Problemet med hybrider Clownfish breeding
Problemet med hybrider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Problemet med hybrider

Vad är en hybrid?

Inom biologin kan termen hybrid ha två olika betydelser.

Hybridisering mellan olika arter
När en art blir befruktad av en annan art är resultatet en hybrid. Hybrider mellan arter som tillhör olika släkten kallas på engelska för ”intergeneric hybrids”, medan hybrider mellan arter som tillhör olika släkten kallas ”interspecific hybrids” eller ”crosses”, dvs korsningar. Hybrider mellan olika underarter kallas ”intra-specific hybrids”. Det är mycket svårt för arter som tillhör olika familjer att fortplanta sig med varandra, men det är inte omöjligt och när det sker kallas resultatet ”interfamilial hybrid”.

Populationshybrider, rashybrider och kultivarhybrider
Den andra typen av hybrider är de som uppstår när olika populationer, raser eller kultivarer korsas inom samma art. Denna typ av hybrider är ofta resultatet av medvetet avelsarbete där avsikten är att kombinera olika eftersträvansvärda egenskaper. Hybriderna som uppstår är inte egentliga hybrider i biologisk mening eftersom det aldrig sker någon korsning utanför arten, men de brukar ändå kallas hybrider. 

Varför skapas hybrider?

Hybrider kan skapas av många olika anledningar och hybridisering sker i naturen också, utan människans inblandning. Inom akvariehobbyn är hybrider ofta ett resultat av att en akvarist har kombinerat närbesläktade arter i akvariet utan att bry sig om risken för hybridisering. Hybridisering kan också vara oavsiktlig eftersom de kan vara mycket svårt att skilja vissa arter från varandra. Särskilt kamouflagefärgade honor från olika närbesläktade arter kan vara i princip omöjliga att skilja från varandra. När inte ens fiskhanarna kan se skillnad förstår man hur svårt det är för akvaristen att göra det. 

Det finns också akvarister som medvetet skapar hybrider eftersom de vill skapa fisk som är mer attraktiv på akvariemarknaden, t ex fiskar med iögonfallande färger och mönster eller frapperande fenor. I många fall säljs dessa öppet som hybrider, men det finns också oärliga akvarister som försöker hävda att fiskarna är nya okända arter eller en nyupptäckt mutation av en av föräldraarterna.

Sist men inte minst kan hybrider uppstå när en akvarist extremt gärna vill odla en viss fiskart men inte lyckas uppbringa en lämplig partner av samma art åt sin fisk. I en sådan situation finns det akvarister som frestas att prova med närbesläktade arter istället.

Vad är problemet med hybrider?

Idag är många fiskarter utrotningshotade i det vilda och att hålla dem vid liv i akvarium kan hjälpa till att bevara dem för framtiden. Detta bör naturligtvis kombineras med kraftfulla åtgärder för att bevara deras naturliga miljöer, men tills detta sker kan odling i fångenskap användas för att förhindra arten från att helt försvinna. Redan idag är det många afrikanska ciklider vars överlevnad helt beror på engagerade akvarister eftersom de har utrotats från naturen. Med detta i åtanke är det lätt att se varför hybridisering kan utgöra ett problem. Om vi har en ovanlig afrikansk ciklid och låter den föröka sig med en annan art hjälper vi inte till att bevara den utrotningshotade arten.

Situationen blir än mer problematisk när akvarister säljer hybrider som icke-hybrider. Säg till exempel att du vill hjälpa till i arbetet med att bevara en speciell afrikansk ciklid genom att lägga tid och energi på att odla den i akvarium. Om någon säljer dig en hybrid, och hävdar att det inte alls är en hybrid, kommer du slösa bort mycket tid och energi på att avla med fel fisk, och du riskerar också att spä ut genpoolen för den utrotningshotade arten genom att korsa den med hybriden. För eller senare, t ex i nästa generation eller näst-nästa generation, kommer du att få fiskar som inte alls ser ut som den afrikanska ciklidart du trodde att du hjälpte till att bevara. Det finns folk som tror att alla hybrider är sterila, men det är väldigt långt från sanningen, särskilt när det gäller fisk. 

Ett annat problem har att göra med de regler och förordningar som finns när det gäller insamling och import av levande fisk. När en art bedöms vara utrotningshotade i naturen är det vanligt att förbjuda insamling och försäljning av den. Detta eftersom man vill se till att de få exemplar som finns kvar i naturen skyddas från att ryckas från sin naturliga miljö. När ett förbud väl har införts måste akvariehobbyn nöja sig med de exemplar som redan har samlats in. Att använda denna begränsade grupp fiskar för hybridisering är naturligtvis inte önskvärt.  

även fisk som inte är utrotningshotad i naturen kan vara svår att få tag på eftersom ditt land eller stat kan ha ett förbud mot arten. Australien är t ex mycket strikt när det gäller import av främmande arter eftersom Australien har haft sådana enorma problem med främmande arter som stört Australiens känsliga ekosystem. Precis som i situationen ovan måste akvariehobbyn då nöja sig med de exemplar som redan förts in i landet eller staten och om man använder dessa exemplar för att skapa hybrider kan det leda till att arten helt försvinner från akvariehobbyn i området.

Olika populationer

Olika populationer av samma art kan vara mycket olika. Detta kan t ex ses hos Malawiciklider där två populationer av samma art kan se mycket olika ut trots att de lever bara några hundra meter från varandra. Om vi vill bevara dessa skillnader måste vi undvika att olika populationer blandas i akvariet. Det är därför önskvärt att akvarister enbart korsar fisk som kommer från samma population.   

Vad kan jag göra?

  • Håll inte närbesläktade arter i samma akvarium.
  • Håll inte olika distinkta populationer av samma art tillsammans.
  • Försök ta reda på dina fiskars härkomst innan du odlar dem. Detta är extra viktigt när det gäller sällsynta fiskarter. Att jämföra fisken med bilder och beskrivningar är alltid en god idé. Var inte rädd för att be andra erfarna akvarister om råd innan du låter dina fiskar leka.
  • Var misstänksam när ”nya” fiskarter plötsligt dyker upp på marknaden, de kan vara hybrider som någon försöker sälja under falsk flagg. Det samma gäller förbjudna arter som smugglats in, akvarister kan använda dem för att skapa hybrider som liknar den insmugglade arten och försöka sälja dem till akvarister som är villiga att köpa illegalt importerad fisk.

  Besläktade artiklar

  Akvarium med afrikanska ciklider och växter - En introduktion till hur man kan hålla ciklider och växter från olika delar av Afrika i akvarium.
  En introduktion till ciklider - En kort introduktion till ciklider för nybörjare
  Röd papegojciklid - Information om hur man håller och odlar röd papegojciklid i akvarium. .
  Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider..
  Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider..
  Hur man köper friska ciklider - Information om hur man köper friska ciklider. Att köpa friska fiskar minskar risken för sjukdom och andra problem i akvariet. .
  Ciklidernas evolution - Information om ciklidernas evolution..
  Ditt första ciklidakvarium - Råd och tips för den som vill sätta upp sitt första ciklidakvarium, inklusive förslag på lämpliga artkombinationer för nybörjare. .


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Problemet med hybrider