Channa amphibeus Channa amphibeus
Channa amphibeus
 

Menu
 

· AC Akvarium
· Verktyg
· Kontakta oss
· Fisk Anatomi
· Länka till oss
Akvariefisk arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn
Saltvattensfiskar arter
· Populärnamn
· Vetenskapligt namn

-----------------------
 
Andra språk
  · Tropical fish

Sök på AC
 AC akvarium
Aquarium Artiklar
  · Afrikanska Ciklider
· Akvariedekorationer
· Aquarium artiklar
· Akvarieväxter
· Barber
· Kampfisk
· Odling
· Malar
· Central Amerikanska Ciklider
· Ciklider
· Clownfisk
· Koraller
· Corydoras malar
· Diskus
· Dvärg ciklider
· Fisk sjukdomar
· Grodor och sköldpaddor
· Smörbultar
· Guldfisk
· Gurami
· Kräftdjur
· Maneter
· Killifisk
· Viktoria ciklider
· Levandefödare
· Malawi ciklider
· Saltvattensakvarium
· Saltvattensfisk
· övrig fisk
· Rovfisk
· Foto
· Dammfisk
· Ansvar
· Regnbågsfisk
· Hajar
· Syd Amerikanska ciklider
· Fisk taxanomi
· Tanganyika Ciklider
· Tetror
· Fisk mat

Channa amphibeus

Vetenskapligt namn: Channa amphibeus

Populär namn:

Synonym: Ophiocephalus amphibeus

Familj: Channidae

Ordning: Perciformes

Klass: Actinopterygii

Max storlek: 25 cm

Miljö: Sötvatten

Ursprung: Brahmaputra flodens dränering, nordöstra Indien och Bhutan

Temperament: Rovlystna

Sällskap: Channa amphibeus ska inte hållas tillsammans med mindre fiskar.

Vattenvärden: Temperatur 22-28C; pH 6-7.5

Akvarium och inredning: Channa amphibeus kräver ett väldigt stort akvarium. Se till att ge den ett rymligt akvarium som fisken kan simma i och inte hindras från att nå ytan. Arten kan stå ut med låga syreförhållanden i vattnet eftersom de andas luft redan från en tidig ålder. Hindras de från att ta sig upp till ytan för att hämta luft så dör de av syrebrist.
Channa amphibeus ska hållas i ett stort akvarium eller i en damm pga deras storlek. Akvariet bör dekoreras med flera öppna ytor för fisken att simma på och några gömställen. Växter är valfritt. Channa amphibeus kan överleva trots låg syrehalt i vattnet eftersom de andas luft från tidig ålder. Se till att Channa amphibeus kan ta sig upp till ytan annars kan fisken dö av syrebrist.

Föda: Channa amphibeus är rovdjur och ska följaktligen matas så.

Odla: Okänt


Andra ormhuvudsfisk profiler:

Nordlig ormhuvudsfisk - Channa argus
Kinesisk ormhuvudsfisk - Channa asiatica
Orangefläckig Ormhuvudsfisk - Channa aurantimaculata
Bangka ormhuvudsfisk - Channa bankanensis
Baram ormhuvudsfisk - Channa baramensis
Barca ormhuvudsfisk - Channa barca
Munruvande ormhuvudsfisk - Channa gachua
Regnbågs ormhuvudsfisk - Channa bleheri
Burmesisk ormhuvudsfisk - Channa burmanica
Blåfläckig ormhuvudsfisk - Channa cyanospilos
Inle Snakehead - Channa harcourtbutleri
Splendid Snakehead - Channa lucius
Fläckig ormhuvudsfisk - Channa maculata
Kejsar ormhuvudsfisk - Channa marulioides
Channa marulius/ Bullseye Snakehead - Channa marulius
Svartfenad ormhuvudfisk - Channa melanopterus
Jätte ormhuvudsfisk - Channa micropeltes
Natt ormhuvudfisk - Channa nox
Ceylon ormhuvudsfisk - Channa orientalis
Panaw Snakehead - Channa panaw
Channa pleurophthalma
Channa punctata
Channa striata
Gyllene ormhuvudsfisk - Channa stewartii


© 2004-6 Aquaticcommunity.com


Channa amphibeus