Sköta och föröka koraller reef propagating odla koraller
Sköta och föröka koraller
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Sköta och föröka koraller

Korallrev är en av de allra vackraste marina biotoperna. Ett välskött korallrev med alla de djur som lever på det är ett vackert tillskot till alla saltvattensakvarium. Många fiskar älskar koraller pga. av de många gömställen de erbjuder. Levande koraller hjälper till att få ditt rev akvarium så likt naturen som möjligt.

Topografiskt är koraller och korallrev komplexa skapelses. De har olika områden för olika rev djur beroende på an rad faktorer såsom hur just eller mörkt ett särskilt område är.  Korallers är ryggradslösa djur. De har ingen ryggrad och inga interna ben. Korallrev består primärt av mycket små djur som kallas polyper. Miljoner av dessa små polyper bildar tillsamman det kalkskelett vi kallar koraller och korallrev.  Att sköta och föröka koraller framgångsrikt kräver primärt tre saker: rätt föda, ljus och vattenrörelse. God vattenkvalitet är också viktigt.

Rätt ljus är förmodligen den enskilt viktigaste faktorn när man håller och odlar levande koraller. De flesta rev akvarium innehåller koraller som använder sig av fotosyntes för sin näring och dessa behöver rätt ljus för tillväxt och näring. De flesta symbiotiska koraller använder sig av fotosyntes och erhåller all eller huvuddelen av sin näring från denna process. Ljus skall därför vara en av de första sakerna du beaktar innan du sätter upp ett rev akvarium.  Bestäm vilka koraller du tänker hålla och anpassa belysning därefter. Välj koraller med likartade ljusbehov.

Ett akvariums belysning är bara så bra som vatten kvalitén. Det spelar ingen roll hur välbelyst ditt akvarium är om vatten är grumligt, fullt av avfall, gult eller fult av alger, ljuset kommer inte kunna tränga ner ditt de behövs.  Detta kan undvikas genom att användas sig av protein skimming, ett bra filtrerings system, regelbundna vattenbyten och ozon.  Vattenkvalitén måste hållas hög och stabil.  Om du tänker åka på semester är det viktigt att vidta förebyggande åtgärder för att försäkra sig om hög vattenkvalitet medan man är borta. Snabba förändring av vatten kvalitén och vattenkemi är alltid, även om de är till det bättre, skadliga för dessa känsliga djur. Snabba ändringar kan orsak misskoloration hos korallerna.

Att sköta och föröka koraller kräver att man förstår hur de böt mata och deras närings behov.  Otillräcklig eller felaktig matning leder ofta till plötslig och till synes oförklarlig massdöd bland koraller som innan dess frodats i månader. Felaktig eller bristfällig utfodring är det vanligast misstaket akvarister gör när de håller koraller. De flesta koraller bör utfodras en gång i veckan, om inte dagligen. De viktigaste faktorerna att tänka på när man matar koraller är matens storlek (den måste vara rätt storlek) och att maten är färsk. Den mat man ger till koraller har kort hållbarhets och om den inte är färsk förlorar den viktiga näringsämnen. Fryst och annan paketerad mat håller högst 5-6 månader. Förvara maten i lufttäta behållare.

Födans storlek är som tidigare nämnt mycket viktig om man vill hålla och odla koraller. Koraller accepterar vanligen bara födopartiklar av en viss storlek. De accepterar varken för stora eller för små födodjur.  Man kan vanligtviss se på polypernas storlek vilken storlek de föredrar på sin föda. Stora köttiga polyper kan vanligen tillgodogöra sig stor zooplankton eller om mosat kött/fisk. Små polyper bryr sig ibland inte om större födopartiklar. För dessa koraller är vanligen flyttande korall näring/mat på flaska ett bra alternativ förutsatt att de lagras väl.

Vattengenomströmning är också relativt viktigt om man vill hålla och föröka koraller. De flesta koraller föredrar stark turbulent ström. Ett linjärt flöda kan vara skadligt för sådana koraller. Man måste ändra och deflektera vattenrörelserna för att få en turbulent vattenrörelse i akvariet. Fjäder koraller klarar sig med linjärt vattenflöde. De är anpassad för att leva i snabbt strömmande vatten med ett linjärt vattenflöde.

Att hålla och föröka koraller kan vara mycket givande när korallerna börjar trivas och skapa nya grenar i ditt akvarium. Koraller är svårare att sköta än fisk och ställer extra krav på akvaristen men koraller är mer än värda det tålamod och extra vård de kräver.


Besläktade artiklar:

Koraller för akvariebruk - En introduktion om hur man håller koraller i akvarium.
Svart korall - Information om svart korall.
Fiji levande sten - En artikel om levande sten från området kring Fiji.
Läderkoraller - Information om läderkoraller© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Sköta och föröka koraller