Fisk och andra djur för saltvattensakvarium maarine animals saltwater animals
saltvattensfisk
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Fisk och andra djur för saltvattensakvarium

I den här avdelningen hittar du allmän information om hur man tar hand om fisk i ett saltvattensakvarium, samt detaljerade artiklar om hur man sköter och odlar vissa specifika fiskarter. För mer information rekommenderar vi ett besök i avdelningen som heter saltvattensakvarium eftersom där finns generell information som är giltig för många olika sorters saltvattenslevande arter, inte bara marina fiskar. Där finner du även information om hur du kan sätta upp ditt första saltvattensakvarium och viktiga skillnader mellan sötvattensakvaristik och saltvattensakvaristik.

Man brukar dela in saltvattensakvariet i tre huvudgrupper, fast vissa specifika och ovanliga akvarier som till exempel bläckfiskakvarier hör inte riktigt hemma i någon av grupperna. De tre huvudgrupperna är bara fisk, fisk med levande sten, och revakvarium. Ofta använder man de engelska benämningarna och förkortningarna även på svenska, vilka är Fish Only (FO), Fisk Only With Live Rock (FOWLR) och Reef Aquarium.

De första saltvattensakvarier som vi känner till hade dock inga fiskar i sig alls utan anemoner. Romarna brukar hämta vackra anemoner från Medelhavet och förvara dem i burkar som dekorationer. En anemon blir dock inte särskilt långlivad i en vanlig burk och man behövde ständigt hämta fler från havet. Att hålla fiskar vid liv någon längre tid i ett saltvattensakvarium blev inte vanligt förrän långt senare, under 1950-talet. En liten skara entusiaster och vetenskapsmän gjorde dock mer eller mindre framgångsrika försök tidigare.

Att sköta om ett saltvattensakvarium kräver ofta betydligt mer arbete, tid och utrustning jämfört med ett vanligt sötvattensakvarium. Det finns naturligtvis undantag och ett saltvattensakvarium med härdiga arter kan vara enklare att sköta än ett sötvattensakvarium med extremt känsliga arter, men det är alltså undantagsfall. Om du vill hålla ett saltvattensakvarium bör du alltså vara beredd att lägga ned mycket omsorg och en hel del pengar på det, särskilt i början.

Eftersom havet är så enormt stort späds föroreningar och organiskt avfall snabbt ut av den stora vattenmassan, och det är också ovanligt med snabba temperaturförändringar. Marina arter är därför oftast mycket dåliga på att hantera förändringar och behöver bo i ett mycket stabilt akvarium. En bra början är att skaffa ett så stort akvarium som möjligt eftersom det är svårare att skapa en stabil miljö i ett litet akvarium. 

Anledningarna till att man som akvarist väljer att ge sig in i saltvattensvärlden varierar, men ofta handlar det om att man vill kunna hålla några av de enormt vackra fiskar, djur och växter som lever i havet. Många marina arter uppvisar också en lång rad fascinerande beteenden, inklusive avancerade symbiotiska förhållanden. Några exempel på vackra och intressanta fiskar som ofta hittas i saltvattensakvarium är kejsarfisk, clownfisk, drakfisk, fjärilsfisk, frökenfisk, tryckare, och blennider (smörbultar).

När man sätter upp ett nytt saltvattensakvarium är det bäst att börja med förhållandevis härdiga marina arter såsom frökenfiskar. En annan fördel med frökenfiskarna är att de är ganska billiga jämfört med de flesta andra marina fiskar i akvariehandeln. även avancerade saltvattensakvarister brukar ha frökenfiskar eftersom de är så bra när man behöver få igång den biologiska filtreringen i ett nystartat akvarium. Du bör dock tänka på att frökenfiskar kan vara tämligen aggressiva och inte kan kombineras med vilka arter som helst.

Clownfisk Artiklar:
Clarki clownfisk
- Information om Clarki clownfisk och dess skötsel.
Odla Clownfisk - en kort introduktion till hur man odlar clownfisk.
Percula Clownfisk - En artikel om hur man håller och odlar Percula clownfiskar.
Tomat Clownfisk - En artikel om hur man håller och odlar tomat clownfisk.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Fisk och andra djur för saltvattensakvarium