Fiji levande sten fiji live coral korall från fiji
Fiji levande sten
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Fiji levande sten

Levande sten är en inte en term för levande stenar. Termen åsyftar istället en stor grupp makro och mikroskopiska livsformer som lever på och i stenen.  Stenen i sig är gjord av skelettet från döda koraller och består till stor del av kalk. Det finns ett flertal olika sorterslevande sten tillgängliga på marknaden. Termen rev sten avser sten som har lossnat från utkanten av korallrev och sedan samlats ihop. Olika mikroorganismer fäster sig på dessa stenar över tid. Rev stenar eller levande stenar kallas på engelska ofta reef rocks, live rock, rubble rock eller live rock. Fiji live rock kommer som namnet antyder från korallrev kring Fiji öarna. Många bybor på Fiji livnär sig genom att samla dessa stenar och andra organismer för akvarienäringen och ön är en stor exportör av levande akvarieprodukter. Exporten av dessa stenar ökar fortfarande och har vuxit 12-35% under de senaste  åren.

Levande sten från Fiji öarna är oftast rosaaktiga i färgen. Färgen beror på en alg som bor i djupare vatten kring dessa rev. Denna typ av levande sten är i första hand lämplig för att använda som bas i ett rev akvarium. Den skapar lämpliga hem för fiskar, ryggradslösa djur och koraller. Levande sten av denna typ kan också kraftigt bidra till ett akvariums filtrering.  Att använda levande stenar, från Fiji eller någon annanstans introducerar en stor mängd olika bakterier, ryggradslösa djur och alger till ett akvarium som kan påverka vattenkvalitet och vattenkemi. Detta beror till stor del på att tillsatsen av mikroorganismer kommer påverka mängden nitrat och nitrit i vattnet. Endast förbered levande sten skall användas i akvarium. Förbered levande sten har renats från skadliga bakterier och alger. Levande sten lukter mycket illa om den inte förvaras på rätt sätt.

Fiji live rock samlas som tidigare utryckt upp kring rev ring Fiji öarna. Detta kan dock avse ett ganska stort område som även inkluderar Indonesien, Tonga öarna och nambu. Levande stenar från dessa områden är kända att ha några av de för akvarium bästa samlingar av alger i dem. Små kolonier av andra djur och växter kan även följa med dessa stenar. Denna typ av levande stenar är inte solida och har en stor mängd hålligheter, porer och andra gömställen i sig.  Akvarister tycker ofta mycket bra om dessa levande stenar just pga. dessa hålligheter och alla de djur som kan ha gömt sig där och följa med de stenar man köper. Levande stenar från detta område är vanligen lite dyrare än andra typer av levande stenar. De faktum att de är mer porösa gör dock att de tar upp mer plats och att man behöver mindre levande stenar i sitt akvarium. ( ett kilo Fiji live rock tar upp mer plats än ett kilo av en mindre porös sten.)

Levande stenar från Fiji kan vara av mycket olika kvalitet beroende på hur de hanterades under fraktning och hur de samlade in. Kvaliteten på vatten importören använder kan också påverka kvaliteten på stenarna. Kyla och starkt solljus kan tex. skada dessa stenar alvarligt genom att döda nästintill alla livsformer som lever på dem.  Hur stor nytta dessa stenar gör i ditt akvarium beror på hur du placerar den i ditt akvarium. Man skall beakta stenens naturliga position när man placerar den. Om ryggradslösa djur har fäst sig på ett speciellt sätt inne i stenen bör man placera stenen så dessa djur även i fortsättningen sitter åt samma håll för at dessa djur skall trivas optimalt.  Det är en bra ide att tvätta stenarna innan du placerar dem i akvariet. Detta ökar stenarnas effektivitet och minskar den mängden organismer på dem som dör. Man kan tvätta stenarna genom att försiktigt skölja dem i saltvatten.  När de levande stenarna placerat i akvariet är det viktigt att tvätta rent all svart områden som kan uppstå. De svarta fläckarna är döende mikroorganismer som behöver tas bort omedelbart för att undvika försämrad vattenkvalitet. Det är viktigt att stenarna placeras så att god cirkulation tillåts. Placera stenarna så att vatten och små djur kan passera mellan dem. Om stenarna inte placeras på detta sett kommer de inte kunna uppfylla sitt syfte och en stor del av mikroorganismerna kommer att dö.  Filtrering och cirkulation skall vara på plats i akvariet och påslagna när man placerar den levande stenen. (kom ihåg det är "levande sten") En protein skimmer är också en bra ide.  Man bör cykla akvariet i 2-3 veckor efter man har introducerat den levande stenen innan man tillsätter fisk och andra djur.


Besläktade artiklar:

Koraller för akvariebruk - En introduktion om hur man håller koraller i akvarium.
Svart korall - Information om svart korall.
Sköta och föröka koraller - En artikel om hur man håller och sköter koraller i akvarium.
Läderkoraller - Information om läderkoraller© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Fiji levande sten