Svart korall hawaii black coral Antipatharians
Svart korall
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Svart korall

Svart korall är en grupp av taggiga koraller som heter Antipatharians på latin. Dessa koraller består precis som andra koraller av en koloni av små djur som kallas polyper. Det är dessa små djur som över tid skapar de formationer som vi vanligtvis kallar koraller. Skeletten (korall) från svarta koraller är vanliga i smycken och är Hawaiis nationalädelsten. Levande koraller är mer ovanliga än de döda skeletten som används i smycken. Antipatharians kan ha ett flertal olika färger och är alltså inte alltid svarta. Det finns totalt ca 150 Antipatharians arter beskrivna idag. 10% av dessa återfinns i vattnen kring Hawaii och det är på Hawaii som en stor del av smycken som innehåller svart korall tillverkas. Insamlandet av koraller till smycke industrin har fått bestånden av dessa arter att krympa och man arbetar därför på att införa stränga regler kring hur och när de skördas. Det bedrivs även forskning för att odla dessa arter i akvarium vilket skulle kunna leda till kommersiell odling av svart koraller för smycke industrin. Framgångsrik odling skulle också kunna göra dessa koraller mer vanliga i akvarium.

Antipatharians koraller har kora cylindriska polyper. Varje polyp har sex tentakler täckta med brännceller. De kan inte dra in deras tentakler.

Antipatharians arter återfinns över hela världen men de flesta arter hör hemma i tropiska och subtropiska vatten. Det finns Antipatharians arter som lever på djup från 1m till 6000 m där inget ljus når dem. De återfinns ofta på mörka platser med stark ström.. Dessa koraller är beroende av strömmen som för plankton till dem som de livnär sig på och som för bort avfall. Det verkar som att det främst är tillgången på lämpliga levnadsplatser som avgör tillväxten inom en Antipatharians population. Antipatharians larver verkar vara känsliga för ljus och föredrar därför mörka platser. Denna teori stöds av att Antipatharians är mycket vanligare på ett större djup än 35m där mindre ljus når dem. Dessa koraller lever inte i symbios med alger som många andra koraller och är därför mer lämpade för djupare vatten. De växer vanligen kring 6 cm per år.

De kan föröka sig både sexuellt och asexuellt. Den sexuella förökning sker genom att korallerna släpper ut ägg och sperma i vattnet där strömmen för dem samman och befruktning sker. Många populationer av koraller leker vanligtviss vid exakt samma tillfälle. De befruktade äggen går därefter igenom flera stadier innan de fäster sig vid ett substrat och bildar en ny koloni. Polypen som bildat en ny koloni delar sig därefter genom asexuell reproduktion och en koloni uppstår på detta sätt. Den sexuella förökningen används med andra ord för att kolonisera nya områden medan den asexuella förökningen används för att kolonin skall växa.

Antipatharians koraller är inte lämpliga för de flesta rev akvarium eftersom de har andra krav än de flesta andra koraller. En sån skillnad är att svart koraller föredrar låg belysning till skillnad från många andra koraller och det faktum att de behöver en jämn tillgång till plankton att livnära sig på. De kan dock vara en trevlig bekantskap för en erfaren korallakvarist som kan mycket om koraller och är beredd att ge dessa koraller den miljö de kräver.  De är endast lämpliga för avancerade akvarister. 

Antipatharians, svarta koraller, återfinns endast sällan i akvariehandeln och bättre information om hur man sköter dem i akvarium kommer säkert komma fram i takt med att dessa koraller blir vanligare.


Besläktade artiklar:

Koraller för akvariebruk - En introduktion om hur man håller koraller i akvarium.
Fiji levande sten - En artikel om levande sten från området kring Fiji.
Sköta och föröka koraller - En artikel om hur man håller och sköter koraller i akvarium.
Läderkoraller - Information om läderkoraller© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Svart korall