Koraller för akvariebruk aquarium reef coral akvarium korall
Koraller för akvariebruk
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Koraller för akvariebruk

Levande koraller för akvarium kan vara svåra att sköta, men tillåter dig att skapa ett otroligt vackert och fascinerande undervattenslandskap i ditt akvarium. Om du inte tidigare har hållit saltvattensakvarium är det dock bäst att börja med ett saltvattenakvarium utan koraller, dvs. med endast fisk eller med fisk och levande sten innan du sätter upp ditt första rev akvarium.

Korallers har i akvarium mycket speciella krav och att hålla ett friskt korall akvarium skiljer sig markant från att hålla ett friskt akvarium med fisk och kräftdjur. Haven är fyllda med en stor mängd olika arter av hårda och mjuka koraller och endast en bråkdel av dessa har framgångsrikt hållits i hobby akvarium.   Det är viktigt att alltid läsa på om de arter du vill hålla så att du vet vilka krav de arterna ställer.

Akvariekoraller är inte bara vackra att titta på dom påverkar även miljön I hela ditt saltvattensakvarium och dedikerade akvarister som håller korall akvarium lyckas skapa intrikata rev ekosystem i sina akvarium.  Koraller fästs oftast vid olika substrat såsom stenar och korall skelett. Koraller kan även planteras på artificiella objekt såsom akvariedekorationer.   I naturen så täcks sjunkna skepp, flygplan och andra objekt snabbt av koraller.

Rev byggande koraller kan endast hållas I tropiska saltvattensakvarium eftersom de återfinns I 20.28 gradigt vatten. Koraller kräver kalcium för att växa och precis som människor använder de sig av det till att bygga sina skelett.  Koraller får det kalcium de behöver från vatten så länge vattnet håller rätt temperatur och salthalt. För höga halter av koldioxid i akvarium kan också inverka på denna process.

Koraller är oftast mycket kräsna när det gäller vattencirkulation, vattenkvalitet och belysning.  Eftersom koraller är mer eller mindre orörliga är de beroende av vatten cirkulation för att föra med sig mat och syre till dem samt föra bort avfalls produkter. För många arter är inte envägs cirkulation nog utan man måste skapa ett system med oregelbundna vattenrörelser. De koraller som kräver oregelbundna vattenrörelser återfinns ofta i områden med invecklade och omväxlande undervattens strömmar i det vilda.

Att utfodra sina koraller på rätt sätt är också mycket viktigt. En stor del av de koraller som dör i akvarium dör till följd av för dålig eller felaktig utfodring. Utfodra dina koraller med lite mat varje dag eller åtminstone några gånger per vecka istället för att ge dem mer mat då och då. Stora polyper kan vanligtvis utfodras med zooplankton med små polyper bäst utfodras med flyttande korall foder.

Många vackra korall arter återfinns I grunt vatten I tropiska regioner. Detta innebär att dessa koraller utsätts för stora mängder solljus.  Många av dessa arter är krävande och om du vill hålla dessa arter i akvarium måste du tillgodose deras mycket stora ljusbehov. Dessa koraller bildar ett symbiotiskt förhållande med fotosyntetiska alger och dör om de inte år tillräckligt ljus för att fotosyntesen skall kunna ske i tillräcklig omfattning.  Dessa koraller återfinns sällan under 46 meters djup. Det finns dock korall arter som lever så djupt som 6000 meter och dessa koraller behöver inte ljus för att överleva.


Besläktade artiklar:

Svart korall - Information om svart korall.
Fiji levande sten - En artikel om levande sten från området kring Fiji.
Sköta och föröka koraller - En artikel om hur man håller och sköter koraller i akvarium.
Läderkoraller - Information om läderkoraller© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Koraller för akvariebruk