Odla Rineloricaria malar Rineloricaria hasemani and Rineloricaria microleptogaster
Odla Rineloricaria malar
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odla Rineloricaria malar

Den är artikeln handlar om hur man odlar två olika sorters sugmunsmalar: Rineloricaria hasemani och Rineloricaria microlepidogaster. Vi har valt att skriva en gemensam artikel om dem eftersom de är nära släktingar som har mycket liknande behov och uppvisar nästan identiskt lekbeteende. Rineloricaria hasemani och Rineloricaria microlepidogaster brukar båda kallas för grenmal på svenska.

Grundläggande fakta om grenmalar  

 

Innan man försöker odla grenmalar måste man förstås lära sig hur man förser dem med en ideal miljö i akvariet. Genom att försöka efterlikna deras naturliga miljö ökar man chanserna för framgångsrik lek rejält.

Rineloricaria hasemani lever i de lägre delarna av de flodbassänger som bildas av floderna Rio Amazon och Rio Tocantins. Rineloricaria microlepidogaster lever i Brazil Rio Grande Do Sul i sydöstra Brasilien. Trots att de båda arterna lever i något olika delar av Sydamerika hör de båda hemma i snabbt strömmande vatten med hög syrehalt. De mår därför bäst i ett akvarium med kraftfull vattencirkulation och höga syrehalter. Vilda Rineloricaria hasemani blir sällan större än 15 cm, medan vilda Rineloricaria microlepidogaster är ännu mindre och sällan blir större än 10 cm. I fångenskap kan båda arterna bli betydligt större än i naturen.

Den rekommenderade vattetemperaturen för båda arterna är 24-28 grader C. Fiskarna tolererar både surt och basiskt vatten, från pH 5,8 till 7,8. Om du vill att de ska leka bör du dock hålla vattnet en aning surt, kring pH 6,8. Få dina fiskar i lekkondition genom att ge dem köttig mat, t ex larver och levande maskar. De måste också få växtmaterial i sin kost, gärna från naturlig algväxt och flingfoder av hög kvalitet. Eftersom de är nattaktiva ska de matas när akvariet är mörkt.

Odla grenmal: könsbestämma

Hos denna typ av mal har hanarna ”morrhår” på sidorna av huvudet, vilka brukar kallas skäggtömmar. Hanens huvud är inte lika spetsigt som honans. Grenmalen blir normalt könsmogen när den är cirka 9 cm lång, och unga grenmalar kan vara könsmogna trots att de inte utvecklat skäggtömmar ännu. Om de hålls i en lämplig miljö kommer grenmalarna att bilda sina egna par utan någon särskild uppmuntran från akvaristen.

Odla grenmal: akvariet

Ett 50 L akvarium är stort nog för att fungera som odlingsakvarium för grenmalar. Det ska vara väl inrett med grus, växter och rötter. Det måste finnas många bra gömställen. Ett filter behövs för att hålla vattenkvalitén uppe och eftersom de här fiskarterna kommer från vatten där syrehalten är hög ska man absolut använda sig av en syresten.

Vid sidan av ovanstående ska man förse sina grenmalar med någon sorts tub. Lekande grenmalar är t ex kända för att uppskatta bamburör som lekplatser. Röret ska vara 15-18 cm långt och öppet i båda ändarna. Diametern ska vara omkring 5 cm, beroende på hur stora dina fiskar är. Den perfekta diametern är 1,5 gånger så bred som hanen mätt över bröstfenorna. Placera röret i en skyddad del av akvariet och vänta på att hanen upptäcker det.

Odla grenmal: lek

När honan är redo att leka kommer hon lägga sina ägg och hanen kommer omedelbart att befrukta dem. Grenmalar leker vanligen under den sena eftermiddagen. Honan kan producera upp till 300 ägg, vilka är gröna och inte längre än 3 mm. Hanen sköter om äggen och skyddar dem under cirka en veckas tid, och han ska därför inte flyttas från lekakvariet. Att framgångsrikt odla grenmalar utan hjälp av hanen är tämligen svårt. Honan bör å andra sidan flyttas direkt efter leken eftersom hon annars kan äta upp äggen, eller råka i slagsmål med hanen när hon försöker. äggen kläcks vanligen efter en vecka och hanen ska få vara kvar i lekakvariet tills ynglen är frisimmande. Sedan kan du flytta hanen, eftersom de är bäst för ynglen att slippa konkurrera med honom om maten.

Odla grenmal: yngelvård

Direkt efter kläcklingen behöver ynglen inte någon mat eftersom de får näring från sina gulesäckar. Under dag två är det dags att börja mata dem med infusoria och så kallat grönvatten. Att ofta göra små vattenbyten är oerhört viktigt när man sköter om Rineloricaria yngel. Efter tre dagar kan du inkludera nykläckt artemia i kosten. När ynglen är cirka 2,5 cm långa bör man börja ge dem daphnia och hackade maskar. Om ynglen får en näringsrik kost når de en längd av 3 cm inom 5 veckor. Efter att de blivit 3 cm långa saktas tillväxttakten ned.

Odla grenmal: hur man gör grönvatten 

När man odlar grenamalar är det bra att kunna göra sitt eget grönvatten eftersom det är en utmärkt näringskälla för riktigt små grenmalsyngel. Ta några gröna salladsblad och lägg dem i vatten. Lägg till en nypa urea för att gynna algtillväxten. Om du sätter igång odlingen en dag efter att äggen befruktats kommer den bli klar precis i tid. Ta en bit sallad från grönvattnet och sätt fast den upprättstående i lekakvariet. Ynglen kan nu festa på bladet under åtminstone några dagars tid innan du behöver sätta dit ett nytt salladsblad. 

Besläktade artiklar

Odla Corydoras, Brochis and Aspidoras malar - En guide till hur man framgångsrikt odlar Corydoras, Brochis and Aspidoras malar.
Albino malar - Information om albino malar.
Blå dvärgmal - Information om Blå dvärgmal.
Odla Ancistrus - Hur man odlar Ancistrus malar.
Odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal) - En guide till hur man håller och odlar denna art.
Odla Corydoras davidsandsi - En guide till hur man odlar C davidsandsi.
Odla Corydoras elegans - Hur man odlar denna dvärgpansarmal.
Odla Corydoras gossei - En detaljerad guide till hur man odlar C. gossei.
Odla Corydoras melanotaenia - Information om hur man håller och odlar C melanotaenia
Odla Corydoras nattereri - Guide till hur man odlar Corydoras nattereri.
Odla Corydoras xinguensis - Information om hur man håller och odlar denna vackra pansarmal.
Odla panda pansarmal, Corydoras panda - Lär dig hur man odlar denna pansarmal.
Dvärgmal - Information om den Amerikanska dvärgmalen.
Platthuvudsmal - Information om Platthuvudsmal.
Jätte Mekong mal - Information om denna stora utrotningshotade mal.
Jätte malar - Information om olika jätte malar.
Tatia perugiae - Perugias skogsmal - En artikel om hur man bäst håller Tatia perugiae - Perugias skogsmal.
Odla Synodontis multipunctatus – Gökmal - En guide till hur man håller och odlar gökmal.
Jaguarmal (Liosomadoras oncinus) - Information om hur man håller och sköter jaguarmalar.
Tigerskednosmal - Information om hur man håller och sköter Tigerskednosmal.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odla Rineloricaria malar