Koraller fish food feeding your fish
Koraller
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Koraller

Koraller är en vacker och fascinerande del av ett saltvattensakvarium och de kan också ha en välgörande effekt på det lilla ekosystem som finns i ett välfungerande saltvattensakvarium. I den här delen av artikelbiblioteket kan du hitta information om olika sorters koraller och vad de behöver för att må bra i akvariet. Koraller är mer komplicerade att sköta om än de flesta vanliga saltvattensfiskar och kan till exempel kräva avancerade vattenströmmar, extra starkt ljus och extremt god vattenkvalitet. Många koraller kan inte själva göra sig av med sina restprodukter och i ett akvarium utan invecklade vattenströmmar kan korallerna gradvis täckas av restprodukter tills det så småningom dödar dem. Att ha en stark ström som rör sig i enbart en riktning är sällan tillräckligt.

Många tror att koraller enbart lever i tropiska vatten men sanningen är att koraller återfinns över hela världen, till och med runt polerna. Revbyggande koraller lever dock bara i varma substropiska och tropiska vatten i Stilla havet, Indiska oceanen och västra Atlanten. De kan normalt sett bara leva mellan latituderna 30 grader norr och 30 grader söder. Vattentemperaturen måste ligga mellan 20-28 grader C oavsett om de revbyggande korallerna bor i havet eller i ditt akvarium. Revbyggande koraller föredrar att växa på förhållandevis grunda platser där mycket solljus kan nå dem och man hittar dem därför sällan djupare än 45 meter ned. Anledningen till att den här sortens koraller behöver så mycket solljus är att de lever i symbios med alger som utför fotosyntes. Det finns dock många koraller som klarar sig helt utan direkt solljus, men de är inte revbyggande. Koraller som inte bygger rev kan leva på enorma djup och har hittats så långt ned som 6000 meter under ytan.

Som nämnts ovan behöver korallerna starka och varierade strömmar för att må bra. Forskare har upptäckt att ett revs utveckling är betydligt större och snabbare där revet påverkas av stark och varierad vattenrörelse. Vågor, brytningar och strömmar för med sig syre till revet samtidigt som vattenrörelserna bär med sig mat år korallerna. Strömmar är också nödvändiga för att koraller ska kunna fortplanta sig och sprida sig till nya platser. Utan vattenrörelser kan korallerna också bli täckta av restprodukter och sediment.   

Revbyggande koraller behöver någon form av hårt underlag att växa på, t ex gamla korallskelett eller en undervattensklippa. De är också förtjusta i att kolonisera objekt skapade av mänsklig hand såsom sjunka skepp och störtade flygplan. Korallen använder kalcium från vattnet för att bygga sig ett yttre skelett som sitter fast på den hårda ytan. För att den här processen ska kunna äga rum måste vattnet vara salt och tillräckligt varmt, samtidigt som halterna av koldioxid i vattnet måste vara mycket låga. Detta är viktigt att tänka på om du vill hålla revbyggande koraller i ditt akvarium. I det vilda återfinns den här sortens miljö framförallt i grunda vatten och det är en av flera anledningar till att revbyggande koraller inte kan leva hur djupt som helst. Som nämnts tidigare behöver revbyggande koraller också starkt ljus i stora mängder.

Korall artiklar:

Koraller för akvariebruk - En introduktion om hur man håller koraller i akvarium.
Svart korall - Information om svart korall.
Fiji levande sten - En artikel om levande sten från området kring Fiji.
Sköta och föröka koraller - En artikel om hur man håller och sköter koraller i akvarium.
Läderkoraller - Information om läderkoraller


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Koraller