Regnbågsfisk rainbowfish
Regnbågsfisk
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Regnbågsfisk

De olika regnbågsfiskarna hör hemma i familjen Melanotaeniidae och lever i Australien. I förhållandevis närbelägna Nya Guinea hittar vi de blåögda fiskarna från familjen Pseudomugilidae. Arterna från dessa båda familjer är mycket nära släkt med varandra och vissa experter har till och med föreslagit att de ska placeras i samma familj.

Regnbågsfiskarna blev inte vanliga i akvariehobbyn förrän ganska nyligen och detta är en smula märkligt eftersom de är båda vackra och härdiga. Vissa arter kan bli upp till 20 cm lång medan andra stannar under 3 cm som fullvuxna. Ett extra plus med regnbågsfiskarna är att de lämnar levande växter ifred, de varken äter dem eller sliter upp deras rötter. Regnbågsfiskar är också ett bra val för den som vill få sina fiskar att leka i akvariet.

Regnbågsfiskar är stimlevande i det vilda och man bör alltid hålla absolut minst sex individer tillsammans, och helst minst 10-15 stycken. Detta är inte bara bäst för fisken, det flesta tycker även att det är vackrare med ett stort stim regnbågsfisk istället för några få skygga individer. Att hålla flera hannar tillsammans gör att de utvecklar starkare färger eftersom de måste konkurrera om honorna. Regnbågsfiskar är fredliga och fungerar bra i sällskapsakvarium med andra fredliga arter. Riktigt små regnbågsfiskar kan dock få svårt att få tillräckligt med mat i ett akvarium med större arter och bör därför hållas i ett eget akvarium eller med andra riktigt små fiskar.

En av anledningarna till att det tog så pass lång tid för regnbågsfiskarna att slå igenom inom akvariehobbyn är troligen att de ser så oansenliga ut när de är unga. I djuraffären hittar man oftast exemplar som är så unga att de inte hunnit utveckla sina vackra färger än. Om du köper en ung regnbågsfisk och tar väl hand om den kommer den så småningom utveckla sin vackra färg. En annan faktor som kan få regnbågsfisk att se extra trist ut är att många djuraffärer håller sina fiskar i akvarium som är lite för välfyllda, vilket lätt gör att även vuxna regnbågsfiskar tappar sina färger. Kala akvarier utan några gömställen kan också göra regnbågsfisken så rädd att den tappar sina färger, och det samma gäller för regnbågsfiskar som hålls med aggressiva arter.

Alla de olika arterna av regnbågsfisk påminner om varandra när det gäller skötseln. De uppskattar ungefär samma inredning, temperatur, vattenkemi, diet och lekplatser. Det finns dock mindre skillnader och det är därför alltid säkrast att ta reda på fakta om varje enskild art man önskar hålla. När det gäller regnbågsfiskar är den horisontella längden på akvariet av mycket större betydelse än djupet från botten till vattenytan eftersom regnbågsfisk spenderar större delen av sin tid nära ytan. Som nämnts ovan varierar storleken mycket mellan arterna och det går därför inte att ge någon generell rekommendation om hur stort akvariet bör vara när man håller regnbågsfisk. 

Bland regnbågsfiskentusiaster är det vanligt att välja ett mörkt substrat och stark ljus eftersom det lyfter fram regnbågsfiskens starka färger bättre. Den naturliga miljön för regnbågsfisk är fylld av vattenväxter och dessa fiskar uppskattar därför ett välplanterat akvarium. Man bör dock lämna en del av akvariet öppet så att dessa livliga fiskar har någonstans att simma omkring. Akvariet bör ha ett säkert lock för att förhindra att regnbågsfiskarna hoppar ut.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Regnbågsfisk