Kopparbarb Puntius titteya
Kopparbarb
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Kopparbarb

Puntius titteya

Vetenskapligt namn: Puntius titteya
Svenskt namn: Kopparbarb
Engelskt namn: Cherry barb
Maximal storlek: 5 cm
pH-intervall: 6.0-8.0
dH-intervall: 5-19
Temperatur: 23 – 27°C

Kopparbarb är en mycket populär akvariefisk och den kan hållas av nybörjare eftersom den är tålig och anpassningsbar. Den har också en vacker färg och ett intressant beteende. Om du har skygga fiskar i ditt akvarium kan ett stim av kopparbarb göra dem modigare, eftersom de känner sig lugnare när de ser de modiga kopparbarberna simma omkring utan att bli uppätna. Kopparbarb ska hållas i grupper om minst fem individer, helst fler.

Utbredningsområde och habitat

Kopparbarben är en bentopelagisk art som lever i tropiska delar av Sri Lanka, från Kelani till Nilwalabassängen. Kopparbarben föredrar långsamt strömmande vatten som skuggas av omkringliggande vegetation. Kopparbarben hittas vanligen i grunda vatten där botten består av fina sedimentpartiklar och är täckt av gamla löv. Idag har kopparbarben med människans hjälp spridit sig till Colombia och Mexico.

Akvarium för kopparbarb

Ett stim av kopparbarb bör få ett akvarium som rymmer minst 75 liter. Man ska alltid hålla minst 5 individer tillsammans, gärna fler, eftersom det här är en stimfisk. Försök efterlikna kopparbarbens naturliga miljö när du inreder akvariet och använd gärna växter som växer upp och täcker ytan. Ett öppet område för simning behövs också. Det är säkrast att använda tåliga växter eftersom kopparbarberna kan äta på dem. Kopparbarber äter även alger. Bra filtrering med en ström som påminner om de långsamt flytande strömmarna där man kan hitta vilda barber rekommenderas.

Att kombinera kopparbarb med andra fiskar

Kopparbarb är en fredlig art som fungerar bra i sällskapsakvarium med andra fredliga arter som vill ha samma livsmiljö. Fiskar som kommer att se den lilla kopparbarben som byte måste förstås undvikas. Som redan nämnts måste man alltid hålla minst 5 kopparbarber tillsammans, gärna flera. Ett stim kopparbarb kan t ex kombineras med bettor, corydoras, regnbågsfisk, danios eller plecos.  Undvik fenbitare såsom tigerbarb.

Beteende

Kopparbarben ska alltid hållas i grupp men den bildar inte något tätt sammansvetsat stim. Inom det löst sammanhållna stimmet bildas alltid en hackordning. Om du håller flera hanar tillsammans kommer de utmana varandra, men det leder sällan till allvarliga skador. Att hålla två hanar tillsammans är populärt eftersom de kommer att ”dansa” framför varandra snarare än att verkligen slåss. Under dansen cirklar de båda kring varandra och fäller upp sina fenor så mycket som möjligt. Hanen blir också mer färgsprakande när det finns någon annan hane att konkurrera med i akvariet.    

Kopparbarben tillbringar större delen av sin tid i mitten av akvariet, men simmar titt som tätt ned till botten och upp till ytan. Om ytan är täckt av buskiga växter blir de ännu mer benägna att röra sig nära ytan.

Genomsnittsåldern för kopparbarb i fångenskap är 4 år, men den kan leva upp till åtminstone 7 år. 

Att sköta kopparbarb

kopparbarb
Kopparbarb. Copyright www.jjphoto.dk

Håll vattentemperaturen i spannet 23 – 27° C. I naturen har arten hittats i vattenhårdhet från dH 5 till 19, men mjukt eller medelhårt vatten är bäst, idealt dH 4-15. Kopparbarben trivs bäst i neutralt eller svagt surt vatten och det ideala pH-värdet är 6.5-7.5. I naturen hittas de i pH-värden från 6 till 8. Odlade exemplar är kända för att kunna anpassa sig även till förhållanden som ligger något utanför de rekommenderade intervallen, så länge förändringen är långsam och stegvis. Utsätt aldrig dina kopparbarber för hastiga förändringar av vattenkemi eller temperatur.

Kost för kopparbarb

I naturen äter kopparbarb en lång rad olika sorters mat, inklusive detritus, gröna alger, dipterans, diatomer och smådjur. I akvariet brukar kopparbarb acceptera de flesta sorters mat och man kan t ex använda flingfoder som bas och komplettera med små godbitar i form av grönsaker, artemia, daphnia, blodmask och liknande.

Könsbestämma kopparbarb

Att könsbasera kopparbarb är inte svårt eftersom hanen utvecklar en stark, körsbärsröd färg. (På engelska kallas arten just cherry barb). Honorna är inte lika färgstarka utan har en mattare orange ton. Båda könen har en mörk horisontell rand längs kroppen, men randen är mycket tydligare hos honan eftersom hon är blekare i övrigt. Du kan också se hur kroppsformen skiljer könen åt. Hanarna är mer strömlinjeformade medan honorna är rundare. Hanen växer sig dessutom större än honan.

Odla kopparbarb

I naturen producerar honan kring 200 ägg som sprids bland växter. Efter 1-2 dygn kläcks äggen, och efter ytterligare 2 dygn är avkomman frisimmande. Det är lätt att få kopparbarben att leka i akvarium och många av de exemplar som idag säljs i akvariehandeln är odlade, inte viltfångade. Under lekperioden kommer hanen att bli ännu mer färgsprakande än i vanliga fall. Om du vill att många ägg och yngel ska överleva är det bäst att sätta upp ett separat odlingsakvarium, eftersom den vuxna fisken äter sin egen avkomma. Om du inte vill sätta upp ett extra akvarium kan du istället se till att akvariet innehåller mycket buskiga växter och andra bra gömställen för ynglen. Javamossa är ett exempel på en bra växt. Honan kommer att släppa äggen bland växterna och ynglen kommer instinktivt att söka skydd så snart de kan. 


Besläktade artiklar

Hålla och odla glödbarb (Barbus melanampyx) - Information om hur man håller och odlar denna art.
Guldbarb - Information om hur man håller och odlar guldbarber.
Odessa Barb - Information om hur man håller och odlar Odessa barber.
Praktbarb - Information om hur man håller och odlar Praktbarb i akvarium.
Odla praktbarb - En guide till hur man förökar praktbarb.
Tigerbarb - Information om hur man håller och odlar Tigerbarber i akvarium.
Stanniolbarb - Information hur man håller och odlar Stanniolbarb i akvarium.
Att hålla barber i akvarium- En guide till hur man bäst håller och sköter barber i akvarium.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Kopparbarb