Jätte Mekong mal Pa beuk, Pla ma fai, Pla buk, Pla hua kum hang hum, Cá tra dầu and Trey reach Pangasius gigas
Jätte Mekong mal
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Jätte Mekong mal

Vetenskapligt namn: Pangasius gigas

I Asien är jättemekongmalen känd under många olika namn, inklusive Pa beuk, Pla ma fai, Pla buk, Pla hua kum hang hum, Cá tra dầu och Trey reach.

Pangasius gigas är en de största sötvattenslevande fiskarna i världen. Den lever i Mekongflodens delta i Laos och Kambodja. Arten kunde tidigare hittas i Thailand, men den anses nu vara utrotad där. Det finns en allvarlig risk för att arten går samma öde till mötes i Laos och Kambodja också eftersom antalet jättemekongmalar har sjunkit drastiskt. Stora, vuxna fiskar är särskilt ovanliga idag. Den jättelika mekongmalen listas som akut hotad (criticially endangered) på IUCN:s Red List of Threatened Species. Skälen bakom situationen är både utfiskning (den anses vara en delikatess), föroreningar och habitatförstörelse. Flera initiativ har gjorts för att försöka rädda denna magnifika art. Det har gjorts försök att samla in ägg och mjölke för att odla arten i fångenskap och sedan plantera ut fisk, men dessa försök ledde inte någonstans eftersom ynglen dog. Ett faktum som är värt att nämna trots att det inte är direkt kopplat till försöken att bevara arten är att jättemekongmal har planterats in som sportfisk i ett antal sjöar i Thailand, och att dessa populationer skulle kunna fungera som reservoarer för arten om situation i Mekongflodens delta skulle förvärras ytterligare.

Jättemekongmalen har en av de snabbaste tillväxttakterna i fiskvärlden och kan nå en vikt på 200 kg på 5 år. Den kan dessutom nå en längd av 3 meter som vuxen och väga uppemot 350 kg vilket gör den till en av de tyngsta sötvattensfiskarna i världen. Ingen kan med säkerhet säga exakt vilken sötvattensfisk som blir störst, men många gissar på den gigantiska sötvattensrocka som lever i samma vatten som jättemekongmalen. Denna sötvattensrocka kan bli över 4 meter lång. Som tidigare nämns är riktigt stora jättemekongmalar en ovanlig syn idag.  

Till skillnad från många andra stora malar är jätte mekong malen vegetarian i naturen och äter de växter som finns i floderna. Ett annat drag som särskiljer den från många andra stora malar är att den saknar tänder. Jätte mekong malen accepterar de flesta sorters mat i akvariet och kan överge sin naturliga vegetariska kost.

Jätte Mekong mal
Jätte Mekong mal. Copyright www.jjphoto.dk


Jätte mekongmal är inte direkt en lämplig akvariefisk av flera olika anledningar. Till att börja med växer den sig så enormt stor, och detta sker dessutom mycket snabbt, vilket gör att du måste ha ett extremt stor akvarium för den att leva i. Vidare är den utrotningshotad i naturen och mycket känslig när den hålls i akvarium. Om du trots detta vill hålla en jätte mekongmal (vi rekommenderar dig definitivt att låta bli) i akvarium måste du ge den stora öppna områden där den kan simma runt, samtidigt som akvariet också innehåller planterade områden så att den kan känna sig som hemma. Utan planterade områden blir denna nervösa art mycket stressad. Tänk på att du måste fortsätta förse malen med växter trots att den ständigt kommer att äta upp dem. Uppätna växter måste alltid ersättas med nya. Jätte mekongmal är tämligen tolerant när det gäller vattentemperatur och accepterar från 20 till 28 grader C. Vattnets pH-värde ska hållas mellan 6,0 och 7,0. Jättemekongmal kan bara hållas tillsammans med andra stora fredliga arter, aldrig med aggressiva. 

ung Jätte Mekong mal
Ung Jätte Mekong mal – Pangasianodon gigas.
Copyright www.jjphoto.dk


Besläktade artiklar

Odla Corydoras, Brochis and Aspidoras malar - En guide till hur man framgångsrikt odlar Corydoras, Brochis and Aspidoras malar.
Albino malar - Information om albino malar.
Blå dvärgmal - Information om Blå dvärgmal.
Odla Ancistrus - Hur man odlar Ancistrus malar.
Odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal) - En guide till hur man håller och odlar denna art.
Odla Corydoras davidsandsi - En guide till hur man odlar C davidsandsi.
Odla Corydoras elegans - Hur man odlar denna dvärgpansarmal.
Odla Corydoras gossei - En detaljerad guide till hur man odlar C. gossei.
Odla Corydoras melanotaenia - Information om hur man håller och odlar C melanotaenia
Odla Corydoras nattereri - Guide till hur man odlar Corydoras nattereri.
Odla Corydoras xinguensis - Information om hur man håller och odlar denna vackra pansarmal.
Odla panda pansarmal, Corydoras panda - Lär dig hur man odlar denna pansarmal.
Odla Rineloricaria malars - Informationom hur man odlar olika Rineloricaria malar.
Dvärgmal - Information om den Amerikanska dvärgmalen.
Platthuvudsmal - Information om Platthuvudsmal.
Jätte malar - Information om olika jätte malar.
Tatia perugiae - Perugias skogsmal - En artikel om hur man bäst håller Tatia perugiae - Perugias skogsmal.
Odla Synodontis multipunctatus – Gökmal - En guide till hur man håller och odlar gökmal.
Jaguarmal (Liosomadoras oncinus) - Information om hur man håller och sköter jaguarmalar.
Tigerskednosmal - Information om hur man håller och sköter Tigerskednosmal.


 
© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Jätte Mekong mal