Arowana
Arowana
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Arowana

Arowanan är en fascinerande rovfisk för den som har tillräckligt med plats och kunskap för att sköta om den på rätt sätt. I Asien är arowanan känd som drakfisk, eftersom den anses vara en inkarnation av den lyckobringande draken. Arowanor växer sig mycket stora och vissa arter blir uppemot 120 cm. De är också aggressiva, men det går att få dem så tama att de hämtar mat ur handen utan att bita sönder akvaristen. Arowanans historia löper tillbaka till juraperioden och det är alltså en mycket gammal sorts fisk. Det finns många olika arter av arowana så det är alltid viktigt att undersöka den specifika art du är intresserad av för att få veta mer om dess behov. Det är också viktigt att tänka på att många arowanor är utrotningshotade och att handeln med odlade arowanor därför att omgärdad av många regler för att säkerställa att det verkligen rör sig om odlade exemplar.

Alla arter av arowana är rovfiskar, men de äter även död mat i akvariet. Ibland behövs det lite träning innan arowanan inser att död mat verkligen är mat. En liten arowana kan man till exempel ge frusen eller levande räkor, maskar, larver och småfisk. Större arowanor kan ges större fiskar och räkor. Det är viktigt att kosten är varierad och välbalanserad. Att t ex föda upp guppy och låta i princip vartenda mål bestå av det är inte en bra idé. En riktigt ung arowana bör matas minst 3 gånger per dag, medelstora arowanor bör matas minst 2 gånger per dag, och vuxna fiskar var eller varannan dag.

Arowanor producerar mycket avfall och man måste anstränga sig för att hålla vattenkvalitén uppe. Håll koll på halterna av ammoniak, nitrit och nitrat så du hinner ingripa innan det skadar fisken. Byt 25-30% av vattnet per vecka, eller ännu hellre 20% två gånger i veckan. De flesta arter av arowana vill ha ett pH-värde kring 7 men det är alltid bäst att ta reda på specifik information om just din art. För varmt vatten tycks snabba upp åldersprocessen hos arowanor så att de dör yngre. För kallt vatten kan å andra sidan döda dem tämligen omedelbart.

De störa arowanorna blir uppemot 120 cm, och även bland de mindre arterna är 60-75 cm vanligt. Arowanor är rovdjur och dessutom aggressiva och hålls därför inte i sällskapsakvarium. Det går att kombinera arowana med vissa stora och robusta fiskar som kan ta vara på sig själva men oftast hålls arowana i ett eget akvarium. All mindre fisk riskerar att bli bytesdjur.

Arowanan simmar ofta upp till ytan i akvariet och kan lätt hoppa ut över kanten om akvariet inte är stängt. För att inte riskera att arowanan hoppar ut och dör bör man därför se till att man har ett säkert lock på akvariet. Silverarowanan (Osteoglossum bicirrhosum) kan i sin naturliga miljö hoppa upp ur vattnet för att fånga insekter bland träden och den kan försöka sig på liknande saker i akvariet.   

Om du tar väl hand om din arowana kan den leva över 20 år i fångenskap. Det verkar som att åldringsprocessen snabbas på av hög temperatur, och det kan därför vara idé att hålla temperaturen i den lägre delen av det rekommenderade intervallet för arten om man vill att ens arowana ska leva länge.

Olika arter

Asiatisk Arowana – Scleropages formosus
Asiatisk Arowana - Scleropages formosus. Copyright www.jjphoto.dk

Asiatisk Arowana (Scleropages formosus) är en utrotningshotad art. Det finns odlade exemplar att köpa, men de är kringgärdade av många regler för att undvika att någon säljer viltfångade exemplar under falsk flagg. Asiatisk arowana kan bli upp till 90 cm lång och är en av de dyrare arterna av arowana i akvariehandeln. I sydostasien där de hör hemma ses de som en inkarnation av den lyckobringande draken och hålls därför ofta för att skänka lycka och framgång till hushållet. Du kan mata din asiatiska arowana med fisk, grodor, räkor och liknande. Det är viktigt att kosten är varierad och att man aldrig använder sig av sjuka djur. Håll vattentemperaturen i spannet 24-30 grader C och pH-värdet mellan 7.0 och 7.5 (neutralt till svagt basiskt).

Silverarowana (Osteoglossum bicirrhosum) kommer från Amazonas och kan bli uppemot 120 cm i det vilda. Detta är en av de billigaste arterna av arowana i handeln. Silverarowanan kan hoppa upp och fånga insekter bland träden och eftersom den är en så kapabel hoppare är det mycket viktigt att akvariet har ett säkert lock. Man kan mata silverarowana med t ex levande eller döda fiskar och räkor. Det kan behövas lite träning innan din silverarowana inser att död mat också är mat. Vissa individer kan magra av rejält eftersom de inte förstår att äta död mat, så du bör vara beredd att stödmata med levande mat vid behov så att din fisk inte blir alltför svag. Silverarowana mår bäst när vattentemperaturen ligger mellan 24 och 30 grader C, och pH-värdet bör vara från 6.0 till 7.0 (något surt till neutralt). En ung, liten silverarowana kan må bra i ett akvarium som bara är 90 cm långt, men snart kommer den att behöva ett akvarium på minst 120 cm, och förr eller senare ett mycket stort akvarium eftersom den kan bli upp till 90 cm lång. Silverarowanan kan vara aggressiv, särskilt mot liknande fiskar och brukar hållas i ett eget akvarium. Det går dock att kombinera den med vissa fiskar, t ex stora malar. Silverarowana är en skicklig rovfisk och småfisk kommer att bli mat.

Silver Arowana – Osteoglossum bicirrhosum
Silver Arowana - Osteoglossum bicirrhosum. Copyright www.jjphoto.dk

Prickig Arowana / Fläckig Arowana (Scleropages leichardti) hör hemma i Australien, framförallt i de södra delarna av landet. Den här fisken kan bli upp till 90 cm lång och är inte lika populär i akvariehandeln som den Asiatiska arowanan. Den är känd under många olika namn på engelska, inklusive Spotted Arowana, Australian Arowana, Australian Spotted Arowana, Dawson River Arowana, Southern Saratoga, Spotted Barramundi och Leichardti Saratoga. Om du söker efter information om arten på engelska kan du alltså behöva slå på många olika namn. Prickig arowana är en revirlysten och aggressiv rovfisk. Jämfört med andra arowanaarter håller sig Prickig Arowana nära botten och om du har ett tillräckligt stort akvarium kan det gå bra att hålla Prickig Arowana och Silverarowana tillsammans eftersom de lever på olika nivåer i akvariet. Prickig arowana äter i princip vilken sorts köttig mat som helst så länge den är liten nog att svälja, t ex fiskar, syrsor och andra insekter. Den brukar också gilla hikari-pellets. Håll vattentemperaturen mellan 24 och 30 grader och pH-värdet mellan 6.5 och 7.5.  

Prickig Arowana
Prickig Arowana - Scleropages leichardtii. Copyright www.jjphoto.dk

Scleropages jardini hör hemma i Austalien, framförallt i de norra delarna. Den brukar kallas Australisk arowana, men att använda detta namn gör att man riskerar sammanblandning med Prickig arowana (Scleropages leichardti) som ju också kommer från Australien. På engelska är den känd under många olika namn, såsom Northern Arowana, Northern Saratoga, Jardine Saratoga, Gulf Saratoga, Australian Gold Arowana, Pearl Arowana och Jardini Saratoga. Den äter ungefär samma sorts mat som Prickig arowana, men är mindre benägen att hoppa ut ur akvariet. Du kan t ex ge din Scleropages jardini räkor, fisk, insekter och pellets. Den rekommenderade vattentemperaturen för Scleropages jardini är 22-27 grader C och pH-värdet bör ligga på 6.0-7.5. Scleropages jardini är mindre aggressiv än de andra arowanorna, men den är fortfarande en rovfisk och den kan absolut inte kombineras med fisk liten nog att ses som bytesdjur eftersom sådan fisk kommer att sluta som mat förr eller senare. 

  Scleropages jardinii
Scleropages jardinii. Copyright www.jjphoto.dk

Afrikansk arowana (Heterotis niloticus) är en fiskart hemmahörandes i de västra och centrala delarna av den afrikanska kontinenten. Den är ovanligare än de andra arterna av arowana. Afrikansk arowana blir uppemot 100 cm lång. Den rekommenderade vattentemperaturen är 24-30 grader C. Det ideala pH-värdet är 7.0 (neutralt), men fisken kan anpassa sig till svagt surt vatten ned till pH 6.7 och svagt basiskt vatten upp till pH 7.5. Du kan mata din Afrikanska arowana med köttig mat såsom fisk, maskar, larver, insekter och räkor. Precis som övriga arowanor är den Afrikanska arowanan en skicklig rovfisk.    

Svart arowana (Osteoglossum ferreirai) hör hemma i Sydamerika där den lever i Rio Negro och dess tillflöden. Den kan bli uppemot 100 cm lång, men brukar inte bli riktigt så stor i fångenskap. Svart arowana äter fisk, stora insekter, spindlar, och maskar, och man kan också få den att acceptera pellets och flingfoder i akvariet. Unga exemplar brukar vara tämligen känsliga, men de blir tåligare i takt med att de åldras. De perfekta pH-värdet är 6.4 (svagt surt), men allting från 5.0 (surt) till 7.0 (neutralt) brukar fungera om fisken får tid att anpassa sig. Håll vattentemperaturen mellan 24 och 30 grader C.    

Svart Arowana – Osteoglossum ferreirai
Svart Arowana - Osteoglossum ferreirai. Copyright www.jjphoto.dk


Besläktade artiklar

Alligator Gädda - En artikel om alligator garen vilken också kallas alligator bengädda.
Arapaima - informatiom om Arapaiman som också är känd som pirarucu
Asiatisk Arowana - En artikel om hur man håller och sköter asiatiska arowanor.
Fengäddor - Information om hur man håller och sköter fengäddor i akvarium.
Svart Piraya - Information om hur man håller och sköter svart piraya.
Odla fengäddor - Information om hur man odlar fengäddor i akvarium.
Odla Pirayor - en kort artikel om hur man odlar pirayor.
Regnbågs ormhuvudfisk - Information om hur man håller och odlar Regnbågs ormhuvudfisk.
Datnoider - Informationom hur man håller datnoider i akvarium.
Ormhuvudfisk och miljön - Information om den effekt ormhuvudsfiskar kan ha på ekosystem.
sötvattesmuränor - Informatiom om hur man håller sötvattesmuränor i akvarium.
Sötvattenskulfisk - Information om olika arter av Sötvattenskulfisk.
Freshwater Sawfish - Information om sötvattens sågfisk.
Keeping Gars - A short review - Basic Gar trivia
Keeping Pirhana fish (piranha) in aquarium - Information about Keeping Pirhana fish in aquarium
Att hålla ormhuvudsfiskar - Information om hur man håller ormhuvudsfiskar i akvarium.
Lungfisk - Information om lungfiskar.
Näbbgäddor - Information om Näbbgäddor.
payara, vampyrfisk - Information om payara, vampyrfisk
Piranha keeping for Beginners - Different species of Pygocentrus and Serrasalmus are commonly kept. Their characteristics, tank and living requirements,
Pirhana - Information about Pirhanas
Piggsvinsfiskar - En introduktion till Piggsvinsfiskar.
kulfisk - en introduktion till kulfisken.
Silverarowana -En artikel om Silverarowanor och deras skötsel.
Snakeheads - Information about Snakeheads
Paddfisk - En introduktion till paddfisken.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Arowana