odla Schackbrädes-pansarmal
odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal)
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal)

Scleromystax barbatus har tidigare varit känd som Callichthys barbatus och Corydoras barbatus. Namnet  Corydoras barbatus används fortfarande flitigt inom akvariehobbyn och Schackbrädes-pansarmalen är i utseende mycket lik en Corydoras. Schackbrädes-pansarmalen härstammar från kust områden i syd Amerika och har hittats från Rio de Janeiro till Santa Catarina I Brasilien.

Schackbrädes pansarmal skötsel

Schackbrädes-pansarmalen återfinns i kustnära områden där vatten temperaturen är lägre. Arten är därför därför även lämpad för akvarier med lägre temperatur. Områdena den lever i kring Rio de Janeiro utsätts ibland för frost och Schackbrädes-pansarmalen kan utan problem hållas i 21˚ gradigt vatten under en del av året för att simulera vintern. (även om områdena utsätts för enstaka frost sjunker inte vatten temperaturen så mycket)  det finns dock populationer av Schackbrädes pansarmal som lever längre in i landet och som är van vid en mera stabil vattentemperatur. övre temperatur gräns för Schackbrädes pansarmalar är ca 28˚C. De odlats bäst vid en temperatur på ca 24˚C. De föredrar neutralt eller svagt surt vatten, pH 6.5-7, och hålls bäst i medelhårt vatten, dH 18. Mjukare vatten kan dock föranleda lek.

Könsbestämma Scleromystax barbatus

 Hanen är mörkare än honan och har svart markeringar på huvudet och framer halvan av kroppen. Hanen har också en rad skäggtömmar längs sina kinder. Honor har kortare bröstfenor och fenornas längd är vanligtviss de bästa, säkraste sättet att könsbestämma Schackbrädes pansarmalar.

Att få Schackbrädes pansarmalar at leka

Schackbrädes pansarmalar kan fås att leka på stort sätt samma sätt som vanliga Corydoras pansarmalar. De leker lättare om de hålls i grupp som idealt innehåller minst tolv individer eftersom detta är en stim levande art. Den vanligaste metoden att få Schackbrädes pansarmalar att leka är att utfodra dem en bra omväxlande diet innehållande köttig mat såsom tubifex och hackad daggmask. När fiskarna sedan är välnärda utför man ett större vattenbyte där man använder betydligt kallare vatten för att sänka temperaturen i akvariet ett par grader. Idealiskt utförs detta vattenbyat i samband med ett barometriskt tryckfall.

Scleromystax barbatus lek

Detta är ett område där Schackbrädes pansarmalar skiljer sig från corydoras pansarmalar då det i denna art är honorna som är mest aktiva. Honorna simmar fram och tillbaka med hanarna tills de intar den även för andra pansarmalar karakteristiska "T positionen". När hannen har avget sin mjölk fläktar honan den över äggen med hjälp av sina bröstfenor. Hon håller äggen med bukfenorna tills hon hittar en lämplig plats att placera dem på. Schackbrädes pansarmalar placerar vanligen sina ägg nära ytan. Lek processen kan ta upptill 15 timmar och kan resultera i mer än 60 ägg. äggen flyttas med fördel till ett eget akvarium om du vill föda upp ynglen. ägg som har deponerats på glasrutan kan tas lös med ett nytt rakblad.

Schackbrädes pansarmal yngel

Ynglen kläcks efter ca 5 dagar och är frisimmande efter ytterliggare ca 48 timmar. De behöver då matas och matas bäst med flytande foder för äggläggande fiskar. Efter ca 14 dagar är de stora nog att äta artemia.

Det är mycket viktigt med hög vattenkvalitet när man odlar denna art. Mekaniskt filtrering och  åtminstone en syresten är att rekommendera i yngelakvariet.


Besläktade artiklar

Odla Corydoras, Brochis and Aspidoras malar - En guide till hur man framgångsrikt odlar Corydoras, Brochis and Aspidoras malar.
Albino malar - Information om albino malar.
Blå dvärgmal - Information om Blå dvärgmal.
Odla Ancistrus - Hur man odlar Ancistrus malar.
Odla Corydoras davidsandsi - En guide till hur man odlar C davidsandsi.
Odla Corydoras elegans - Hur man odlar denna dvärgpansarmal.
Odla Corydoras gossei - En detaljerad guide till hur man odlar C. gossei.
Odla Corydoras melanotaenia - Information om hur man håller och odlar C melanotaenia
Odla Corydoras nattereri - Guide till hur man odlar Corydoras nattereri.
Odla Corydoras xinguensis - Information om hur man håller och odlar denna vackra pansarmal.
Odla panda pansarmal, Corydoras panda - Lär dig hur man odlar denna pansarmal.
Odla Rineloricaria malars - Informationom hur man odlar olika Rineloricaria malar.
Dvärgmal - Information om den Amerikanska dvärgmalen.
Platthuvudsmal - Information om Platthuvudsmal.
Jätte Mekong mal - Information om denna stora utrotningshotade mal.
Jätte malar - Information om olika jätte malar.
Tatia perugiae - Perugias skogsmal - En artikel om hur man bäst håller Tatia perugiae - Perugias skogsmal.
Odla Synodontis multipunctatus – Gökmal - En guide till hur man håller och odlar gökmal.
Jaguarmal (Liosomadoras oncinus) - Information om hur man håller och sköter jaguarmalar.
Tigerskednosmal - Information om hur man håller och sköter Tigerskednosmal.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


odla Scleromystax barbatus (Schackbrädes-pansarmal)