Red Devil ciklider
Red Devil ciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Red Devil ciklider

Red Devil cikliden är en energisk och aggressiv centralamerikansk ciklid som för med sig både färg och rörelse till akvariet. Eftersom den kan vara våldsam ska den aldrig kombineras med små fiskar eller fredliga arter som inte kan ta vara på sig själva. Små fiskar kommer att ses som mat av denna tämligen stora rovfisk. Red Devil cikliden kan istället med framgång hållas med ciklider av samma storlek och temperament. Det är vanligt att den hålls tillsammans med anda ciklider från Central- och Sydamerika. Familjen Loricariidae (pansarmalar) och familjen Pimelodidae (skäggtömsmalar) innehåller också flera lämpliga arter. Man kan även välja några av de större arterna från familjen Characidae. Om du vill odla Red Devil ciklid kan det dock vara bäst att ge paret ett eget akvarium eftersom de kommer att bli mycket aggressiva under lekperioden.

Red Devil cikliden hör hemma i släktet Amphilophus i familjen Cichlidae. Det vetenskapliga namnet på arten är Amphilophus citrinellus. På engelska kallas den inte bara Red Devil cichlid utan även Lemon cichlid (citronciklid) och Midas cichlid. Att förkorta namnet Red Devil ciklid ned till bara Red Devil kan skapa missförstånd eftersom en närbesläktad art vid namn Amphilophus labiatus brukar säljas under detta namn. I sitt naturliga utbredningsområde kallas Amphilophus citrinellus för Mojarra rayada av den spansktalande delen av befolkningen.   

Red Devil cikliden har en lång kropp som kan nå en längd av 30 cm och slutar i en solfjäderformad stjärtfena. Ryggfenorna är spetsiga. Precis som många andra ciklidarter har Red Devil cikliden en konkav panna och hanarna utvecklar en karaktäristisk knöl på huvudet. Fisken har något av ett underbett och läpparna är stora. ögonen är förhållandevis små.

Det finns en lång rad olika färgvariationer av Red Devil ciklid, och två Red Devil ciklider från två olika regioner kan se väldigt olika ut. Du kan t ex stöta på gula Red Devil ciklider, orangea Red Devil ciklider, och orange-röda Red Devil ciklider. Det finns också ett mindre antal vita Red Devil ciklider. Ungefär 10 procent av Red Devil cikliderna är xanthomorfiska och kommer att ändra sina färger när de åldras.   

Red Devil cikliden kommer från Nicaragua och Costa Rica, men människan har spritt den till flera andra delar av världen. Dess ursprungliga utbredningsområde sträcker sig från 15° N till 8° N. Den lever i vatten där temperaturen är 23 – 33 grader C. Dess hem inkluderar floden San Juan och dess tillflöden, samt sjöarna Lago de Masaya, Lago de Apoyo, Lago de Managua och Lago de Nicaragua. Den är inte en vanlig art i centralamerikanska floder, men den kan simma in i floder om vattnet är lugnt eller flyter mycket långsamt.  

Red Devil cikliden ingår inte i IUCN Red List of Threatened Species. I USA kan man idag hitta populationer av Red Devil ciklid i Florida (Black Creek Canal, Dade Country) och Hawaii (O'ahu reservoirs). I Singapore lever Red Devil ciklider både i långsamt strömmande sötvattenskanaler och bräckt vatten, vilket är märkligt eftersom inga Red Devil ciklider någonsin har fångats i bräckt vatten i dess naturliga utbredningsområde i Nicaragua och Costa Rica. 

Eftersom Red Devil cikliden kommer från tropiska vatten behöver den en vattentemperatur på 21-26 grader C i akvariet. Den föredrar ett pH-värde på 7,0 men kan vanligen anpassa sig till pH 6,0-8,0. Red Devil cikliden klarar av en vattenhårdhet på 6-25 dH, men försök hålla hårdheten nära dH 10. Om du vill trigga dina Red Devil ciklider till lek kan du behöva anpassa vattnets temperatur. Du kan läsa mer om odling av Red Devil ciklid längre ned i denna artikel.

Som redan nämnts kan Red Devil cikliden bli upp till 30 cm lång och du måste därför vara beredd att ge den ett stort akvarium. Så länge fisken är kortare än 20 cm räcker det med ett akvarium som är 120 cm långt, förutsatt att det rymmer minst 200 L. Akvariet måste vara inrett på ett sådant sätt att ett stort område har lämnats öppet för simning. Du bör också skapa många skyddade områden för Red Devil cikliden, t ex genom att använda dig av stenar, grottor och rötter. Eftersom Red Devil cikliden kan vara en hängiven grävare är det säkrast att placera alla tyngre objekt direkt på glaset för att undvika olyckor. Levande växter kan förstöras av Red Devil cikliden, så om du vill ha ett akvarium med levande växter är det bäst att välja robusta (och billiga) växtarter. En Red Devil ciklid tillbringar större delen av sin tid i den nedre delen av akvariet.

Red Devil aka midas ciklid
Red Devil aka midas ciklid. Copyright www.jjphoto.dk


Red Devil cikliden är en opportunistisk rovfisk som äter en lång rad olika sorts föda i naturen. Den är huvudsakligen en köttätare, men den behöver ändå få växtmaterial i sin kost. Om du håller din Red Devil ciklid i ett akvarium utan levande växter blir det ännu viktigare att regelbundet servera sallad, kokta gröna ärtor, och liknande. En varierad kost rekommenderas. Du kan t ex använda en bra pellets för rovfiskar som bas, och lägga till fisk, daggmask, sniglar och insekter.

Akvarister med tidigare erfarenhet av ciklider och ciklidodling brukar tycka att Red Devil cikliden är tämligen lätt att odla i akvarium. Precis som med vilken fisk som helst måste man börja med att se till att Red Devil cikliden har ett tillräckligt stor akvarium, att akvariet är inrett på rätt sätt, att vattnet är idealt, samt att fisken får lämplig mat. En ökning av vattentemperaturen kan trigga lek hos Red Devil ciklider, så det är bra att öka temperaturen till 24-28 grader C. 

Att könsbestämma könsmogna Red Devil ciklider är inte svårt, eftersom den vuxna hanen utvecklar en tydlig knöl i pannan och har spetsig papilla. Hanen brukar också normalt vara större än honan. Red Devil ciklider bildar monogama par och båda könen hjälps åt med att ta hand om avkomman. Innan någon lek sker kan hanen vara mycket aggressiv mot honan. Det är därför viktigt att hon har många bra gömställen i akvariet. Du kan också sätt ett nät i akvariet med ett hål i som är för litet för att hanen ska kunna simma igenom det. Om Red Devil ciklid honan inte har någonstans att söka skydd i akvariet kan hon dö av sina skador eller blir allvarligt sjuk på grund av alla stress. 

ung Red Devil ciklid
ung Red Devil ciklid. Copyright www.jjphoto.dk


Förse din Red Devil ciklid med lämpliga lekplatser i akvariet, t ex en glasskiva eller en platt sten. I naturen väljer Red Devil ciklider vanligen stenar, trädstammar eller taket av en grotta som lekplats, och uppskattar därför naturligtvis liknande tingestar i akvariet. Honan lägger upp till 1000 ägg på lekplatsen vid varje lek. Ta inte bort föräldrarna från akvariet efter befruktningen eftersom båda föräldrarna tar del i skötseln av avkomman. Hanen kommer att försvara reviret medan honan stannar nära äggen och sköter om dem. Föräldrarna gräver en grop i substratet och när äggen kläcks efter cirka 3 dygn kommer ynglen att flyttas till gropen. Nykläckta yngel äter en speciell sorts slem som den vuxna fisken utsöndrar genom huden. Föräldrarna fortsätter att vakta avkomman, och efter ungefär fem dagar är ynglen stora nog att börja simma runt i akvariet. Du kan nu börja mata dem med levande smådjur.  

Besläktade artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jack Dempsey Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Jack Dempsey i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Salvini ciklid - Information om hur man sköter och odlar Salviniciklider.
Texasciklid - Information om hur man sköter och odlar texasciklider.
Dovii ciklid / Vargciklid - Information om hur man håller och odlar Dovii ciklid.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Red Devil ciklider