Bengäddor
Bengäddor
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Bengäddor

Vid första anblick verkar bengäddan verkligen inte vara en lämplig akvariefisk: den är stor och den är en utpräglad rovfisk. Det finns dock många akvarister, inklusive jag själv, som attraheras av just de dragen. Om du har hållit akvarium ett tag och har plats för stora rovfiskar rekommenderar jag att du provar de här fiskarna. Men vänta med att skaffa bengäddor tills du tagit reda på fakta om dem så att du vet vad de behöver och vad du ger dig in på.

Olika arter av bengädda

Floridabengädda, Lepisosteus platyrhincus
En mycket varierande art. Har mer prickar på kroppen och en kortare nos än många andra bengäddor. Lätt att förväxla med fläckig bengädda (Lepisosteus oculatus).

Fläckig bengädda, Lepisosteus oculatus
Lång nos och fläckar. Högre grad av fläckar mot den bakre delen av kroppen. Lätt att förväxla med Floridabengädda (Lepisosteus platyrhincus).

Kortnosad bengädda, Lepisosteus platostomus
Kan kännas igen på den korta nosen, samt att den till skillnad från alligatorbengäddan (Atractosteus spatula) inte har tandrader i överkäken. Har inga fläckar/prickar på kroppen.

Långnosad bengädda, Lepisosteus osseus
Långnosad bengädda har precis som namnet antyder en lång, smal nos. Den har också en smal kropp.

Alligatorbengädda, Atractosteus spatula
Alligatorbengäddan har en kort, bred nos och två stora tandrader i överkäken. Den här arten är prickig på kroppens bakre del, och till viss del även på andra delar av kroppen.

Tropisk bengädda, Atractosteus tropicus
Mycket ovanlig art.

Kubansk bengädda, Atractosteus tristoechus
Påminner till utseende mycket om alligatorbengäddan (Atractosteus spatula) och eftersom kubansk bengädda är mycket ovanlig i handeln kan man vanligen förutsätta att den fisk man fått tag på är en alligatorbengädda och inte en kubansk bengädda såvida man inte har information som indikerar motsatsen. Kubansk bengädda har en bredare nos och har inget mönster på kroppen.

Vid sidan av dessa arter finns det ett antal hybrider, t ex Crocodile gar (krokodilbengädda). 

Fläckig bengädda, floridabengädda och kortnosad bengädda är mycket mindre än de övriga arterna och kan vara mer lämpade för akvarium. De växer sig sällan större än 60 cm i akvarium. Långnosad bengädda och alligatorbengädda blir mycket stora och större dammar rekommenderas för den som vill hålla fullvuxna exemplar. Så om du inte har (eller planerar att skaffa) en stor damm, håll dig till de mindre arterna. även för de mindre arterna kommer du att behöva ett tämligen stort akvarium. Tropisk bengädda är också möjlig att hålla i akvarium eftersom den inte blir så stor, men arten är mycket svår att hitta. Kubansk bengädda är en rödlistad utrotningshotad art och ska inte hållas även om du på något sätt lyckas hitta en. 

Bengäddor
Lepisosteus platyrhincus - Florida Bengädda. Copyright www.jjphoto.dk


I akvarium är bengäddor tämligen krävande och behöver stort utrymme och hög vattenkvalité. Jag rekommenderar att du använder ett så stort akvarium som möjligt, och jag kan inte rekommendera att man någonsin använder akvarium på mindre än 720 L. Detta är alltså ett minimum och ett 1400 L akvarium är att föredra.

Akvariet ska vara inrett så att det passar bengäddans naturliga beteende. Bengäddor jagar genom överraskningsanfall och uppskattar därför gömställen som de kan använda för att ligga i bakhåll för sina byten. Det är dock inte obligatoriskt. Bengäddor är vänliga mot fiskar som är för stora för att ätas. I naturen lever bengäddor ofta i löst sammansatta stim och om du har tillräckligt med plats kan det gå att hålla flera bengäddor tillsammans, faktum är att jag rekommenderar det. 

Bengäddor kan hållas tillsammans med de flesta fiskar om är för stora för att ses som mat och inte alltför aggressiva. Bengäddor ska dock aldrig hållas ihop med plecos. Plecos kan suga sig fast på bengäddan och orsaka infektioner, och eftersom bengäddor är oerhört känsliga mot de flesta mediciner kan det vara mycket svårt att behandla dessa infektioner.

När det gäller vattnet är det viktigaste att hålla vattenkvalitén hög och vattnen välcirkulerat. Bengäddor accepterar de det mesta när det gäller pH-värden och vattenhårdhet. Temperaturen kan vara från 16 till 30 grader C. Bengäddor andas luft och man måste därför lämna minst 5 cm plats ovanför vattenytan så att fisken kan gå upp och andas luft där.  

 Lepisosteus platostomus
Lepisosteus platostomus , Copyright www.jjphoto.dk


Bengäddor accepterar vanligen de flesta sorters levande bytesdjur som är stora nog. Guldfisk eller någon annan levande fisk kan användas som bas, men ska aldrig vara det enda de äter eftersom det inte ger dem alla de näringsämnen de behöver. Kosten ska vara varierad och detta kan åstadkommas genom att man kompletterar den med räkor, många olika sorters småfisk, och andra djur. Det går också att träna bengäddan så att den accepterar frusen mat och pellets. Bengäddor kan inte könsbestämmas med hjälp av utseendet och har några få gånger odlats i akvarium. Det är vanligare att de är odlade i dammar eller fångade i naturen.  


Besläktade artiklar

Alligator Gädda - En artikel om alligator garen vilken också kallas alligator bengädda.
Arapaima - informatiom om Arapaiman som också är känd som pirarucu
Arowana - Information om Arowana.
Asiatisk Arowana - Information om hur man håller Asiatiska arowanor i akvarium.
Fengäddor - Information om hur man håller och sköter fengäddor i akvarium.
Svart Piraya - Information om hur man håller och sköter svart piraya.
Odla fengäddor - Information om hur man odlar fengäddor i akvarium.
Breeding Piranhas - a short review.
Channa / frankenfish - Information about Channa aka frankenfish
Regnbågs ormhuvudfisk - Information om hur man håller och odlar Regnbågs ormhuvudfisk.
Datnoid - Information about Datnoids, also known as dats and siamese tigers
Ormhuvudfisk och miljön - Information om den effekt ormhuvudsfiskar kan ha på ekosystem.
sötvattesmuränor - Informatiom om hur man håller sötvattesmuränor i akvarium.
Sötvattenskulfisk - Information om olika arter av Sötvattenskulfisk.
Freshwater Sawfish - Information om sötvattens sågfisk.
Att sköta pirayor - Information om hur man sköter pirayor.
Att hålla ormhuvudsfiskar - Information om hur man håller ormhuvudsfiskar i akvarium.
Lungfisk - Information om lungfiskar.
Näbbgäddor - Information om Näbbgäddor.
Nilabborre - Information om nilabborren
payara, vampyrfisk - Information om payara, vampyrfisk
Piraya skötsel för nybörjare -Information om hur man sköter pirayor i akvarium.
piraya - Information om hur man håller coh sköter pirayor i akvarium
Piggsvinsfiskar - En introduktion till Piggsvinsfiskar.
kulfisk - en introduktion till kulfisken.
Silver Arowana - En artikel om Silver Arowana
Snakehead Fish - Information about Snakeheads
Paddfisk - En introduktion till paddfisken.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Bengäddor