Ansvarsfull djurhållning
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Ansvarsfull djurhållning

I den här avdelningen kan du hitta artiklar om ansvarsfull akvariehållning och olika miljöfrågor med anknytning till akvariehobbyn. Vi strävar efter att inkludera artiklar om ämnen som såsom problem inom akvariehandeln, djurhållningsrelaterade frågor, främmande arter som rubbar ekosystem, odlingsprogram för hotade arter, överfiskning, olämpliga fångstmetoder, hur akvarister kan påverka miljön på gott och ont, samt hur vi som akvarister kan undvika att handla med vildfångade utrotningshotade arter.

Många ämnen som avhandlas i den här avdelningen är kontroversiella och det finns många olika åsikter, både bland forskare och hobbyakvarister. Dessutom händer det ofta att olika experter kommer fram till olika svar på samma fråga. Om du inte håller med någon av artiklarna eller om du har mer att tillföra diskussionen är du välkommen att göra din röst hörd i forumet. Det kan till exempel gälla ny information eller olika aspekter av frågan som inte tagits upp i själva artikeln. Tveka inte heller att kontakta oss om du vill skriva en egen artikel till den här avdelningen.

Ett exempel på en miljöfråga som är av vikt för akvarister är överfiskningen och användandet av olämpliga fångstmetoder. Vissa fiskarter har skattats så hårt för att tillfredställa akvariehandeln att de nästan är utrotade i det vilda. Ett annat problem av intresse för akvarister är det faktum att akvariehobbyn stundtals lastas för olika arters nedgång när ökad bebyggelse och habitatförstörelse egentligen är de främsta orsakerna. Detta har till exempel skett med Epalzeorhynchos bicolour, en fisk som i Sverige känd under namnet eldstjärt. När arten plötsligt började försvinna från delar av Thailand utgick många ifrån att det berodde på akvariehobbyn eftersom det här är en mycket populär akvariefisk. Senare forskning visade dock att de troligaste faktorerna bakom deras försvinnande istället var förändring av deras habitat, dammbyggnationer, och den utdikning som skett av våtmarker. Detta visar på att vi inte ska vara för snabba med våra slutsatser. Detta gäller givetvis i båda riktningarna, och man kan aldrig utgå ifrån att akvariehandeln är oskyldig bara för att ett område utsatts för habitatförändringar. Dessutom bör vi ta vårt ansvar som akvarister och fundera på om vi verkligen bör köpa vildfångad fisk från områden där arten redan har stora problem på grund av habitatförstörelse. (Situationen är givetvis annorlunda för de akvarister som deltar i officiella odlingsprogram där syftet är att rädda arter från utrotning genom att odla dem i fångenskap.)

Djurplågeri är ett annat område som vi kommer att ta upp i den här avdelningen. även här går åsikterna vitt isär, och många tycker till exempel att det är konstigt att någon kan bry sig om hur en fisk mår i ett akvarium samtidigt som han eller hon inte har något emot att steka upp ett par fiskpinnar till lunch. Många akvarister utvecklar dock starka band till sina fiskar och känner att det är deras ansvar att ge dem ett så bra liv som möjligt nu när de ryckt dem ur deras naturliga miljö. En akvarist kan till exempel välja att inte hålla betta i en pytteliten skål utan några dekorationer eftersom bettafiskar vill ha mer utrymme än så och någonstans att gömma sig i akvariet. Man kan också som akvarist välja att inte stödja handeln med fisk som fått färg injicerad under huden eftersom infärgningsprocessen är mycket plågsam för fiskarna. Fisk som färgats på det här viset är inte vanlig i Sverige, men man kan stöta på det när man beställer fisk från andra länder.

Artiklar om akvaristens ansvar

Ormhuvudfisk och miljön - Information om den effekt ormhuvudsfiskar kan ha på ekosystem.
Hybrider - En artikel om problemen med fisk hybrider.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Ansvarsfull djurhållning