Stanniolbarb Barbonymus schwanenfeldii
Stanniolbarb
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Stanniolbarb

Barbonymus schwanenfeldii

Vetenskapligt namn: Barbonymus schwanenfeldii
Svenskt namn: Stanniolbarb
Engelskt namn: Tinfoil barb
Maximal storlek: 35 cm
pH-intervall: 6.5-7.0
dH-intervall: 1-10
Temperatur: 22-25° C

Stannoilbarben växer sig tämligen stor, upp till 35 cm, och man bör därför inte skaffa den såvida man inte har ett riktigt stort att akvarium att hålla den i när den blir vuxen. Dessutom är stannoilbarben en grupplevande fisk och man måste därför hålla minst fem stycken tillsammans, annars kan de bli mycket skygga och stressade. Det är tyvärr vanligt att akvarister köper små stannoilbarber utan att först ta reda på hur stora de kan bli. I sin naturliga miljö i Asien är stanniolbarb en uppskattad matfisk, men den lösningen kanske skulle kännas lite märklig för många akvarister.

Stanniolbarbens habitat och utbredningsområde

Stanniolbarben är en bentopelagisk art som hör hemma i Brunei, Indonesien, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam. Den återfinns både i stora floder och mindre strömmar, diken och kanaler. Den kan också söka sig till översvämmade fält. Idag är det vanligt att man odlar stanniolbarb i akvakultur.

Beskrivning

Som nämnts ovan kan stanniolbarben nå en längd av 35 cm, vilket gör den olämplig för små akvarier. En stor stanniolbarb är silverfärgad eller gyllengul med röda fenor. Du kan skilja den här arten från andra medlemmar av samma släkte genom att titta på ryggfenan. På en stanniolbarb är ryggfenan blodröd och dekorerad med en svart fläck vid toppen. Bröstfenor, bukfenor och analfenor är också röda hos dessa fiskar och har vita kanter. Längs med varje rundning kan man se en svart rand. Mellan början av ryggfenan och den laterala linjen sitter åtta fjällränder.     

Beteende

Stanniolbarben är en stimlevande fisk och man ska därför hålla minst fem individer tillsammans, gärna fler. Genom att hålla stanniolbarb i en tillräckligt stor grupp gör man fiskarna mycket mindre skygga och stressade, och du kan också njuta av en mycket större variation vad gäller naturliga beteenden. Stimlevande stanniolbarber är mycket aktiva och underhållande. De tillbringar större delen av sin tid i området mellan botten och mitten av akvariet. Stanniolbarb är en fredlig art som kan hållas tillsammans med andra fredliga arter. Om du tar väl hand om din stanniolbarb kan den leva i 8-10 år. 

Inredning

Stanniolbarb
Stanniolbarb. Copyright www.jjphoto.dk

Om du vill hålla stanniolbarb bör ditt akvarium rymma minst 200 liter vatten. Så länge fiskarna är mindre kan de gå bra att hålla dem i ett mindre akvarium, men du bör vara beredd att flytta dem till ett 200 L akvarium när de blir större. Försök efterlikna stanniolbarbens naturliga miljö när du inreder akvariet. Vilda stannoilbarber lever i strömmande vattendrag i Asien, såsom floder, strömmar, kanaler och diken. Stanniolbarben uppskattar därför strömmande vatten i akvariet.

Att kombinera stanniolbarb med andra arter i akvariet

Som redan nämnts bör stanniolbarb alltid hållas i grupper bestående av minst fem individer, gärna fler. Om du har plats för mer fisk i akvariet kan du välja mellan en lång rad fredliga fiskar av samma storlek eller större. En akvarist med ett stort akvarium kan till exempel kombinera en grupp stanniolbarber med stora ciklider såsom Oskar (Astronotus ocellatus). Det är vanligt att man kombinerar en grupp stannoilbarber med osäkra och skygga fiskar, eftersom de lugna stanniolbarberna gör att skygga fiskar känner sig säkrare i akvariet. Efter en tid tillsammans med modiga stanniolbarber brukar även riktigt skygga fiskar våga lämna sina gömställen i akvariet. Stanniolbarben är huvudsakligen växtätande, men den bör inte hållas med skaldjur och riktigt små fiskar eftersom de kan bli mat.       

Skötsel

Den rekommenderade temperaturen är 22-25° C. I naturen har man hittat stanniolbarb i ett betydligt större spektrum, men 22-25° C tycks vara den optimala temperaturen. I östra Kalimantan i Indonesien lever stanniolbarber som anpassar sig till vattentemperaturer mellan 20.4 och 33.7° C. Vattnet ska helst vara neutralt eller svagt surt, mellan pH 6.5 och 7.0. Den rekommenderade hårdheten är dH 10.

Föda

Vilda stanniolbarber lever huvudsakligen på växter, såsom vattenväxter, landväxter som hamnar under vatten, och alger. De äter dock gärna insekter, maskar, skaldjur och småfisk också. I akvariet brukar de vara matglada fiskar som accepterar de flesta sorters mat. En frisk stanniolbarb försöker normalt fånga så mycket mat som möjligt när det är matdags. Det är viktigt att undvika övermatning eftersom fetma kan orsaka hälsoproblem. En varierad kost är bäst, eftersom det ger fisken variation och minskar risken för bristsjukdomar. Du kan till exempel använda växtbaserad mat som bas och komplettera med maskar, skaldjur och liknande då och då.

Att odla stanniolbarb i akvariet

Stanniolbarb är en äggspridande art och honan kan producera flera tusen ägg per lek. Att könsbestämma stanniolbarb är inte helt enkelt eftersom det inte finns några uppenbara yttre skillnader mellan könen.

Den största svårigheten med att odla stanniolbarb i akvariet är att dessa fiskar växer sig så stora som vuxna. Enligt obekräftade källor har ett stort offentligt akvarium lyckats odla stanniolbarb i fångenskap, men inget akvarium har ännu (2006) publicerat några detaljer kring det. För den som vill odla stanniolbarb i fångenskap är därför en varm utomhusdamm eller ett gigantiskt akvarium att rekommendera.   

Stanniolbarb är en äggspridande art som inte sköter om sin avkomma på något sätt. De vuxna fiskarna kan äta både ägg och yngel. Om du planerar att försöka odla stanniolbarb behöver du därför arrangera en separat damm eller ett separat akvarium där äggen kan utvecklas utan att bli uppätna. Om avkomman hålls med vuxna fiskar är det viktigt att inkludera gott om gömställen, t ex buskiga växter. Javamossa är ett bra val eftersom den växer fort och utvecklar lummig grönska. Ynglen kommer instinktivt att söka skydd precis som de skulle göra i naturen. 

Besläktade artiklar

Hålla och odla glödbarb (Barbus melanampyx) - Information om hur man håller och odlar denna art.
Kopparbarb - Information om hur man håller och odlar denna barb art.
Guldbarb - Information om hur man håller och odlar guldbarber.
Odessa Barb - Information om hur man håller och odlar Odessa barber.
Praktbarb - Information om hur man håller och odlar Praktbarb i akvarium.
Odla praktbarb - En guide till hur man förökar praktbarb.
Tigerbarb - Information om hur man håller och odlar Tigerbarber i akvarium.
Att hålla barber i akvarium- En guide till hur man bäst håller och sköter barber i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Stanniolbarb