Viktoriaciklider type of african cichlid
Viktoriaciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Viktoriaciklider

Viktoriasjön är en av de stora sjöarna i den östafrikanska riftregionen och precis som de övriga sjöarna är Viktoriasjön känd för sitt rika djurliv. Viktoriasjön stavas antingen Viktoriasjön eller Victoriasjön på svenska, och cikliderna som härstammar från sjön kallas följaktligen för både viktoriaciklider och victoriaciklider. Viktoriasjön är även känd som Victoria Nyanza.

Ciklider är mycket vanliga i Viktoriasjön och en stor del av ciklidarterna är endemiska, det vill säga återfinns inte någon annan stans i världen (såvida de inte flyttats dit av människan). Ciklider har anpassat sig till i princip alla miljöer i Viktoriasjön och arterna uppvisar vitt skilda beteenden och utseenden. Om du vill hålla viktoriaciklider är det viktigt att du skaffar information om just de arter du är intresserad av eftersom olika arter har vitt skilda behov. Var i sjön arten lever spelar stor roll för vad den behöver i akvariet. Vissa arter passar till exempel bäst i akvarium dekorerade med stenar och grottor eftersom de härstammar från Viktoriasjöns steniga kust, medan andra arter föredrar stora öppna ytor eller en sandbotten fylld av övergivna snäckskal.   

Uppskattningar pekar på att det finns minst 200 olika ciklidarter i Viktoriasjön och många experter är övertygade om att ännu fler arter skulle hittas om sjön utforskades mer av vetenskapen. Tyvärr riskerar många arter att dö ut innan de hinner bli beskrivna eftersom Viktoriasjön drabbats av en lång rad miljöproblem. Några av de största hoten för viktoriacikliderna är idag föroreningar, utfiskning och introduktionen av nya arter som stör ekosystemet.

Oavsett vilken del av Viktoriasjön som ciklidarter kommer ifrån uppskattar de i stort sett samma vattenkemi i akvariet. Viktoriasjön innehåller en hög andel lösta mineraler från den kringliggande regionen och vattnet är därför mycket hårt. Om ditt kranvatten är mjukt kan du behöva öka hårdheten för att dina viktoriaciklider ska trivas. Du kan tillexempel köpa en så kallad buffer från en djuraffär eller använda naturliga dekorationer som koraller, kalksten, snäckskal och annat som kommer att öka hårdheten genom att släppa ifrån sig mineraler. Vattnet i Viktoriasjön är basiskt och pH-värdet i akvariet bör ligga mellan pH 7.2 och 8.6.

Eftersom Viktoriasjön är en mycket stor sjö förhindrar den enorma vattenmassan snabba förändringar av vattentemperatur, vattenkemi och så vidare, ungefär som i havet. Ciklider från Viktoriasjön kan anpassa sig till nya förhållanden men man bör se till att förändringen är långsam och gradvis. Det är till exempel aldrig bra att låta pH-värdet i akvariet svänga fram och tillbaka mellan 7.2 och 8.6 trots att det tekniskt sett är inom den rekommenderade intervallen. Vattentemperaturen bör också hållas stabil inom intervallet 23-25,5 grader C.  

Vissa viktoriaciklider har framgångsrikt odlats i akvarium och andra inte. Om du vill göra ett försöka kan du till exempel skaffa Astatotilapia brownie eftersom den är en av de enklare arterna. Astatotilapia brownie är endemisk till Viktoriasjön och kan alltså inte hittas naturligt någon annan stans i världen. Den blir inte längre än 12 cm och det är därför inte särskilt svårt att ge den ett akvarium där den får gott om plats att leka på. Tidigare brukade den här arten heta Haplochromis brownie en del akvarister kallar den fortfarande för haplociklid. En annan viktoriaciklid som odlats i akvarium är Neochromis rufocaudalis. Om du vill odla den här arten bör du hålla en hane med minst tre honor, gärna fler. Hanen trakasserar honorna under lekperioden och det är bra om aggressionerna sprids över så många honor som möjligt.

Lake Viktoria Ciklid artiklar

Christmas Fulu, Xystichromis (Haplochromis) phytophagus - Viktoriacikliden Xystichromis phytophagus är enkel att hålla, mata och odla i akvarium, men arten är utrotningshotad i det vilda.
Odla Xystichromis nubilus - Odling av den aggressiva Xystichromis nubilus cikliden från Viktoriasjön.
Odling av viktoriaciklider - Information om hur man odlar viktoriaciklider i akvarium.
Att hålla viktoriaciklider - Information om hur man håller och odlar viktoriaciklider i akvarium.
Lake Victoria - Information about Lake Victoria
Problem i Viktoriasjön - Information om de problem som omger Viktoriasjön i Afrika.
Nilabborre - Information om nilabborren
Miljöproblem i Viktoriasjön - Utförlig artikel om den nuvarande situationen i Viktorisjön, de problem den står inför och de goda nyheter som finns.a.

© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Viktoriaciklider