Sydamerikanska ciklider
Sydamerikanska ciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Sydamerikanska ciklider

Den sydamerikanska kontinenten är hem åt minst 450 kända ciklidarter men endast drygt 300 av dem har blivit vetenskapligt beskrivna och namngivna. Under tidigt 1900-tal gjordes den senaste kompletta vetenskapliga genomgången av den här ciklidgruppen och det har naturligtvis hänt en hel del sedan dess.

Sydamerikanska ciklider återfinns i en lång rad olika miljöer och ekologiska nischer och ibland kan det vara svårt att tro på att alla dessa fiskar faktiskt är förhållandevis nära släkt med varandra. De minsta sydamerikanska cikliderna blir inte större än 3 cm medan de allra största kan nå en längd på över 60 cm. De flesta sydamerikanska ciklider är opportunistiska karnivorer, men det finns också arter som lever av plankton och växter.

En av de mest välkända sydamerikanska cikliderna är Pterophyllum scalare som på svenska brukar kallas Skalar. Denna ciklid lever i långsamt flytande strömmar och floder där vattnet är mjukt och surt. Om du har Skalar i ditt akvarium bör pH-värdet ligga på 6.5-6.9 och dH-värdet på 0.6-1.2. Vatten med höga halter organiskt avfall kan lätt för en Skalar att tappa aptiten och tillräcklig filtration kombinerat med vattenbyten är därför viktigt. Undvik att klämma in för mycket fisk i akvariet, särskilt om arterna producerar mycket avfall, och ge inte fiskarna mer mat än vad de äter upp inom några minuter eftersom överbliven mat lätt orsakar dålig vattenkvalitet. En Skalar som inte äter ordentligt blir svag och risken för sjukdomar ökar markant. När det gäller parasitangrepp är Skalaren tålig jämför med många andra tropiska fiskar, men om den hålls i ett akvarium med höga halter organiskt avfall kan stressen göra att den drabbas av vitapricksjukan och exophthalmia (utstående ögon). Det samma gäller Skalarer som hålls i olämplig temperatur och vattenkemi, samt om akvariet är för kalt och saknar gömställen.

Ett annat exempel på välkända ciklider som härstammar från Sydamerika är gäddcikliderna. Gäddciklider brukar inte rekommenderas till nybörjarakvarister, men för den mer erfarna akvaristen som är intresserad av rovciklider är de ett bra val. Gäddciklider är aktiva jägare och har den typiska långsmala kropp som är vanlig hos rovfiskar. Munnen är bred och framskjuten. Gäddciklider brukar spendera större delen av sin tid bakom stenar, sjunkna trädstammar och andra liknande platser där de kan lurpassa på lämpliga bytesdjur. De vill därför ha sådana gömställen i akvariet. Gäddciklider tillhör släktet Crenicichla och förekommer i många olika storlekar. De allra minsta dvärgarterna växer sig inte större än 7.5-10 cm medan de allra största gäddcikliderna kan bli 45-60 cm långa. Mediumstora gäddciklider ligger normalt runt 15-25 cm. Gäddcikliderna har fått ett ganska dåligt rykte eftersom många har skaffat dem utan att sätta sig in i vilken sorts fisk det här egentligen är. Gäddciklider äR aggressiva och man bör inte skaffa dem om man inte är intresserad av att lära sig om hur man hanterar aggressiva fiskar. Dessutom gillar gäddciklider att flytta runt akvarieinredningen så du bör ha detta i åtanke när du sätter upp akvariet. Gäddciklider ska inte kombineras med fiskar som är mindre än de själva såvida du inte tycker att det är okej att gäddcikliderna förr eller senare äter upp sina akvariekamrater.

Ett tredje exempel på en välkänd sydamerikansk ciklid är den charmiga Oskar cikliden. Oskar är populär bland akvarister med lite större akvarium. Det vetenskapliga namnet på denna sydamerikanska ciklid är Astronotus ocellatus och den hör hemma i svagt surt vatten i Amazonfloden och dess tillflöden i Paraguay och Brasilien. Du bör hålla pH-värdet i akvariet mellan pH 6.5 och 7.0 och vattnet bör vara mjukt eller bara en gnutta hårt. Den rekommenderade vattentemperaturen är 20-26 degrees C. Oskar är en intelligent och nyfiken fisk och den kan bli så uttråkad att den blir deprimerad och svag i ett alltför kalt och tråkigt akvarium. Om din Oskar verkar understimulerad kan en ny leksak att undersöka ofta få den på bra humör igen, t ex en boll eller någonting som sprutar bubblor.

Syd Amerikanska Ciklid artiklar

Altumskalar - Information om Altumskalaren och dess skötsel.
Scalarens historia och utveckling - Information om fiskens historia.
Chokladciklid / Hypselecara temporalis - Information om hur man håller och odlar Chokladciklid / Hypselecara temporalis.
Odla Parachromis - Information om hur man odlar Parachromis arter.
Odla Oskar Ciklider - Information om hur man sköter om och odlar Oskar i akvarium.
Cichla - Information om ciklider från släktet Cichla och hur man håller dem i akvarium.
Odla Cichla - Information om hur man odlar ciklider från släktet Cichla i akvarium.
Crenicichla - Information om hur man sköter om ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Odla Crenicichla / Gäddciklider - Information om hur man odlar ciklider från släktet Crenicichla i akvarium.
Crenicichla sp. "Pacaya" - Information om hur man håller och odlar Crenicichla sp.'Pacaya' i akvarium.
Olika sorters Crenicichla - Information om olika sorters ciklider i släktet Crenicichla.
Matning av gäddciklider - Hur, hur ofta, och med vad man kan mata gäddciklider. - Crenicichla -
Guldsömsciklid - Ingående information om hur man sköter om och odlar Guldsömcichlid (Aequidens rivulatus).breeding.
Introduktion till gäddciklider - En introduktion till hur man sköter gäddciklider i akvarium.
Skötselråd för scalar - Information om hur man sköter scalarer i akvarium.
Hålla Parachromis i akvarium - Information om hur man sköter om Parachromis arter i akvarium.
Nyckelhålsciklid - Detaljerad information om hur man sköter om och odlar nyckelhålsciklid i akvarium.
Sydamerikanska dvärgciklider - Information om hur man sköter om sydamerikanska dvärgciklider i akvarium.
Oskar fisk - En introduktion till oskar.
Bandade Gäddciklider i Saxatilis-gruppen - Information om gäddciklider i Saxatilis gruppen.
Dicrossus maculatus / Spadstjärtad schackbrädesciklid - Information om hur man sköter om och odlar Dicrossus maculatus (Spadstjärtad schackbrädesciklid) i akvarium.
Satanoperca daemon / Demonciklid - Information om hur man sköter om och odlar Satanoperca daemon (Demonciklid) i akvarium.© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Sydamerikanska ciklider