Odling av Viktoriaciklider
Odling av Viktoriaciklider
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Odling av Viktoriaciklider

Det är svårt att ge några generella råd när det gäller odling av viktoriaciklider eftersom den här gruppen är så stor och varierad. Beräkningar visar att det finns åtminstone 200 olika ciklidarter i Viktoriasjön, vissa av dem ännu inte beskrivna av vetenskapen.

Ett exempel på en viktoriaciklid som gärna leker i akvariet är Astatotilapia brownie. Om du vill prova att odla en viktoriaciklid är den här arten ett bra val eftersom den inte är lika aggressiv som de flesta andra viktoriaciklider. Den brukar också hålla sig mindre än 12 cm och är en mycket vacker fisk. Tidigare hette den Xystichromis brownie. Arten är endemisk i Viktoriasjön och återfinns alltså bara där.   

Eftersom det är möjligt att könsbestämma Astatotilapia brownie innan de blivit könsmogna kan man sätta upp ett odlingsakvarium med ung fisk och sedan vänta. Hanarna och honorna börjar visa sina färger när de är ungefär 5 cm långa. Du behöver ett akvarium som är åtminstone 90 cm långt. Precis som många andra afrikanska ciklider är Astatotilapia brownie revirhävdande och hanarna kommer att ta ett område i akvariet och försvara det, särskilt under lekperioden. Under lekperioden bli hanarna mycket mer aggressiva än annars. Lekperioden är också den tid då de visar upp sina allra vackraste färger.

Astatotilapia brownie är en munruvande ciklid där honorna ruvar äggen. Efter att äggen har lagts bär honan omkring dem i munnen, och ynglen som kläcks stannar i hennes mun tills de är stora nog att spottas ut. Spottningen brukar ske efter 18-21 dagar. En kull brukar ge ungefär 20-50 yngel. även efter att ynglen spottats ut och börjat leta mat i akvariet kommer de att återvända till moderns mun för att få skydd mot faror under de kommande två veckorna. Beteendet är vanligt bland ciklider.

Ynglen växer snabbt och kan bli runt 4,5 cm efter 10 veckor. I naturen lever Astatotilapia brownie på vattenlevande insekter men de äter en lång rad andra saker i akvariet. Man kan t ex använda flingfoder som bas och lägga till artemia och olika sorters larver då och då. Små Astatotilapia brownie yngel kan matas med nykläckt artemia.

Ett annat exempel på en viktoriaciklid som inte är särskilt svår att odla i akvarium är Neochromis rufocaudalis. Om du vill odla den här viktoriacikliden är det bäst att hålla en hane tillsammans med minst tre honor. Hanen kommer att jaga honorna och det är därför viktigt att hålla flera honor tillsammans så att trakasserierna sprids ut över flera individer. Under lekperioden bli hanen ännu mer aggressiv än normalt och det blir extra viktigt att akvariet har en stor mängd gömställen för honorna. Ett akvarium på 75 liter är tillräckligt för en hane och 3-4 honor. Neochromis rufocaudalis kan nå en längd av nästan 9 cm. Ett sätt att minska hanens aggressivitet och göra livet mindre påfrestande för honorna är att hålla Neochromis rufocaudalis i ett akvarium med många andra fiskar. Det går till exempel att kombinera Neochromis rufocaudalis med mbunaciklider eller tanganyikaciklider av ungefär samma storlek och temperament. Precis som Astatotilapia brownie är Neochromis rufocaudalis en munruvande ciklid. Efter äggläggningen plockar honan upp äggen och skyddar avkomman inne i sin mun tills ynglen är stora nog att släppas ut.

Besläktade artiklar

Aquarium Husbandry of the Christmas Fulu, Haplochromis (Xystichromis) phytophagus - This Lake Victoria haplochromine is easy to keep, feed and breed, but is endangered in the wild.
Odla Xystichromis nubilus - Odling av den aggressiva Xystichromis nubilus cikliden från Viktoriasjön.
Att hålla viktoriaciklider - Information om hur man håller och odlar viktoriaciklider i akvarium.
Lake Victoria - Information about Lake Victoria
Problem i Viktoriasjön - Information om de problem som omger Viktoriasjön i Afrika.
Nilabborre - Information om nilabborren
The Plight of the Lake Victoria Cichlids - Why native cichlid populations, tragically, are dwindling rapidly in Lake Victoria.


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Odling av Viktoriaciklider