Arapaima piraracu fish
Arapaima
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Arapaima

Arapaima är också känd som pirarucu och är en av världens största färskvattensfiskar.  Artens vetenskapliga namn är Arapaima gigas. Arten återfinns endast i Amazonas floden (med biflöden) i Syd Amerika.  Den kan uppnå en längd av 450 cm och väga mer än 200 kilo. Arten är grå men bakdelen på vuxna fiskar har en orange röd underton. Fjällen på denna fisk kan växa sig upp till 6 cm stora på stora vuxna fiskar. Arten har två symmetriska fenor på sin bakkropp.

Arapaima kan hållas I akvarium men kräver mycket stora akvarium. även om arten som ung kan hållas i mindre akvarium måste de ges större akvarium allt eftersom de växer.  En 450cm lång arapaima är inte lämpliga för de flesta akvarister eftrsom de inte kan ge den det den behöver. Eftersom arten är nästintill utrotad i många områden är det viktigt att man tänker på detta när man köper fisken. Köp endast damm odlade exemplar med korrekt Cites dokumentation eller exemplar fångade i områden där de inte är utrotningshotade.

Arapaiman är en mycket uppskattad matfisk i syd Amerika och är också en uppskattad sportfisk. Mer än 50% av dess totala kropps vikt. Köttet är utan ben vilket bidrar till fiskens popularitet som mat. Alla delar av fisken används på något sätt, fjällen säljs t.ex. som filar. En majoritet av alla fångade fiskar säljs i Brasilien. Arten är fridlyst i flera länder däribland Guyana men illegalt fiske fortsätter trots det.

överfiska har gjort det svårt att hitta stora exemplar av arten. För fanns det gott om arapaima som vägde över 150kg och var mer än 3 m långa men 30 år av intensivt fiska har drastiskt minskat antalet stora fiskar. Detta har givetvis också fört med sig en minskning av populationen som helhet. Fiskarna fångas oftast i nät eller genom harpunering.

Arapaiman är en rovfisk som äter fisk, fåglar och andra djur den lyckas fånga. Huvuddelen av dieten består av fisk men eftersom den är en stor opportunistisk rovfisk äter den alla andra bytesdjur den lyckas fånga. Arten jagar vanligtviss nära ytan eftersom den andas atmosfäriskt syre. Arten återfinns dock i mellan åt på djupare vatten. Det faktum att arten bara andas atmosfärsikt syre och att den måste komma upp till ytan var 10-20 minut måste tas i beaktande om man vill hålla denna art i akvarium. Om den inte ges utrymme att gå upp och andas drunknar den. Det är också viktigt att akvariet tillförs frisk luft som fiskarna kan andas.

Pirarucu – Arapaima gigas
Arapaima gigas som också är känd som Pirarucu.
Copyright www.jjphoto.dk

Arten återfinns I en rad olika habitater inom sitt utbredningsområde och du kan därför välja att inreda ditt akvarium såsom du föredrar. Arten återfinns i Amazonas floden, dess tillflöden och i flodsjöar. Den återfinns båda i stark och svag ström och det faktum att den andas atmosfärsikt syre gör att den klara sig bra i syrefattiga träskområden.

Arten är äggläggande munruvare och vårdar både ägg och yngel. Eftersom arten återfinns i syrefattigt vatten syresätter föräldrarna vattnet kring äggen för att försäkra sig om de får nog med syre. Föräldrarna kan kommunicera med ynglen genom ett feromon de avger från sina huvuden.  Feromonet får ynglen att stanna nära sina föräldrar där de kan skyddas från rovdjur.

Förökningscykeln är säsongsberoende och honorna lägger sina ägg i februari, mars eller april. Under denna period är vattenståndet i Amazonas deltat som lägst. När äggen sedan kläcks har regnsäsongen börjat och ynglen kan njuta av det överflöd av föda detta för med sig.


Besläktade artiklar

Alligator Gädda - En artikel om alligator garen vilken också kallas alligator bengädda.
Arowana - Information om Arowana.
Asiatisk Arowana - Information om hur man håller Asiatiska arowanor i akvarium.
Fengäddor - Information om hur man håller och sköter fengäddor i akvarium.
Svart Piraya - Information om hur man håller och sköter svart piraya.
Odla fengäddor - Information om hur man odlar fengäddor i akvarium.
Odla Pirayor - en kort artikel om hur man odlar pirayor.
Regnbågs ormhuvudfisk - Information om hur man håller och odlar Regnbågs ormhuvudfisk.
Datnoider - Informationom hur man håller datnoider i akvarium.
Ormhuvudfisk och miljön - Information om den effekt ormhuvudsfiskar kan ha på ekosystem.
sötvattesmuränor - Informatiom om hur man håller sötvattesmuränor i akvarium.
Sötvattenskulfisk - Information om olika arter av Sötvattenskulfisk.
Freshwater Sawfish - Information om sötvattens sågfisk.
Bengäddor - Information om hur man håller och sköter bengäddor i akvarium.
Att sköta pirayor - Information om hur man sköter pirayor.
Att hålla ormhuvudsfiskar - Information om hur man håller ormhuvudsfiskar i akvarium.
Lungfisk - Information om lungfiskar.
Näbbgäddor - Information om Näbbgäddor.
Nilabborre - Information om nilabborren
payara, vampyrfisk - Information om payara, vampyrfisk
Piraya skötsel för nybörjare -Information om hur man sköter pirayor i akvarium.
piraya - Information om hur man håller coh sköter pirayor i akvarium
Piggsvinsfiskar - En introduktion till Piggsvinsfiskar.
kulfisk - en introduktion till kulfisken.
Silver Arowana - En artikel om Silver Arowana
Snakehead Fish - Information about Snakeheads
Paddfisk - En introduktion till paddfisken.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Arapaima