Ciklidernas evolution Clownfish breeding
Ciklidernas evolution
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Ciklidernas evolution

Tanganyikasjön är berömd för den extremt rika förekomsten av olika ciklidarter. Många av dem är endemiska och kan inte hittas någon annan stans i världen, inte ens i närliggande sjöar och vattendrag. Det är sant att flera andra sjöar i den östafrikanska gravsänkan är hem åt fler vetenskapligt beskrivna ciklidarter än Tanganyikasjön, men det är i Tanganyikasjön vi hittar den mest specialiserade och varierade samlingen ciklider. över 95 % av de vetenskapligt beskrivna cikliderna i Tanganyikasjön är endemiska och lever bara där. Anledningen bakom denna höga grad av specialisering är en lång rad samverkande faktorer och vi kan lära oss mycket om hur evolution fungerar genom att studera situationen i Tanganyikasjön.

Tanganyikasjön är en mycket gammal sjö – den bildades av tektoniska rörelser för cirka 20 miljoner år sedan – och cikliderna har därför haft gott om tid på sig att utvecklas till olika arter. Miljön i Tanganyikasjön är också mycket stabil, och har varit det i flera miljoner år, vilket ger oss en chans att studera resultatet av flera miljoner års oavbruten evolution. Detta skiljer Tanganyikasjön från många av världens övriga berömda sötvattenssjöar. Viktoriasjön, vilken är Afrikas största sjö, är till exempel bara 400 000 år gammal och har torkat ut helt inte mindre än tre gånger under sin förhållandevis korta historia. Viktoriasjön var helt uttorkad så pass nyligen som för 14800 år sedan, så de vattenlevande organismerna i sjön har inte funnits där särskilt länge. Huvudanledningen bakom denna instabilitet är att Viktoriasjön har en stor yta samtidigt som den inte är särskilt djup. Den djupaste punkten sträcker sig bara 84 meter ned och medeldjupet är bara 40 meter. Tanganyikasjön å sin sida är en smal sjö med en liten yta och den djupaste punkten sträcker sig 1470 meter ned. Detta gör Tanganyikasjön mycket stabilare och sjön påverkas inte lika lätt av klimatförändringar.  

Under miljoner av år har cikliderna i Tanganyikasjön utvecklats i olika riktningar och gradvis blivit mer och mer specialiserade, och resultatet är en myriad olika arter. Det är inte ovanligt att en ciklidart i Tanganyikasjön är anpassad för ett liv i en mycket avgränsad miljö och en ciklid som lever bara några hundra meter bort kan ha utvecklats till en helt annan art. Det är också vanligt att cikliderna inom en viss art uppvisar en stor samling färgvariationer vilka varierar mellan de olika geografiska populationerna – ett faktum som föga förvånande är mycket uppskattat av akvarister.

Tanganyikasjön är ett förhållandevis stängt system och detta påverkar fiskfaunan på minst två olika sätt. Till att börja med att har det skapat en situation där en majoritet av arterna härstammar från samma anfader, en art som lyckades ta sig in i sjön för miljoner år sedan. Vidare har instängdheten lett till en extremt hög grad av endemiska arter. När en ny art utvecklas i Tanganyikasjön är det mycket svårt för den att sprida sig till andra sjöar och vattendrag. En stor andel av ciklidarterna i sjön är därför endemiska.

över 200 ciklidarter i Tanganyikasjön har beskrivits vetenskapligt och fiskexperter misstänker att antalet kommer att öka dramatiskt så fort sjön blir mer noggrant utforskad av forskare. Idag hittas och beskrivs flera nya arter varje år, trots att stora delar av de habitat som befinner sig längs Tanzanias och Kongos kuster inte alls är noggrant utforskade. Om forskare fick chansen att gå igenom Tanzanias och Kongos kuster mer systematiskt skulle antalet nya fynd per år troligen öka dramatiskt. Ny teknik kan också hjälpa oss få reda på mer om situationen i Tanganyikasjön, t ex avancerad fiskeutrustning som kan användas för att undersöka de djupare delarna av sjön.

Tyvärr kan miljöproblem, såsom föroreningar, utfiskning, och introduktionen av främmande arter, göra så att endemiska ciklidarter utrotas innan vi ens har en chans att hitta dem och beskriva dem vetenskapligt. Många fiskarter i den östafrikanska gravsänkan är hotade utan att vi ens känner till dem. Tid, pengar och ansträngningar måste därför fokuseras på miljövård – att bara samla in, beskriva och undersöka faunan är inte tillräckligt. 

Besläktade artiklar

Akvarium med afrikanska ciklider och växter - En introduktion till hur man kan hålla ciklider och växter från olika delar av Afrika i akvarium.
En introduktion till ciklider - En kort introduktion till ciklider för nybörjare
Röd papegojciklid - Information om hur man håller och odlar röd papegojciklid i akvarium. .
Odla Flowerhorn ciklider - Information om hur man odlar flowerhorn ciklider..
Flowerhorn ciklider - Information om Flowerhorn ciklider..
Hur man köper friska ciklider - Information om hur man köper friska ciklider. Att köpa friska fiskar minskar risken för sjukdom och andra problem i akvariet. .
Problemet med hybrider - Information om de problem som kan orsakas av hybridisering .
Ditt första ciklidakvarium - Råd och tips för den som vill sätta upp sitt första ciklidakvarium, inklusive förslag på lämpliga artkombinationer för nybörjare. .


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Ciklidernas evolution