, och inrett så att det är möjligt för fisken att ta en begränsad del av akvariet som revir.    

Att ordna ett lämpligt hem för en Jack Dempsey kräver en viss ansträngning från akvaristens sida, med det är väl värt det eftersom Jack Dempsey är en energisk och mycket vacker ciklid som bidrar med både färg och rörelse till akvariet. Den kan också anpassa sig till de flesta förhållanden så den är verkligen inte svårt att sköta om när du väl lärt dig hantera det aggressiva temperamentet. I ett välskött akvarium kan en Jack Dempsey ciklid bli uppemot 8-10 år gammal.

En metod som kan användas för att lugna ned en bråkig Jack Dempsey är att hålla vattentemperaturen i den lägre delen av det rekommenderade intervallet. Vattnet i ett Jack Dempsey akvarium bör hållas mellan 22 och 30° C, men många akvarister ser till att vattentemperaturen aldrig överstiger 25° C eftersom varmt vatten kan öka aggressiviteten hos vissa Jack Dempsey ciklider. även vid en låg temperatur kommer Jack Dempsey cikliden ta ett eget revir i akvariet och försvara det.

Jack Dempsey cikliden kan anpassa sig till många olika förhållanden, men det ideala pH-värdet är 7.0-8.0 och vattnets hårdhet bör hållas på dGH 9-20. En vuxen Jack Dempsey ciklid kan bli 25 cm lång och måste ges gott om plats. Håll inte fisken i ett akvarium som understiger 175 liter. Om du planerar att kombinera Jack Dempsey med andra fiskar kommer dessa naturligtvis påverka den rekommenderade akvariestorleken. 

I naturen lever Jack Dempsey ciklider i vatten där det finns gott om vattenväxter. Man brukar dock undvika levande växter i Jack Dempsey akvarium eftersom den här arten gillar att äta levande växter och kan förstöra dem. Du kan istället använda lerkrukor, grottor, stenar, rötter och liknande för att skapa naturliga revirgränser i akvariet och göra det möjligt för din Jack Dempsey att ta en begränsad del av akvariet som revir. Eftersom Jack Dempsey är förtjust i att gräva bör substrat med skarpa kanter undvikas. En botten utan substrat eller med bara ett tunt lager substrat är inte eller en bra idé. Tunga föremål som kan skada fisken om de faller bör placeras direkt på glasbottnen eftersom de riskerar att falla när Jack Dempsey cikliden gräver.   

Jack Dempsey Ciklid
Jack Dempsey Ciklid Copyright www.jjphoto.dk

Man kan vanligen träna sin Jack Dempsey att acceptera de flesta sorters mat, men det kan ta lite tid innan den inser att en ny sorts mat verkligen är mat. När en Jack Dempsey väl har förstått att det du serverar faktiskt är mat äter den vanligen med mycket god aptit. I naturen äter Jack Dempsey framförallt insekter, larver, skaldjur och fisk och uppskattar sådan mat i akvariet också. Flingfoder och pellets kan också användas, men flingor är lite för små för stora Jack Dempsey ciklider och pellets är därför oftast en bättre idé. Pellets av hög kvalité utgör en god bas i kosten, men bör helst kombineras med små överraskningar i form av levande mat. Man kan t ex ge Jack Dempsey fisk, gräshoppor, skaldjur och små grodor. När en Jack Dempsey hålls i ett akvarium utan levande växter behöver den också vegetabilisk kost, t ex sallad.   

Om din Jack Dempsey plötslig ändrar färg kan det beror på många olika faktorer. Plötsliga yttre förändringar kan t ex bero på känslomässiga svängningar och stress kan få en Jack Dempsey att dämpa sina färger. En varierad och näringsrik kost är också viktig om du vill att din Jack Dempsey ska utveckla riktigt starka färger. ålder och hälsa påverkar också utseendet på en Jack Dempsey ciklid. Om din fisk blir sjuk eller utsätts för mycket stress i akvariet kan den bli mycket blekare än normalt, och både prickar och band kan bli mindre synliga. En frisk vuxen Jack Dempsey har normalt en stark lila färg och är dekorerad med gnistrande prickar i blått, grönt och guld. Du kan tydligt se en mörk fläck på vardera sidan av kroppen och stjärten, och ryggsidan har mörka band. Om du studerar ett fjäll noggrant kan du se gröna eller gulaktiga prickar mot den mörkare bakgrunden. Hos äldre exemplar blir dessa prickar gradvis mindre och mindre synliga. Riktig unga exemplar har å andra sidan inte den lila färg som uppvisas av vuxna Jack Dempsey ciklider. Unga Jack Dempsey ciklider håller sig kamouflerade med hjälp av en blekt grå eller ljusbrun färgsättning och har svagt turkosa prickar. Vuxna Jack Dempsey ciklider kan könsbestämmas med hjälp av anal- och ryggfenan. Hos den vuxna hanen är ändarna av dessa fenor nämligen utdragna och spetsiga.   

Jack Dempsey ciklider odlas kommersiellt i aquakulturer och det går också att odla dem i akvarium. Det anses medelsvåra att odla i akvarium, och lekande Jack Dempsey ciklider är alltid extremt aggressiva. En Jack Dempsey ciklid blir vanligen könsmogen när den nått en längd av 18-20 cm. Som nämnts ovan är det vanligt att akvarister håller temperaturen i akvariet nere för att göra Jack Dempsey cikliden mindre våldsam. Om du vill att dina Jack Dempsey ciklider ska leka är det dock bra att höja temperaturen. Lekande Jack Dempsey ciklider ska alltid hållas i ett separat akvarium, eller i ett akvarium som delats av med glas eller nät, eftersom dessa ciklider är mycket aggressiva när de leker.     

ung Jack Dempsey Ciklid
Ung Jack Dempsey Ciklid. Copyright www.jjphoto.dk

En Jack Dempsey ciklid uppskattar att få en flat sten i akvariet att använda som lekplats. Honan kan dock lägga sina ägg direkt på bottnen om det inte finns någon flat sten att använda. Föräldrarna ska inte tas bort från akvariet när äggen har lagts, för de är mycket hängivna föräldrar som tar väl hand om avkomman. De sköter om äggen och gräver en grop i substratet i vilken de placerar ynglen så snart äggen kläckts. Föräldrarna fortsätter sedan sköta om och försvara ynglen tills de växt sig stora nog att klara sig själva. Föräldrarna tuggar till och med maten åt ynglen tills de blivit stora nog att äta vanlig mat.  


Besläktade artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Red Devil ciklider - Information om hur man håller och odlar Red Devil ciklider.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Salvini ciklid - Information om hur man sköter och odlar Salviniciklider.
Texasciklid - Information om hur man sköter och odlar texasciklider.
Dovii ciklid / Vargciklid - Information om hur man håller och odlar Dovii ciklid.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Jack Dempsey Ciklider