Dovii ciklid / Vargciklid
Dovii ciklid  / Vargciklid
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Dovii ciklid / Vargciklid

Parachromis dovii

Information om Dovii ciklid

Vetenskapligt namn:        Parachromis dovii
Trivalnamn:                      Dovii ciklid / Doviiciklid
Maximal storlek:               72 cm
pH-intervall:                      6,5-7,0
dH-intervall:                      20
Vattentemperatur:            22-27 grader C

Doviicikliden är en stor utpräglad rovfisk som behöver ett mycket stort akvarium. Dessa fiskar är mycket aggressiva och kan bara hållas tillsammans med andra stora, robusta och aggressiva fiskarter. Deras storlek, aggressivitet och rovfisknatur gör dem olämpliga som akvariefiskar för de flesta och de rekommenderas enbart för fisk- och ciklidentusiaster som har de riktigt stora akvarium som krävs. Skaffa inte någon Dovii ciklid om du inte har plats för en fullvuxen fisk på över 60 cm. Så länge man har ett tillräckligt stort akvarium är Dovii ciklider enkla att sköta om.   

Dovii ciklider är populära som matfisk i deras naturliga utbredningsområde och kan tillagas på många olika sätt. Grillad Dovii ciklid är riktigt mumsigt om man kryddar den på rätt sätt och rekommenderas till alla som är lyckliga nog att resa i Honduras, Nicaragua och Costa Rica.

Att arten heter Dovii är ganska lustigt, med tanke på att namnet syftar på fredsduva och den här fisken är allt annat än fredlig.

Habitat och utbredningsområde för Dovii ciklid

Dovii cikliden hör hemma i Centralamerika där den lever i sjöar och floder i ett stort område som sträcker sig från floden Aguan i Honduras till floden Moín i Costa Rica på Centralamerikas Atlantsida. På Stilla Havs sidan av Centralamerika sträcker sig artens utbredningsområde från floden Yeguare i Honduras till floden Bebedero i Costa Rica. Det kan också eventuellt förekomma etablerade populationer av Dovii ciklid i Florida, USA.  

Dovii cikliden lever framförallt i floder men den tycker också om sjöar och andra långsamt flytande vatten.

Trivialnamn

På engelska kallas Parachromis dovii oftast Wolf cichlid (vargciklid), men ibland används istället namnet Dovii cichlid eller bara Dovii. Ibland händer det också att de kallas för Leopard cichlids (leopardciklider), ett namn som kommer från det tyska namet på arten - Leoparden buntbarsch. Engelsktalande sportfiskare brukar kalla fisken Rainbow bass (rainbow = regnbåge). I artens naturliga utbredningsområde brukar fisken kallas för Guapote, Guapote blanco (blanco = vit, ljus) eller Lagunero i de spansktalande regionerna, medan namnet Rainbow bass används i de engelskspråkiga områdena.

Beskrivning

Dovii cikliden har en slank och mycket muskulös kropp. Den ser verkligen ut som den rovfisk den är. Kroppen skimrar i silver, och ibland även en antydan av grönt. En svart rand löper över kroppen från området precis bakom ögonen till stjärtfenan. Randen ser ut som om den består av en lång rad pärlor/prickar vilka har växt ihop och är därför lite diffus i kanterna. Från varje sådan ”pärla” utgår en eller flera grå band som fortsätter uppåt mot fiskens ovansida. Den undre halvan av kroppen är ljusare än de övre.

Akvarium för Dovii ciklid

Dovii ciklid  / Vargciklid
Dovii ciklid / Vargciklid. Copyright www.jjphoto.dk

Eftersom Dovii ciklider är så stora och aggressiva behöver de mycket stora akvarium, särskilt om man vill hålla mer än ett exemplar. Att hålla mer en ett exemplar rekommenderas eftersom det gör det möjligt för cikliden att leva ut hela sin repertoar av naturliga beteenden.

Många rekommenderar ett 500 L akvarium för Dovii ciklider och detta är helt okej för unga exemplar och små vuxna, men större individer kommer att behöva akvarium som är bra mycket större. Jag rekommenderar ett akvarium som är minst 4 gånger så brett som fisken är lång. Längden på akvariet ska också vara minst 4 gånger så långt som fiskens längd, och allra helst 10 gånger så långt som fiskens längd.

Akvariet bör inredas med stenar och rötter. Den här arten älskar att gräva och planterade växter är därför inte en bra idé. Placera stenar direkt på glassbottnen i akvariet för att förhindra den grävande Dovii cikliden från att få stenen att ramla och kanske skada akvariet. Stenformationer bör limmas ihop. Placera stenarna så att många stora gömställen bildas och se till att akvariet innehåller flera naturliga revirgränser om du vill hålla mer än en Dovii ciklid. Revirgränser skapas genom att man delar av bottnen i olika segment med hjälp av rötter och stenar som kan lägger ut på bottnen. Det är bra om det inte går att se från ena änden av akvariet till den andra.

Dovii ciklider föredrar ett pH-värde kring 7 och en temperatur på 22-27 grader C. De är dock mycket tåliga och kan tolerera andra vattenparametrar. Som ett exempel på deras tålighet kan nämnas att de i naturen hittas i vatten där temperaturen är 21-37 grader C. Att Dovii cikliden kan hantera sådana extremer innebär dock inte att du ska utsätta den för det i akvariet. Försök ge din Dovii ciklid så bra förhållanden som möjligt.

Dovii cikliden är en stor rovfisk som producerar mycket avfall. Detta betyder att bra filtrering och regelbundna vattenbyten är absolut nödvändiga.

Sällskap i akvariet

Dovii cikliden är en mycket aggressiv rovfisk, vilket innebär att den bara kan hållas med fiskar som är lika stora och robusta. För en Dovii ciklid är alla fiskar som är små nog att få in i munnen mat och såvida akvariet inte är väldigt stort kommer den döda allt som inte är starkt nog att försvara sig mot en Dovii ciklid. Det är anledningen till att många akvarister väljer att hålla en ensam Dovii ciklid i ett separat akvarium. Det bör dock påpekas att det här är en högst intelligent art och om du håller den ensam måste du se till att underhålla den. Det är inte nödvändigt för fiskens överlevnad, men kommer att ge dig en lyckligare och friskare ciklid. Det finns många olika saker man kan göra för att sysselsätta en ensam Dovii ciklid. Du kan t ex ge den en pingisboll att leka med. Det kanske låter lite konstigt, men särskilt stora Dovii ciklider är förtjusta i sådana leksaker.

Skötsel av Dovii ciklid

Dovii ciklider är tåliga och därför enkla att sköta om, bara man har ett tillräckligt stort aviarium. Du bör ha i åtanke att dessa stora ciklider är utrustade med tänder som de kan bita dig med när du arbetar i akvariet om de blir rädda eller ser din hand som en konkurrent. Precis som de flesta andra stora rovciklider producerar Dovii cikliden mycket avfall och stora, regelbundna vattenbyten är därför en nödvändig del skötseln. Det är också viktigt att ha ett väl fungerande filter. 

Dovii ciklid  / Vargciklid
ung Dovii ciklid / Vargciklid. Copyright www.jjphoto.dk

Dovii ciklid kost

En Dovii ciklid är vanligen lätt att mata, men vissa individer accepterar bara levande mat och behöver träning för att förstå att död mat också är mat. Så gott som alla individer kan tränas att acceptera pellets, oxhjärta och andra sorters mat som är enklare att hantera än levande mat.

Levande mat uppskattas alltid, men det har sina nackdelar eftersom levande organismer kan föra med sig sjukdom. Mata aldrig din Dovii ciklid med enbart guldfisk eftersom de tenderar att ha ett lågt näringsvärde och inte kommer att ge din ciklid allt den behöver för att hålla sig frisk. Levande mat kan göra din Dovii ciklid mer rovdjursaktig och aggressiv än vad en kost bestående av enbart pellets och död mat skulle göra.

Man bör ge sin Dovii ciklid en varierad kost bestående av pellets, räkor, oxhjärta och andra sorters köttig mat. Undvik fet mat såsom griskött eftersom det är mycket ohälsosamt för cikliden. Om du vill inkludera levande fisk i kosten eller inte är upp till dig.

Odla Dovii ciklid 

Dovii ciklid odlas sällan i akvarium, men den är inte svår att odla för den som har möjlighet att iordningställa ett lämpligt akvarium. Det största problemet är att hantera de båda könens aggressivitet gentemot varandra och få ett par som fungerar bra ihop. Arten är tämligen enkel att könsbestämma eftersom hanen har längre och mer spetsiga fenor, samt små prickar på huvudet. Honorna saknar vanligen dessa prickar och deras grundfärg är mer gulaktig.

Dovii ciklider lägger i regel sina ägg på en flat yta, men kan ibland välja en grotta som lekplats. De föredrar att leka på en lugn plats, gärna en som är skyddad ovanifrån. Dovii ciklider blir vanligen könsmogna när de är kring 12,5 cm långa.

En lek kan resultera i över 1500 ägg vilka kläcks efter ungefär 5 dagar. Ynglen är frisimmande efter ytterligare några dagar. Ynglen kan matas med nykläckt artemia från dag ett och växer mycket fort. Om du vill att så många som möjligt ska överleva måste du dela in den i grupper baserat på storlek eftersom större yngel annars kommer att äta upp sina mindre syskon.

Besläktade artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jack Dempsey Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Jack Dempsey i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Red Devil ciklider - Information om hur man håller och odlar Red Devil ciklider.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Salvini ciklid - Information om hur man sköter och odlar Salviniciklider.
Texasciklid - Information om hur man sköter och odlar texasciklider.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Dovii ciklid / Vargciklid