Texasciklid
Texasciklid
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Texas Ciklid

Herichthys cyanoguttatus

Information om Texas ciklid

Vetenskapligt namn:        Herichthys cyanoguttatus
Trivialnamn:                     Texas ciklid / Texasciklid
Maximal storlek:               30 cm
pH-intervall:                      6,5-8,0
dH-intervall:                      8-25
Vattentemperatur:            21-24° C

Texascikliden är den enda ciklidart som hör hemma i USA. Den är inte bara en populär akvariefisk utan också en omtyckt art bland sportfiskare i södra USA och norra Mexiko. Trots att den här cikliden inte är en afrikansk ciklid avbildades den 1981 på ett frimärke från Côte d'Ivoire (Elfenbenskusten). Texascikliden finns inte på IUCN Red List of Threatened Species.

Texas cikliden anses vara svår att hålla, framförallt på grund av dess heta temperament. Arten rekommenderas inte för nybörjare. Om du har väl hand om din Texas ciklid kan den bli uppemot 15 år gammal.

Herichthys cyanoguttatus har varit känd under flera olika vetenskapliga namn, inklusive Herichthys cyanoguttatum, Herichthys cyanoguttatus, Cichlasoma cyanoguttatum, Cichlasoma pavonaceum, Heros pavonaceus och Parapetenia cyanostigma.

Texasciklidens habitat och utbredningsområde

Texascikliden är en subtropisk fisk som lever i pölar och avflöden från små och stora floder. Dess naturliga utbredningsområde är de lägre delarna av Rio Grandes tillflödesområde i Texas, USA och de nordöstra delarna av Mexiko.

Människan har spritt texascikliden till Florida och Edwards Plateau i centrala Texas, samt till flodbassängen för Verde River (regionen La Media Luna) i Mexiko. Texascikliden introducerades också i Filipinerna under 1970-talet, men det är inte känt huruvida det finns någon etablerad population där idag eller inte.

Trivialnamn

På engelska är texascikliden känd under två olika namn: Texas cichlid och Rio Grande cichlid. Sportfiskare kallar den ibland för Rio Grande perch (perch = abborre). I Mexiko har den spansktalande delen av befolkningen gett fisken namnet Mojarra del norte.

Beskrivning av texas ciklid

Texas cikliden har en gnistrande gyllene färg med lysande pärlfärgade inslag. Kroppen och fenorna är dekorerade med vita och turkosa prickar. Längs mitten av den bakre delen av kroppen samt vid stjärtfenans bas sitter flera små svarta prickar. Många texas ciklider har tre svarta band på kroppen.

Unga texas ciklider är pärlgrå med vita prickar på kroppen och fenorna. De har två framträdande svarta prickar: en på mitten av kroppen och en vid stjärtfenans bas.

Under lekperioden blir undersidan av texas cikliden helt svart och de tre svarta banden får en starkare färg.

Akvarium för texasciklid

I naturen lever texascikliden i små pölar och vattendrag som bildas av små och stora floder, och i dessa miljöer finns det gott om vattenväxter. Försök härma den här sortens miljö i akvariet. En ensam texasciklid kan hållas i ett 300 L akvarium, medan att par behöver minst 450 L. Om du håller ett par bör du vara beredd att dela av akvariet om det blir för våldsamt. Om du vill hålla texasciklid med andra fiskar måste akvariet vara minst 300 L.

Fin sand är ett mycket bra substrat för ett akvarium där man håller texasciklid, och gott om stenar och rötter bör användas i inredningen så att många gömställen bildas. Det är också bra att använda stenar, rötter och växter för att dela in akvariet i flera revir. Som nämnts ovan innehåller texasciklidens naturliga hem gott om vattenväxter. Eftersom texascikliden tycker om att gräva kring växter och ibland till med attackerar dem är det viktigt att välja robusta växtarter som kan hantera det där beteendet. Texascikliden uppskattar också att få flytande växter i akvariet som den kan gömma sig under.

Sällskap för texas ciklid

Texas cikliden är en revirlysten fisk och man måste därför välja dess sällskap med omsorg. Texas ciklid bör bara kombineras med fiskar som kan ta vara på sig själva och inte kommer att tolerera några trakasserier från texas cikliden. Man kan t ex kombinera texas ciklid med andra stora ciklider från Central- och Sydamerika. Exakt hur aggressiv en texas ciklid är varierar storligen från individ till individ.   

Skötsel av texas ciklid

Texas cikliden är känslig mot organiskt avfall. Kombinera tillräcklig filtrering med frekventa vattenbyten. Att byta 25-40 % av vattnet varje vecka är en bra tumregel, men du kan behöva modifiera den för att passa just ditt akvarium. pH-värdet ska hållas kring neutralt (pH 7,0) och vattnet ska vara mjukt eller medelhårt. Den rekommenderade vattentemperaturen är 21-24 grader C, men texas ciklider kan anpassa sig till högre temperaturen så länge förändringen är gradvis och långsam.   

Kost

Vilda texasciklider äter insekter, skaldjur, maskar och växtmaterial, och det är bäst att försöka efterlikna denna varierade kost i fångenskap. Texascikliden är känd för att glatt acceptera de flesta sorters torr, frusen och frystorkad mat i akvariet. Du kan till exempel använda ett flingfoder eller ciklidpellets av hög kvalitet som bas, och lägga till grönsaker, algbaserad mat, och olika sorters levande/frusen/frystorkad köttig mat såsom maskar.

Odling av texasciklid

Texasciklid
Texasciklid. Copyright www.jjphoto.dk

Allmänt

Texascikliden är en produktiv art i naturen och den är lätt att odla i akvariet också. Texasciklider är hängivna föräldrar och båda könen vaktar och sköter om avkomman. De gömmer inte sina ägg. Väl syresatt vatten uppskattas.   

Könsbestämma texasciklid

Att avgöra könet på en texasciklid kan vara svårt, eftersom hanar och honor kan se mycket lika ut. Generellt sett är honorna mindre och har inte lika starka färger. Om du har en äldre hane kan han utveckla en knöl på huvudet. Det finns dock rapporter om hur honor också har utvecklat knöl på huvudet, så den metoden för könsbestämning är inte 100% säker.  

Odla texasciklid

Honorna är vanligen redo att föröka sig när de har nått en längd av 5-7,5 cm. När hon är redo börjar hon rengöra en flat yta i akvariet, t ex en sten, och att förse dina texasciklider med sådana ytor i akvariet är därför en bra idé om du vill att de ska leka. Honan kan lägga upp till 500-1000 ägg per lek och hanen följer efter och befruktar dem. äggen är cirka 1,7 mm stora och kommer att skötas om av honan medan hanen vaktar reviret. Under den här perioden är båda könen mycket aggressiva och hanen kan till och med attackera honan. Det rekommenderas att hålla paret tillsammans med åtminstone några snabba fiskar som kan fungera som måltavlor för hanen. Om han inte har några andra fiskar att jaga i akvariet kan han börja agera mycket aggressivt mot honan. En annan lösning är att dela av akvariet så att honan och hanens skiljs från varandra.

äggen kläcks efter 3-5 dagar och honan hjälper ynglen ut ur skalet. Innan äggen kläcks kommer föräldrarna ha grävt en liten grop i substratet vilken ska fungera som hem för de nykläckta ynglen. Texasciklidynglen stannar i gropen i 5-8 dagar innan de blir frisimmande. Till en början äter ynglen smått organiskt material. Ungefär en vecka efter att de börjat simma fritt är de normalt stora nog att äta nykläckt artemia och pulveriserat flingfoder.

Texasciklider blir ibland förvirrade och äter sin egen avkomma istället för att ta hand om den. Förhoppningsvis har de större framgång med nästa kull.

Blå texasciklid

Namnet blå texasciklid används för flera olika ciklidarter hemmahörandes i Nord- och Centralamerika. De arter som oftast säljs under namnet blå texasciklid är Herichthys carpinte, H. cyanoguttatu och H. Chuco, men det finns ett antal andra medlemmar i släktet Herichthys som också kallas för Blå texasciklid, t ex Herichthys sp. "Rio Cazones", Herichtys sp. "Turquoise and Herichthys sp. "Poza Rica". Det är mycket vanligt att dessa fiskar missidentifieras och förväxlas med varandra inom akvariehandeln. Namnet Blå texasciklid förkortas ibland ned till Texas blue (Texas blå), och det händer också att folk kallar fiskarna för Blå ciklider eller bara Texasciklid.   

blå Texasciklid
blå Texasciklid - Herichthys carpinte.
Copyright www.jjphoto.dk

Akvarium och skötsel för Blå texasciklid

Alla de arter som vanligen säljs under namnet Blå texasciklid kan hållas i ungefär samma miljö som den vanliga texasciklid som beskrivits tidigare i artikeln. De olika arterna har dock något olika temperament vilket innebär att det blir ännu viktigare att inreda akvariet väl för att hålla mängden aggressivitet nere. Längre upp i artikeln finns beskrivet hur man gör detta genom att begränsa siktlinjerna i akvariet och skapa naturliga revirgränser.

Odla Blå texasciklid

De olika arter som är kända under namnet Blå texasciklid leker alla på ungefär samma sätt och kan odlas på i stort sett samma vis som man odlar vanlig texasciklid. Om dina Blå texasciklider vägrar att leka kan du prova att förändra vattenpararmetrarna något, i hopp om att hitta de värden som är exakt rätt för just din art. Det är dock normalt ganska lätt att få dem att leka förutsatt att du har ett fungerande par. Blå texasciklid yngel accepterar nykläckt artemia från dag ett.

Röd texasciklid

Den röda texascikliden är en hybrid och åtefinns inte naturen. Den tros vara en korsning mellan en texasciklid och en flowerhorn, och den säljs ofta under namnet flowerhorn snarare än som röd texasciklid.

Röd texasciklid pris

På den internationella akvariemarknaden varierar priset på en röd texasciklid mellan 10 USD och 1000+ USD. Det finns två huvudsakliga anledningar till detta stora prisspann. Det första och mindre viktiga skälet är att de röda texascikliderna fortfarande är tämligen ovanliga och säljare kan därför ta vilket pris de vill för dem. Det andra och mer viktiga skälet är att kvalitén på fiskarna varierar vilket påverkar priset. Det är mycket få individer som blir riktigt röda utställningsexemplar, de flesta visar sig vara av mycket lägre kvalitet. Eftersom röda texasciklider av hög kvalité är ovanliga är de också dyrbara. Att köpa röda texasciklider som yngel är ett risktagande eftersom bara en låg andel av dem kommer att bli riktigt röda som vuxna. De flesta kommer aldrig att bli röda eller så kommer de att utveckla ett stort antal svarta prickar på kroppen vilket gör att de ser mer svarta än röda ut.  

Akvarium och skötsel för Röd Texas ciklid

Den röda Texas cikliden är betydligt mer aggressiv än de övriga Texas cikliderna och påminner mer om flowerhorns än om texasciklider när det gäller temperament. Röd texas ciklid bör bara hållas tillsammans med andra stora, robusta och aggressiva fiskar. Om du vill hålla röd texas ciklid tillsammans med andra ciklider behövs ett stort akvarium, annars är det bättre att hålla fisken ensam. Röd texas ciklid är lättskött och äter de flesta sorters mat. Den producerar stora mängder avfall vilket leder till att bra filtrering är nödvändigt och att stora vattenbyten måste utföras regelbundet.

Grön texasciklid

Grön texasciklid är trivialnamnet på Hericthys carpintis. Den här fisken hör hemma i Mexiko och trots att den kallas texasciklid är det osäkert om det verkligen finns några etablerade populationer av arten i Texas. Den gröna texascikliden påminner mycket om den vanliga texascikliden, Herichthys cyanoguttatu, men har större prickar. Den vanliga texascikliden och den gröna texascikliden är mycket nära släkt och hybrider uppstår lätt om man håller dem i samma akvarium. Man bör därför inte hålla de båda arterna ihop. Grön texas ciklid växer sig sällan större än 20 cm.

Grön texas ciklid är känd under flera olika namn på engelska, inklusive Green (=grön) Texas cichlid, Blue (=blå) Texas cichlid, Pearl Scale (=pärl fjäll) cichlid och Lowland (=låglands) cichlid. Precis som för de flesta andra arter i släktet Hericthys är det också vanligt att Hericthys carpintis missidentifieras och säljs under fel namn.  

Akvarium och skötsel för Grön texas ciklid

Grön texas ciklid hör hemma i floder och i snabbt strömmande vatten och kan anpassa sig till de flesta vattenförhållanden så länge man undviker extremerna. Grön texas ciklid behöver ett stort akvarium inrett med stenar och/eller rötter. Växter är inte nödvändiga. Grön texas ciklid producerar mycket avfall och man bör byta en stor del av vattnet varje vecka. Grön texas ciklid accepterar de flesta sorters mat. Arten kan hållas tillsammans med andra stora semi-aggressiva fiskar och fungerar bra i ett sällskapsakvarium med andra stora ciklider.

Odling av Grön texasciklid

Den gröna texascikliden är en lättodlad substratlekare som använder sig av en flat sten, en blomkruka eller liknande som lekplats. Den svåraste delen av att odla Hericthys carpintis är att få till ett fungerande par. Varje lek kan resultera i upp till 1000 ägg, och ibland till och med fler när det rör sig om ett stort par. Den gröna texascikliden blir bläcksvart medan den sköter om sin avkomma. De här cikliderna är vanligen bra föräldrar och äggen kläcks efter cirka 5 dagar. Ynglen är frisimmande 3 dagar senare och kan då matas med nykläckt artemia.   

Besläktade artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jack Dempsey Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Jack Dempsey i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Red Devil ciklider - Information om hur man håller och odlar Red Devil ciklider.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Salvini ciklid - Information om hur man sköter och odlar Salviniciklider.
Dovii ciklid / Vargciklid - Information om hur man håller och odlar Dovii ciklid.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Texas ciklid