Salvini Ciklid
Salvini Ciklid
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Salvini Ciklid

Cichlasoma salvini / Nandopsis salvini

Information om Salvinicikliden:

Vetenskapligt namn:        Cichlasoma salvini / Nandopsis salvini
Trivialnamn:                     Salvini ciklid / Salviniciklid / Salvinis ciklid
Maxstorlek:                       22 cm (vanligen mindre)
pH-intervall:                      7,0-8,0
dH-intervall:                      5-20
Vattentemperatur:            22 - 27°C

Salvinicikliden är en mycket vacker medelstor ciklid lämplig för sällskapsakvarier innehållandes andra semi-aggressiva ciklider. Exakt hur aggressiv fisken är varierar mycket från individ till individ, men det är inte helt ovanligt att det går att hålla Cichlasoma salvini i sällskapsakvarium så länge man undviker mindre fiskar. Arten är lämplig både för nybörjare och något mer erfarna akvarister. Den är robust och lätt att ta hand om. Salvinis ciklid är lätt att få tag på i akvariehandeln.

Habitat och utbredningsområde för Salvinis ciklid

Salvini cikliden hör hemma på Centralamerikas Atlantsida där den lever från södra Mexico till Guatemala och Belize. Den kan eventuellt finnas populationer längre söderut i Honduras. Idag har arten med människans hjälp bildat semi-etablerade populationer i Florida och Texas. Salvini ciklid hittas huvudsakligen i snabbt till medelsnabbt vatten och sällan i långsamt flytande vatten såsom sjöar och dammar.

Utländska trivialnamn

Om du läser om Cichlasoma salvini i engelskspråkig litteratur kan du stöta på många olika namn, såsom Salvini cichlid, Salvin's Cichlid, Yellow-Belly Cichlid, Tricolor Cichlid. Ibland kallas arten helt enkelt för Salvini. Namnet Yellow-Belly Cichlid betyder gulmagad ciklid men är en smula missvisande eftersom magen snarare är röd än gul, särskilt hos honorna. I artens naturliga utbredningsområde går den vanligen under namnet Guapote tricolor.

Beskrivning av Cichlasoma salvini

Salvinicikliden är en mycket vacker ciklid. Kroppen är oval, och i jämförelse med andra ciklider slutar framdelen förhållandevis brant. Groppens grundfärg är klargul, och två svarta band som löper över hela överkroppen på fisken. Den nedre halvan av fisken är vanligen dekorerad med olika mängder blått och rött. Fenorna är gula, röda och blå.    

Akvarium för salvini ciklid

Salvini Ciklid
Salvini Ciklid Copyright www.jjphoto.dk

Salviniciklider når sällan upp till maxstorleken och det är ovanligt att de ens blir 15 cm. Detta innebär att de kan hållas i mindre akvarium än många andra centralamerikanska ciklider, t ex Jaguarciklid och Doovi ciklid. Jag rekommenderar ett akvarium på minst 150 L för ett salviniciklidpar. För ett ensamt par som inte hålls tillsammans med några andra fiskar räcker det med 100 L, men ett större akvarium är att föredra. 

Inred akvariet med robusta vattenväxter, stenar och rötter. Salvini ciklider är ibland förtjusta i att gräva så det är bra att lägga stenar på marken kring växterna för att skydda dem från grävande fiskar. Man bör också se till att alla stenformationer är säkra och placera stenar direkt på glasbottnen istället för på substratet för att förhindra att grävandet leder till olyckor. Dela in bottnen i sektioner med hjälp av stenar och rötter, eftersom det skapar naturliga revirgränser. Detta möjliggör i sin tur fler revir och leder till mindre aggression i akvariet.

Salvini ciklider föredrar ett pH-värde på 7 och en temperatur på 22-27 grader C. De är dock mycket robusta fiskar och kan anpassa sig till många olika värden. Trots denna kapacitet bör du sträva efter att ge dem så lämpliga vattenvärden som möjligt.

Att hålla Salvini ciklider tillsammans med andra arter

Salvini ciklider är inte lämpliga i fredliga sällskapsakvarier, även om det finns undantag. Att hålla dem i ett sällskapsakvarium är alltid ett risktagande eftersom de är starka nog att döda andra fiskar och det är inte ovanligt att de orsakar dödsfall. De fungerar dock bra tillsammans med andra ciklider från Syd- och Centralamerika av samma storlek. De kan också hållas tillsammans med fiskar som är stora och/eller starka nog för att inte vika undan för en Salvini ciklid.     

Skötsel av Salvini ciklid

Att sköta om en salviniciklid är inte svårt. Precis som de flesta andra stora och medelstora ciklider producerar de mycket avfall så stora och frekventa vattenbyten är nödvändigt. Byt minst 25 procent av vattnet 1-2 gånger i veckan. Exakt hur mycket och hur ofta du behöver byta vatten beror på fiskens storlek och hur stort akvariet är. Håll koll på halterna av nitrat, nitrit och ammoniak så ser du hur ofta du behöver göra vattenbyten. Salvini cikliden behöver inte någon särskild ompyssling förutom den generella skötsel som alla fiskar behöver.

Kost för salvini ciklid

Salvinicikliden är lätt att mata och accepterar de flesta sorters mat man kan ge dem, inklusive pellets och annan torkad mat. De skall dock ges en varierad kost bestående av både pellets och frusen mat. Jag rekommenderar att man ger sin Salviniciklid pellets, räkor, och olika sorters frusen mat.

Odla Salvini ciklider

Salviniciklider är förhållandevis enkla att odla i akvarium och kan odlas både i sällskapsakvarium och separata akvarium. De är bra föräldrar men om du låter dem leka i ett sällskapsakvarium vill du kanske fånga in några yngel och driva upp dem i ett separat akvarium för säkerhets skull.

Salvinicikliden är tämligen lätt att könsbestämma. Hanens fenor är längre och spetsigare, och honan har en fläck på mitten av sin ryggfena och en prick på den nedre delen av gällocket. Honor brukar också ha mera rött på magen, men det är inte ett pålitligt sätt att könsbestämma salviniciklider.

äggen läggs på en flat yta och vaktas av båda föräldrarna. äggen kläcks vanligen efter cirka 5 dygn och ynglen är frisimmande några dygn senare. Salvini ciklid yngel kan matas med nykläckt artemia så snart de är frisimmande.

Besläktade artiklar

Odla Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) - Information om hur man odlar Blå eldbuksciklid (Thorichthys aureum) i akvarium.
Zebraciklid - Information om hur man sköter om och odlar zebraciklider i akvarium.
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider.
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider.
Parachromis motaguensis - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis motaguensis i akvarium.
Jack Dempsey Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Jack Dempsey i akvarium.
Jaguarciklid - Information om hur man sköter och odlar jaguarciklid i akvariet.
Att odla Tigerciklid (Archocentrus spilurus) - Information om hur man odlar Archocentrus spilurus (Tigerciklid).
Parachromis managuense - Jaguarciklid - Information om hur man sköter om och odlar Parachromis managuensis (jaguarciklid) i akvarium.
Red Devil ciklider - Information om hur man håller och odlar Red Devil ciklider.
Sajica Ciklid - En artikel om ovanligt lekbeteende hos vildfångade A. sajica.
Texasciklid - Information om hur man sköter och odlar texasciklider.
Dovii ciklid / Vargciklid - Information om hur man håller och odlar Dovii ciklid.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Salvini Ciklid