Dvärgmal Ictalurus punctatus
Dvärgmal
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Dvärgmal

Vetenskapligt namn: Ictalurus punctatus

Den här arten är känd under många olika trivialnamn på engelska, inklusive River Catfish, Spotted Cat och Blue Channel catfish (arten blandas ofta ihop med Blue Catfish, Ictalurus furcatus, vilket är en helt annan art).  

Dvärgmalen är känd för sitt möra och välsmakande kött, men den är inte bara en populär matfisk och sportfisk utan även en omtyckt akvariefisk bland de akvarister som har tillräckligt stora akvarium. Jag kommer att gå igenom mer om hur man håller dvärgmal i akvarium längre ned i artikeln.

Dvärgmalen är mycket lik blå dvärgmal (Ictalurus furcatus) men de kan enkelt skiljas åt genom att titta på stjärtfenan. Om analfenan är rundad är det en dvärgmal. Du kan också göra en välgrundad gissning baserat på var du fångade fisken. Blå dvärgmal hittas huvudsakligen i snabbt strömmande vatten så om du fångat fisken i en sjö eller liknande vattensamling är det troligen en dvärgmal.

Dvärgmalen kan nå en längd av 130 cm och väga upp till 26 kg. Genomsnittsvikten är dock betydligt lägre och snittvikten på infångade dvärgmalar ligger på 1,5 kg. Dvärgmalen kan bli 40 år gammal.

Ur ett kommersiellt perspektiv är dvärgmalen den viktigaste odlade fisken i USA, vilket har lett till att arten inplanterats i många delar av USA. Den har också inplanterats i andra länder runt om i världen. Ursprungligen levde den huvudsakligen i USA:s gulfstater. Alla malar som hitta längs USA:s östkust har inplanterats någon gång i tiden. Dvärgmalen kan korsa sig med flera olika odlade amerikanska malarter, t ex blå dvärgmal och tjurhuvudsdvärgmal. Detta har lett till att de numera finns ett stort antal hybridstammar med olika uppskattade drag.

Dvärgmalen kan hittas i både sjöar och vattenreservoarer, samt i floder och strömmar där vattnet rör sig snabbare. Det återfinns dock i betydligt större antal i sjöar och strömmar. Dvärgmal föredrar klart vatten där bottnen består av sand eller stenar. Man hittar sällan arten i områden med tät vegetation. Dvärgmalen lever normalt i sötvatten, men den klarar sig utmärkt i bräckt vatten också.

För att kunna hålla dvärgmal i akvarium kommer du behöva ett gigantiskt akvarium eller en damm som räcker åt den vuxna fisken. Ett mindre akvarium kan vara acceptabelt om du vill driva upp yngel och sedan släppa tillbaka dem där du fångade dem. Släpp aldrig ut fiskar i någon annan vattenmassa än den de ursprungligen tagits ifrån, och släpp aldrig ut tropisk fisk över huvud taget. 

Inred akvariet med sand eller grus på botten och ge varje fisk ett stort antal stora stenar som de kan gömma sig intill eller till och med under. Några få växter är bra, men undvik att fylla akvariet med alltför tät vegetation. Använd ett kraftfullt filter för att cirkulera vattnet och hålla vattenkvalitén uppe. Dvärgmal mår bäst när pH-värdet ligger på 6-8 och vattentemperaturen på 25-28 grader C, men den kan tolerera ett brett temperaturintervall utan att skadas. Deras tillväxthastighet påverkas mycket av vattentemperaturen och de växer snabbast när temperaturen ligger på 29.5° C. För de flesta akvarister är dock snabb tillväxt inte något eftersträvansvärt.

Dvärgmal
Albino Dvärgmal - Ictalurus punctatus.
Copyright www.jjphoto.dk


Dvärgmal är enkel att utfordra i akvarium och accepterar de flesta sorters mat. De äter huvudsakligen på natten och accepterar mat i alla nivåer av akvariet. I naturen äter de vattenlevande insekter, räkor, mollusker, skaldjur och andra fiskar. Unga fiskar kan vägra äta fisk tills de växer sig större och kan istället ges räkor, krabbkött och mollusker.

Mycket lite är känt om odling av dvärgmal i akvarium, men arten odlas i stor omfattning i dammar på dvärgmalsfarmer. Eventuellt kan lek i akvarium triggas genom att först sänka vattentemperaturen och sedan sakta öka den igen.   

I naturen leker dvärgmalarna under våren och försommaren när vattentemperaturen ökar. De leker i ett bo som hanen byggt. Boet kan vara allt ifrån en grotta som han röjt ut till en krater som grävts i bottensubstratet. Efter att paret lekt i boet vaktar hanen äggen och ynglen så att de inte blir uppätna. En enda lek kan resultera i över 20 000 ägg som kläcks efter cirka 10 dagar. Ynglen lämnar sin far efter ungefär en vecka.

Besläktade artiklar

Odla Corydoras, Brochis and Aspidoras malar - En guide till hur man framgångsrikt odlar Corydoras, Brochis and Aspidoras malar.
Albino malar - Information om albino malar.
Blå dvärgmal - Information om Blå dvärgmal.
Odla Ancistrus - Hur man odlar Ancistrus malar.
Odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal) - En guide till hur man håller och odlar denna art.
Odla Corydoras davidsandsi - En guide till hur man odlar C davidsandsi.
Odla Corydoras elegans - Hur man odlar denna dvärgpansarmal.
Odla Corydoras gossei - En detaljerad guide till hur man odlar C. gossei.
Odla Corydoras melanotaenia - Information om hur man håller och odlar C melanotaenia
Odla Corydoras nattereri - Guide till hur man odlar Corydoras nattereri.
Odla Corydoras xinguensis - Information om hur man håller och odlar denna vackra pansarmal.
Odla panda pansarmal, Corydoras panda - Lär dig hur man odlar denna pansarmal.
Odla Rineloricaria malars - Informationom hur man odlar olika Rineloricaria malar.
Platthuvudsmal - Information om Platthuvudsmal.
Jätte Mekong mal - Information om denna stora utrotningshotade mal.
Jätte malar - Information om olika jätte malar.
Tatia perugiae - Perugias skogsmal - En artikel om hur man bäst håller Tatia perugiae - Perugias skogsmal.
Odla Synodontis multipunctatus – Gökmal - En guide till hur man håller och odlar gökmal.
Jaguarmal (Liosomadoras oncinus) - Information om hur man håller och sköter jaguarmalar.
Tigerskednosmal - Information om hur man håller och sköter Tigerskednosmal.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Dvärgmal